Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Wsparcie finansowe

Podstawowym instrumentem wsparcia dla przedsięwzięć turystycznych na wsi jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013).

Celem PROW 2007-2013, zarządzanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest realizacja koncepcji wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów wiejskich, która zakłada wzmocnienie ekonomiczne gospodarstw rolnych i wzrost konkurencyjności sektora rolno-spożywczego przy równoczesnym rozwoju możliwości tworzenia dodatkowych i alternatywnych źródeł dochodu mieszkańców wsi.

Program jest wdrażany w całym kraju uwzględniając zróżnicowanie regionalne (regionalne kryteria dostępu, wydzielenie obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, sieć NATURA 2000, obszary objęte skutkami klęsk żywiołowych).

W PROW 2007-2013 rozwojowi turystyki wiejskiej dedykowane są wprost dwa działania osi 3. społecznej oraz jedno działanie osi 4. LEADER.


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „małe projekty” 

Kredyt na agroturystykę

Mikropożyczki na agroturystykę

 

Powrót

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009