Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Nowe regulacje na rynku mleka mające złagodzić wpływ embargo
08.10.2014

W związku z wprowadzonym przez rząd rosyjski w dniu 7 sierpnia 2014 r. zakazem przywozu niektórych produktów z Unii Europejskiej do Rosji, w tym mleka i przetworów mlecznych, w krajach Wspólnoty nastąpiło zagrożenie wystąpienia zakłóceń na rynku, spowodowanych znacznym spadkiem cen ze względu na fakt, że ważny rynek eksportowy z dnia na dzień stał się niedostępny. W konsekwencji takich wydarzeń na rynku wystąpiła sytuacja, której zwykłe środki dostępne na mocy rozporządzenia...


Polskie OMP podbija rynki azjatyckie i afrykańskie
01.10.2014

Eksport odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) z Polski był w pierwszej połowie 2014 roku o 92% większy niż w analogicznym przedziale czasowym 2013 roku i osiągnął poziom 61,9 tys. ton.  Na skutek wysokich cen tego produktu na rynkach światowych wzrost wartości był jeszcze silniejszy i sięgnął 119% w skali roku (219 mln EUR). W analizowanym okresie państwa Wspólnoty nie były już, jak przed rokiem, najważniejszym miejscem przeznaczenia dla polskiego odtłuszczonego mleka...


928 mln ton mleka na świecie w 2022 roku
30.07.2014

Eksperci Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) grupującej najbogatsze państwa świata, wraz z analitykami Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych (FAO) w czerwcu 2014 roku po raz kolejny  przedstawili średnioterminowe (na lata 2014-2023) perspektywy dla światowych rynków żywności, w tym produktów mleczarskich. Jednym z podstawowych założeń jest niezmienność obecnie prowadzonej polityki rolnej na rynkach spożywczych. Podobnie jak...


Większa produkcja mleka w proszku w UE odpowiedzią na rosnący popyt
30.07.2014

pozwoliły przetwórcom mleka na zwiększenie produkcji odtłuszczonego i pełnotłustego mleka w proszku (OMP i PMP), kolejno o 17% i 10% w skali roku. Ze względu na zwyżkę podaży ceny obu proszków zaczęły spadać od marca, ale trend ten zatrzymany został w czerwcu od kiedy obserwowane są wzrosty cen napędzane przez rosnący popyt światowy. W ciągu pierwszych czterech miesięcy bieżącego roku popyt światowy na OMP i PMP wzrósł napędzany rosnącym zapotrzebowaniem z Algierii i Chin....


Ceny skupu mleka w UE znacznie wyższe niż przed rokiem ale spadają
26.06.2014

Druga połowa 2013 roku to bardzo dynamiczne zwyżki cen skupu mleka w UE. Zwyżki napędzane były głównie przez ograniczoną podaż surowca oraz wzmożony popyt światowy na przetwory mleczne (m.in. na pełnotłuste mleko w proszku do Chin). Średnio w Unii ceny skupu mleka wzrosły do rekordowego poziomu 40,21 EUR/100 kg w grudniu. Sytuacja odwróciła się na początku 2014 roku m.in. na skutek opóźnionej reakcji rynku na sezonową zwyżkę produkcji na półkuli południowej jaka miała...


Nie ma decyzji w sprawie zmniejszenia kar za nadprodukcję mleka
26.06.2014

W dniach 16-17 czerwca 2014 roku w Luksemburgu odbyło się posiedzenie Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa Unii Europejskiej. Delegacji polskiej przewodniczył minister Marek Sawicki. Dyskusja zdominowana była przez tematy dotyczące rynku mleka, a głównie przyszłości sektora mleczarskiego w perspektywie wygaśnięcia kwot mlecznych w marcu 2015 r. i możliwości zmniejszenia kar za nadprodukcję w dwóch ostatnich sezonach obowiązywania systemu kwotowania produkcji mleka. Kilka...


47 mln EUR kary dla Polski za przekroczenie kwoty?
07.05.2014

r. do końca marca 2014 r. do podmiotów skupują­cych w Polsce dostar­czono ok. 10,076 mln ton mleka, czyli o ok. 2,6% wię­cej niż w analogicz­nym prze­dziale czaso­wym przed rokiem. Sto­pień wykorzystania kwoty kra­jowej do­staw ukształtował się na poziomie 101,7%, Tym samym, krajowa kwota dostaw została przekroczona o ok. 170 mln kg. Około 56 tys. dostawców hurtowych przekroczyło przysługujące im kwoty indywidualne. Stawka opłaty dodatkowej z tytułu przekroczenia...


Szacowana niższa bilansowa konsumpcja masła w Polsce w 2013 r.
19.03.2014

Według danych GUS w 2012 roku po dwóch latach spadków wzrosła bilansowa konsumpcja masła. Przeciętny mieszkaniec Polski w ciągu całego 2012 roku spożył 4,1 kg masła, czyli o ok. 2,5% więcej niż w 2011 roku. Na taki stan rzeczy wpływ miał przede wszystkim wzrost podaży oraz relatywne obniżenie cen detalicznych masła względem pozostałych tłuszczy jadalnych (w tym margaryn itp.). Analitycy z IERiGŻ przewidują jednak, że nie będzie to długotrwałe odwrócenie tendencji i szacują,...


Zagrożenie przekroczenia kwoty mlecznej w Polsce znów realne
30.01.2014

Według najnowszych danych Agencji Rynku Rolnego (ARR) w okresie od kwietnia do końca grudnia 2013 r. do podmiotów skupujących w Polsce dostar­czono ok. 7,6 mln ton mleka, czyli o ok. 1,17% więcej niż w analogicznym przedziale czasowym ubie­głego roku. Stopień wykorzystania kwot indywidual­nych przysłu­gujących dostawcom hurtowym po 9 miesiącach roku kwotowego 2013/2014 (kwiecień/marzec) wyniósł ok. 76,37%, nato­miast szacunkowy stopień wykorzysta­nia  kwoty kra­jowej...


W II półroczu 2013 r. rosną ceny skupu mleka w UE
27.11.2013

Pierwsze półrocze 2012 roku to dramatyczne spadki cen skupu mleka w UE. Sytuacja odwróciła się dopiero w drugiej połowie ubiegłego roku, a ceny rosły dynamicznie aż do stycznia 2013 roku. Od tego momentu wykazywały one znikome wahania. Stabilnie było aż do czerwca, kiedy to odnotowano pierwszą dynamiczną zwyżkę w skali miesięcznej. Kolejne miesiące przyniosły kolejne wysokie wzrosty cen skupu mleka w UE. Szacunki Komisji Europejskiej wskazują, że średnie ceny skupu w II...


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009