Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Projekty Partnerów KSOW w Planie operacyjnym Jednostki Centralnej KSOW na lata 2016-2017

Spośród 78 wniosków, które wpłynęły w ramach konkursu nr 2/2018 do Jednostki Centralnej KSOW 53 operacje zostało wybrane do realizacji w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019.

Poniżej aktualizowane na bieżąco informacje o realizowanych projektach.

Wybierz priorytet, żeby zobaczyć/ukryć projekty realizowane w jego ramach.
Kliknij na znak   przy projekcie, żeby otrzymać więcej informacji.

Partner KSOW

Tytuł projektu

Kwota
dofinansowania

Priorytet 1: Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich.

Lubelska Izba Rolnicza

Gleba jako źródło życia – ochrona oraz jej racjonalne wykorzystanie.

90 929,75

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk

Ocena potencjału obszarów wiejskich do rozwoju funkcji rolniczo-leśnej, przyrodniczo-krajobrazowej, turystyczno-rekreacyjnej, rezydencjalno-mieszkaniowej i społeczno-kulturowej.

61 500,00

Polska Organizacja Turystyczna

Identyfikacja, upowszechnianie i promocja dobrych praktyk w turystyce na obszarach wiejskich.

625 244,15

Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju

„Razem dla innowacji”.

611 741,50

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

„Wyróżnij się! – Specjalizacja w turystyce kluczem do sukcesu”.

135 046,85

Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi

„Pomysł na wieś” - Sieć Najciekawszych Wsi elementem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

60 257,07

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

W poszukiwaniu optymalnych form współpracy na obszarach wiejskich i w rolnictwie.

Partner zrezygnował z podpisania umowy

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk

Drugie domy jako możliwość podniesienia dochodów i zatrudnienia na wsi.

140 537,67

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

I OGÓLNOPOLSKI KONGRES GOSPODARSTW OPIEKUŃCZYCH pn.: Usługi opiekuńcze jako przyszłościowa forma działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

218 630,70

Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Promocja oraz upowszechnianie i podnoszenie poziomu wiedzy na temat pszczelarstwa podczas konferencji branżowej oraz ogólnopolskiego Konkursu Pszczelarz Roku.

43 332,55

Centralna Biblioteka Rolnicza

Dziedzictwo kulturowe wsi polskiej.

10 350,00

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Promocja materiału hodowlanego o wysokim potencjale genetycznym siedmiu gatunków zwierząt z województw Zachodniej i Południowej Polski na I Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku.

178 034,78

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Innowacyjny nauczyciel przedmiotów zawodowych w innowacyjnej gospodarce – podnoszenie kompetencji nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych w zakresie nauk przyrodniczych, rolniczych i leśnych.

Partner zrezygnował z podpisania umowy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

„W stronę rozwoju: wyjazdy studyjne dla polskich producentów sera i wina”.

151 411,78

Priorytet 2: Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego Zarządzania lasami.

Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru

Przetwórstwo oparte na lokalnych zasobach szansą rozwoju dla polskich sadowników.

186 688,00

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

„Dobre praktyki po belgijsku”.

255 979,85

BWM Art. sp. z o.o.

„Rolniku, co zrobić aby zarobić”.

113 649,22

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale

II Ogólnopolska wystawa królików miejscem spotkania hodowców z kraju i z zagranicy.

45 091,37

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Konkurs AgroLiga 2018 – etap wojewódzki.

209 720,76

Polski Związek Hodowców Alpak

I Międzyregionalny Pokaz Alpak.

38 245,00

Stowarzyszenie Winnice Dolnośląskie

XIII Konwent Polskich Winiarzy - podnoszenie jakości, budowanie marki i wspieranie promocji polskich win gronowych.

28 855,80

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej

Turystyka kulinarna szansą na rozwój obszarów wiejskich.

87 144,00

Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny – Park Spółdzielczy w Płońsku

Rozwój współpracy sieciowej związanej w produkcją bezpiecznej żywności w ramach klastra.

49 023,78

Fundacja Instytut Inicjatyw Partnerskich na rzecz Innowacji

Upowszechnianie wiedzy w zakresie wykorzystania systemów informacji przestrzennej GIS na potrzeby innowacyjnej praktyki rolniczej.

185 853,00

Priorytet 3: Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

Polska Izba Żywności Ekologicznej

Jemy eko.

154 500,00

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

„Jakość i bezpieczeństwo żywności w małym przetwórstwie rolno-spożywczym”.

48 068,68

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

Podnoszenie poziomu wiedzy w obszarze wytwarzania certyfikowanych produktów regionalnych pochodzenia zwierzęcego i wprowadzenie ich do obrotu, poprzez wyjazd studyjny realizowany w hiszpańskim regionie Andaluzji.

225 971,00

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Promowanie alternatywnych rozwiązań z zakresu przedsiębiorczości i krótkich łańcuchów dostaw żywności na przykładzie Austrii.

78 396,30

Fundacja Rozwoju Podhala

WIEDZ I MĄDRZE JEDZ - Ogólnopolska Kampania medialna na rzecz Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności.

329 400,00

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA

„Ekologia! to jest to! – współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw”.

378 545,00

Gmina Ciężkowice

„Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich przez żywność wysokiej jakości z naciskiem na produkt lokalny”.

313 019,88

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund

Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie – wiem co zjem.

155 843,38

Priorytet 4: Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem.

PPU MORS ELŻBIETA ORŁOW

Wielka rola mikroorganizmów w obiegu azotu.

18 657,18

Priorytet 5: Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu.

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Racjonalna i zasobooszczędna gospodarka w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Ziemia.

116 894,10

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód.

101 480,00

Priorytet 6: Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Fundacja EKOOSTOJA

Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne.

172 880,16

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich

AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI ANIMATORA LGD.

622 202,06

Świętokrzyska Sieć LGD

Projekty współpracy, a rozwój obszarów wiejskich.

147 706,04

Polska Sieć LGD – Federacja Regionalnych Sieci LGD

Wizyta studyjna przedstawicieli polskich lgd w Portugalii.

140 540,00

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedziba w Boguchwale

Gospodarstwa opiekuńcze sposobem na aktywizację i dywersyfikację dochodów mieszkańców obszarów wiejskich.

181 693,53

WARMIŃSKO-MAZURSKA IZBA ROLNICZA

TRADYCJA I ROZWÓJ.

40 224,44

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska

Cztery podejścia jeden cel-wypracowanie innowacyjnych mechanizmów współpracy z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszarów LGD.

226 181,34

FUNDACJA HODOWCÓW POLSKIEJ BIAŁEJ GĘSI

Przyzagrodowy chów gęsi szansą na aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich.

231 922,00

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

Publikacja: Kondycja finansowa samorządów lokalnych a rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich. Ujęcie przestrzenne.

19 898,55

Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości

Zostań na wsi – to się opłaca w województwie lubelskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim.

49 048,20

Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości

Zostań na wsi – to się opłaca w województwie opolskim, dolnośląskim, śląskim i łódzkim.

48 195,00

Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości

Rola kobiet w rozwoju obszarów wiejskich w pomorskim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim i lubuskim.

65 708,20

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP

Zawody branży mięsnej.

131 516,32

Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości

Rola kobiet w rozwoju obszarów wiejskich w śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim.

66 077,20

Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości

Zostań na wsi – to się opłaca w województwie kujawsko-pomorskim, zachodniopomorski, lubuskim i wielkopolskim.

49 621,20

Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości

Rola kobiet w rozwoju obszarów wiejskich w lubelskim, mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim.

65 892,70

Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości

Rola kobiet w rozwoju obszarów wiejskich w opolskim, łódzkim, dolnośląskim i wielkopolskim.

66 507,70

Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości

Zostań na wsi – to się opłaca w województwie pomorskim, mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim.

48 759,30

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009