Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

"Ocena rezultatów wdrażania i oddziaływania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w latach 2014-2018, Warszawa, maj 2019

  • Konkurencyjność, innowacja, transfer wiedzy - pobierz
  • Środowisko, klimat - pobierz
  • Zatrudnienie, rozwój lokalny - pobierz
  • Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Raport końcowy"  - pobierz 


Evaluation Helpdesk - Wytyczne: Ocena osiągnięć i oddziaływania PROW w 2019 r. - sierpień 2018 - pobierz


Evaluation Helpdesk - Wytyczne. Ewaluacja innowacyjności w programach rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020 - grudzień 2017- pobierz


„Ocena rezultatów wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w latach 2014-2016” Raport końcowy - czerwiec 2017 r. - pobierz

Raport końcowy z projektu: Ocena systemów monitorowania i ewaluacji w strategiach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) przyjętych do realizacji przez lokalne grupy działania w ramach podejścia Leader wdrażanego w PROW 2014-2020 – marzec 2017 - pobierz


Raport końcowy w ramach badania ewaluacyjnego pt: Ocena systemu monitorowania i ewaluacji PROW 2014 - 2020 - grudzień 2016 - pobierz


Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn. „Dobór kanałów i narzędzi do realizacji Działania 9 „Kompleksowy projekt promocji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014-2020)” Planu komunikacyjnego PROW 2014-2020 w ramach Planu działania KSOW na lata 2014-2020” - listopad 2016- pobierz

Wyniki badania CATI z mieszkańcami w podziale na województwa - pobierz

Wyniki badania CAWI z mieszkańcami miasta i obszarów wiejskich  - pobierz


Evaluation Helpdesk Wytyczne - Ocena Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 - lipiec 2016 - pobierz


Ewaluacja ex post Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Dokument składa się z czterech części:

Część I (Zadanie I) – Ocena wpływu PROW 2007-2013 na rozwój gospodarczy Polski i konkurencyjność gospodarstw rolnych - pobierz

Część II (Zadanie II) – Ocena wpływu PROW 2007-2013 na środowisko i klimat - pobierz

Część III (Zadanie III) – Ocena wpływu PROW 2007-2013 na jakość życia na obszarach wiejskich z uwzględnieniem podejścia LEADER - pobierz

Część IV (Zadanie IV) – Ocena realizacji Pomocy Technicznej i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - pobierz

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009