Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Laktoferyna mleka krowiego dopuszczona do obrotu
05.12.2012

Dnia 27 listopada 2012 r. w Dzienniku Urzędowym UE uka­zały się decyzje wyko­nawcze Komisji z dnia 22 listopada bieżącego roku (notyfikowane jako doku­ment nr C (2012) 8390 i C (2012) 8391) zezwala­jące na wprowadzenie do ob­rotu laktoferyny bydlęcej jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporzą­dzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europej­skiego i Rady. Decy­zje te skierowane są do przedsię­biorstwa Mori­naga Milk Indu­stry Co. Ltd. (które zwróciło się do wła­ściwych...


Trendy w światowej konsumpcji i produkcji OMP
05.12.2012

Według danych OECD światowa produkcja OMP ma być w 2012 roku o ok. 0,6% większa niż rok wcześniej, czyli osiągnie poziom ok. 3,55 mln ton. Same państwa skupione w OECD mają odnotować niespełna 1% wzrost w skali roku, tymczasem produkcja w krajach spoza tego ugrupowania ma być stabilna. Aż 4/5 produkcji OMP przypada obecnie na kraje rozwinięte, ponad 1/3 - na samą Europę. Stary Kontynent zyskuje udział w tym segmencie. Dzieje się tak na skutek wzrostu zapotrzebowania na...


Mniej masła z Polski trafia za granicę
05.11.2012

Od 2010 roku wywóz masła z Polski przeżywał rozkwit i było ono coraz bardziej istotne dla eksportu mleczarskiego. W pierwszym półroczu bieżącego roku odnotowano jednak odwrócenie tego trendu: za granicę wysłano 18,3 tys. ton tego tłuszczu, uzyskując 53,4 mln EUR – oznaczało to 14,5% zniżkę w ujęciu ilościowym i 45% wartościowo. Masło z Polski wysyłane jest przede wszystkim  do państw UE, głównie na rynki Piętnastki, i to właśnie dużo niższe ceny masła w Polsce...


Rynek sera w Polsce rozwija się, konsumpcja wciąż poniżej średniej UE
29.08.2012

Według danych GUS w latach 2000-2011 produkcja serów i twarogów w Polsce wzrosła o niemal 59% i osiągnęła rekordowy poziom 754,2 tys. ton. Obecnie udział naszego kraju w ogólnej produkcji światowej wynosi około 3%. Sery są grupą towarową, która jest główną pozycją w strukturze wykorzystania tłuszczu mlecznego. W ciągu ostatnich 11 lat produkcja serów dojrzewających wzrosła o ponad 92,4% do 284,7 tys. ton. W tym samym okresie odnotowano 46,6% zwyżki w produkcji serów świeżych...


Maleje ilość gospodarstw mleczarskich w Hiszpanii, rośnie produkcja
29.08.2012

W ciągu ostatniego roku ponad 500 gospodarstw zajmujących się produkcją mleczarską w Galicji w Hiszpanii zawiesiło swoją działalność z powodu kryzysu gospodarczego. Przeciętnie w regionie tym upada około 12 farm mlecznych tygodniowo. Jak pokazują najnowsze dane "La Voz de Galicia" ("Głos Galicji") w ciągu 10 ostatnich lat liczba gospodarstw mleczarskich w Galicji zmniejszyła się trzykrotnie do 10 648. Większość upadłości odnotowanych od 2000 roku...


Zdolności produkcyjne przetwórni mleka w Kenii są za niskie
10.07.2012

Przemysł mleczarski w Kenii przeżywa obecnie rozkwit. W całym ubiegłym roku do mleczarni w tym kraju dostarczono 549 mln litrów mleka, a jeszcze w 2004 roku było to zaledwie 274 mln litrów. Krajowa produkcja tego surowca jest jednak znacznie większa i w 2011 r. w kraju tym wytworzono ponad 5 mld litrów mleka. Tak duże rozbieżności wynikają m.in. z niskich zdolności produkcyjnych przetwórni w Kenii, oraz dużej ilości mleka o niskiej jakości. Pozostałe, nie sprzedane do...


Dostawy mleka do przetwórni w Polsce wyższe niż przed rokiem
10.07.2012

Od czwartego kwartału ubiegłego roku obserwowany jest silny wzrostowy trend ilości skupowanego przez mleczarnie w Polsce mleka. Według najnowszych danych GUS, w okresie od początku stycznia do końca kwietnia bieżącego roku skup mleka w Polsce osiągnął poziom 3111,9 mln litrów mleka i był tym samym o niemal 11% wyższy niż w analogicznym okresie roku 2010. Coraz większe dostawy mleka do przetwórni to efekt wolno rosnącego popytu na rynku krajowym oraz dobrej koniunktury na...


UE wciąż głównym partnerem Polski w handlu artykułami mleczarskimi
05.04.2012

Polska jest znaczącym eksporterem netto produktów mlecznych, sprzedając za granicę ekwiwalent  niemal 1/5 produkcji i ¼ kwoty dostaw mleka. Od momentu wejścia do Unii eksport przeżywa nieustanny wzrost - dynamika osłabła dopiero w 2008 r., a rok 2009 przyniósł gorsze wyniki sprzedaży wskutek ogólnoświatowej dekoniunktury (po całym roku wywóz zmalał wartościowo o ¼). Podstawowymi produktami wywozu są sery i twarogi, mleko w proszku (zwłaszcza odtłuszczone) oraz płynne...


Zniesienie kwot mlecznych - szanse i zagrożenia dla Polskiego handlu zagranicznego artykułami mleczarskimi
05.04.2012

W Unii Europejskiej produkcja mleka od 1984 r. podlega limitowaniu w narodowych kwotach mlecznych, których celem jest ustabilizowanie podaży na poziomie akceptowalnych nadwyżek i zapewnienie producentom atrakcyjnych cen. Kwota mleczna oznacza  limit ilości mleka, jaką producent może sprzedać, lub zakład mleczarski może kupić w danym roku kwotowym (od kwietnia do końca marca następnego roku). Reforma Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) z 1992 roku zakładała funkcjonowanie...


Wzrost produkcji mleczarskiej w USA
16.02.2012

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej są trzecim producentem mleka na świecie, więcej tego surowca wytwarza się tylko w Unii Europejskiej i w Indiach. Według szacunków OECD w 2011 roku ponad 12% wyprodukowanego na świecie mleka pochodziło z USA. Od trzeciego miesiąca 2010 roku w kraju tym obserwowany jest systematyczny wzrost produkcji mleczarskiej, warto dodać, że jeszcze przez cały 2009 r. działał tam program uboju krów mlecznych, który zapoczątkowany był w 2008 roku w...


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009