Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

UE dostarczy mleka dla 350 tys. syryjskich dzieci
14.04.2016

Unia Europejska jest głównym darczyńcą w ramach konfliktu w Syrii. Na pomoc humanitarną, ekonomiczną i rozwojową państwa Unii przeznaczyły już 5,5 mld EUR. Dzięki temu 2 mln Syryjczyków uzyskało dostęp do wody i sanitariów, 1 milion otrzymało schronienie, a 850 tys.- wsparcie żywnościowe. Na konferencji w Londynie, która odbyła się w lutym bieżącego roku podjęto decyzję o przekazaniu kolejnych 3 mld EUR na pomoc ofiarom walk i stabilizację sytuacji w Syrii. W dniu...


Polski handel zagraniczny margarynami w 2015 roku
09.03.2016

W 2015 roku saldo obrotów handlowych w polskim handlu margarynami było podobnie jak w poprzednich latach dodatnie i znalazło się na poziomie 23,7 mln EUR wobec 21,4 mln Euro rok wcześniej, zatem się poprawiło. O poprawie zadecydowała większy przyrost wartości eksportu niż importu. W poprzednim roku wartość eksportu margaryn z naszego kraju była na poziomie 132,8 mln EUR, co oznacza 7% wzrost wobec roku 2014. Wolumen eksportu wzrósł w tym okresie o 9% do 133,4 tys. ton....


Ceny skupu mleka w UE spadały w 2015 roku
29.02.2016

2015 rok przyniósł kontynuację spadków cen skupu mleka w Unii Europejskiej, które notowane były w całym 2014 roku. Pewne wyhamowanie dynamiki tego zjawiska obserwowane było na początku 2015 roku (na skutek ograniczania produkcji mleka w celu minimalizacji lub uniknięcia kar z tytułu nadprodukcji). Od kwietnia ceny spadały dynamicznie aż do września, kiedy to pojawiły się obawy o perspektywy produkcji mleka w UE na skutek letnich susz oraz spadek dostaw mleka w skali...


O mleku na posiedzeniu Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa
29.02.2016

W dniu 15 lutego 2016 r. w Brukseli odbyło się posiedzenie Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, w którym udział brał polski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel. W punkcie dotyczącym programu prac Prezydencji holenderskiej na pierwsze półrocze 2016 roku minister przedstawił zainteresowanie Polski kwestiami związanymi z przeglądem WPR 2014-2020 w 2016 r. oraz reformą WPR po 2020 r. Stwierdził, że kierunkowa dyskusja o kształcie WPR po 2020 r. na...


932,9 mln ton mleka na świecie w 2024 roku
21.01.2016

Eksperci Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) grupującej najbogatsze państwa świata, wraz z analitykami Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych (FAO) 2015 roku po raz kolejny  przedstawili średnioterminowe (na lata 2015-2024) perspektywy dla światowych rynków żywności, w tym produktów mleczarskich. Jednym z podstawowych założeń jest niezmienność obecnie prowadzonej polityki rolnej na rynkach spożywczych. Podobnie jak przed laty...


173,9 mln ton mleka w UE w 2025 roku
22.12.2015

Według najnowszych prognoz KE w ciągu najbliższych dziesięciu lat zarówno konsumpcja, jak i produkcja artykułów mleczarskich wciąż będzie rosła. Szacuje się, że dostawy mleka będą rosły w tempie ok. 0,79% rocznie, co jest łagodnym wzmocnieniem dynamiki z poprzedniej dekady, która wynosiła 0,77% rocznie. Zwyżka produkcji mleka będzie zatem bardziej imponująca niż ta w poprzednim dziesięcioleciu (ok. 1,26 mln ton rocznie wobec ok. 1,15 mln ton w latach 2005 – 2015). W 2025 r....


Wzrost wolumenu handlu artykułami mleczarskimi w 2015 roku
22.12.2015

Najnowsze prognozy FAO zakładają, że wolumen handlu artykułami mleczarskimi w 2015 roku będzie o 2,7% większy niż w 2014 r. i osiągnie poziom 74 mln ton w ekwiwalencie mleka. Głównymi eksporterami w dalszym ciągu pozostawać będą Nowa Zelandia i Unia Europejska, te dwa regiony odpowiedzialne są za ok. 52% światowego handlu. Zarówno UE, jak i Nowa Zelandia w 2015 roku zwiększą eksport artykułów mleczarskich. Także USA z 14% udziałem w światowym rynku zwiększy wielkość wysyłek,...


Stabilna produkcja serów w UE, ale znaczna zniżka w eksporcie poza Wspólnotę
12.11.2015

Po zaobserwowanej w 2014 roku zwyżce produkcji serów w UE, 2015 rok przyniósł stabilizację. Po pierwszych 8 miesiącach wytworzono niespełna 5,81 mln ton serów, zaledwie o 0,5% więcej niż w okresie porównaw­czym. Stało się tak w dużej mierze przez to, że Francja i Włochy, drugi i trzeci wytwórca omawianych artykułów, zmniejszyli wolu­men kolejno o 1,9%, i 3,7%, a zniżki te zrekompensowane zostały przez wzrost produkcji w Niemczech (+0,6%), Holandii (+6,9%) i Polsce (+1,3%)....


Pierwszy spadek wartości eksportu mleczarskiego od 2009 r.
12.11.2015

Od 2010 roku w handlu zagranicznym artykułami mleczarskimi obserwowana była z roku na rok coraz wyższa wartość polskiego eksportu mleczarskiego. W I połowie 2015 roku odnotowano odwrócenie tej tendencji. Praktycznie w każdym z miesięcy w analizowanym okresie wartość wywozu była niższa niż w analogicznym czasie ubiegłego, rekordowego roku, a w drugim kwartale 2015 r. wartość eksportu mleczarskiego była nawet niższa niż w takim samym przedziale czasowym 2013 roku w związku z...


Sery najbardziej istotnymi artykułami mleczarskimi w polskim eksporcie nabiału
24.09.2015

Pomimo wprowadzonego przez Rosję zakazu importu artykułów mleczarskich m.in. z krajów UE, dokąd w ubiegłym roku trafiło ok. 10% ogółu wysyłanych z Polski serów, w pierwszej połowie 2015 roku odnotowano 0,3% zwyżkę ilości wywozu. Nastąpił natomiast 18% spadek wartości artykułów z omawianej podgrupy. Pomimo tego sery wciąż pozostają najważniejszą pozycją polskiego eksportu mleczarskiego, z niespełna 34% udziałem w jego łącznej wartości. W analizowanym okresie wysłano 105,9...


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009