Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Projekt flagowy „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich” w ramach Planu Działania Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego

W dniu 26 października 2009 r. podczas posiedzenia Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych Unii Europejskiej została przyjęta Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego. Decyzja została oficjalnie potwierdzona na posiedzeniu Rady Europejskiej.

Deklarowanym celem Strategii jest aktywizacja potencjału, który powstał
w regionie Morza Bałtyckiego w wyniku rozszerzenia UE w 2004 r. Cel ten ma być osiągnięty poprzez realizację następujących czterech filarów tematycznych:

- ochrona środowiska;
- dobrobyt;
- dostępność i atrakcyjność regionu;
- zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony w regionie.

Przyjęcie Strategii nie wiąże się z dodatkowymi środkami dla krajów członkowskich – Komisja nie proponuje dodatkowego finansowania ani innych zasobów. Nie przewiduje się także powstania nowych instytucji, które by wdrażały strategię. Realizacja Strategii ma być związana m.in. z wykorzystaniem dostępnych środków w ramach programów UE, w szczególności funduszy strukturalnych. Strategię charakteryzuje zintegrowane podejście.

Strategia ma charakter dokumentu długofalowego z proponowaną perspektywą do roku 2020. Przewiduje się, że podczas polskiej prezydencji w drugiej połowie 2011 r. będzie mieć miejsce przegląd Strategii.

Strategii towarzyszy Plan Działania, w którym określono 15 obszarów priorytetowych. Do każdego z obszarów priorytetowych zostało wyznaczone państwo członkowskie (na ogół jedno), które będzie odpowiedzialne za koordynację wdrażania działań z jej zakresu. Jednym z rodzajów działań w ramach obszarów priorytetowych są tzw. projekty flagowe. Każdemu projektowi flagowemu przypisano lidera (państwo). Liderem (w ramach wybranego państwa) mogą być różnego typu instytucje, zarówno takie jak ministerstwa czy agencje, instytuty etc.

W ramach priorytetu 9 „Wzmocnienie zrównoważonego rolnictwa, leśnictwa oraz rybołówstwa („To reinforce sustainable agriculture, forestry and fishing”) jednym z projektów flagowych jest projekt „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”.[pobierz prezentację .pdf 120 kB]

Polska oraz Szwecja zostały wskazane jako liderzy tego projektu. W toku dotychczasowych prac ustalono, iż projekt będzie dotyczył dwóch obszarów tematycznych: 

  • tworzenie przyjaznego środowiska dla innowacji na obszarach wiejskich
  • młodzież na obszarach wiejskich.

Zadecydowano, iż współpraca będzie odbywać się poprzez krajowe sieci obszarów wiejskich, w szczególności Lokalne Grupy Działania, ale inni aktorzy nie są wykluczeni z projektu flagowego.

Zainteresowanych członków i partnerów KSOW zapraszamy do współpracy
w ramach projektu.


W Biuletynie KSOW "centralnym" (nr 1/2010), (nr 1/2011), (nr 1/2012) oraz w Biuletynie KSOW woj. warmińsko-mazurskiego (nr 6/2010) znajdują się artykuły poświęcone projektowi flagowemu "Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich". Aktualna informacja na temat projektu znajduje się w Biuletynie KSOW nr 4/2012 - czytaj 

Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009