Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      
Rynek mleka i produktów mleczarskich

Pakiet 500 mln EUR wsparcia dla rolników z UE

26.07.2016

W dniu 18 lipca 2016 r. Komisja Europejska przedstawiła nowy pakiet środków o wartości 500 mln euro z funduszy UE, które mają wspierać rolników w obliczu obecnych trudności na rynku, w szczególności na rynku mleczarskim.

Lipcowy pakiet solidarnościowy dla rolnictwa obejmuje siedem punktów:

  1. Program ograniczenia produkcji mleka: 150 mln EUR na wspieranie dobrowolnego zmniejszenia dostaw mleka w UE. Program ten będzie obowiązywał na szczeblu UE, tak aby rolnicy w całej Unii mieli do niego dostęp na tych samych warunkach.
  2. Pomoc dostosowawcza uzależniona od spełnienia określonych warunków: 350 mln EUR na środki wdrażane na szczeblu państw członkowskich. Państwa członkowskie mogą zwiększyć to wsparcie o 100%. Dla Polski przewidziano tutaj kwotę 22,67 mln EUR
  3. Dobrowolne wsparcie związane z produkcją: państwa członkowskie mają w przypadku rynku mleczarskiego możliwość zmiany stosowanych przez nie mechanizmów dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją, tak aby zapewnić oddzielenie płatności od produkcji w 2017 r.
  4. Przedłużenie interwencji publicznej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku poza dzień 30 września: interwencja publiczna w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku zostanie przedłużona do końca lutego 2017 r., kiedy to ponownie zacznie obowiązywać standardowy okres. Pułap, do którego dokonuje się skupu odtłuszczonego mleka w proszku po stałej cenie, wynosi 350 tys. ton do końca grudnia 2016 r.
  5. Przedłużenie obowiązywania programów dopłat do prywatnego przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku: zarówno standardowy (90 do 210 dni przechowywania), jak i rozszerzony (365 dni) program przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku zostanie przedłużony do końca lutego 2017 r.
  6. Zaliczki: zaliczki w wysokości do 70% płatności bezpośrednich, począwszy od 16 października 2016 r., oraz do 85% płatności związanych z rozwojem obszarów wiejskich, po zakończeniu kontroli administracyjnych.
  7. Owoce i warzywa - dostosowanie wsparcia na wycofywanie z rynku owoców i warzyw przez organizacje producentów z tego sektora.

Szczegóły wszystkich poszczególnych środków zostaną doprecyzowane w najbliższych tygodniach we współpracy z ekspertami z państw członkowskich. Wpływ proponowanych środków na budżet Unii zostanie uwzględniony na jesieni w liście w sprawie poprawek do projektu budżetu na 2017 r.

Zapowiedziane środki stanowią uzupełnienie odrębnego pakietu o wartości 500 mln EUR, który został przedstawiony przez Komisję we wrześniu ubiegłego roku, oraz szeregu innych środków, takich jak uruchomienie klauzuli umożliwiającej dobrowolne uzgodnienia między producentami mleka dotyczące planowania produkcji mleka, które zapowiedziano w marcu.

Tym samym w ciągu niecałego roku Komisja uruchomiła już ponad 1 mld EUR nowych środków finansowych na wsparcie rolników borykających się z trudnościami. W okresie znacznych ograniczeń budżetowych, zwłaszcza w związku z problemem migracji, jest to znacząca reakcja Komisji, stanowiąca wyraźny sygnał wsparcia dla europejskich rolników.

Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Phil Hogan, przedstawiając środki Radzie Ministrów Rolnictwa UE oświadczył, że pakiet ten, przyjęty mimo znacznych ograniczeń budżetowych, ma pomóc w rozwiązaniu zaistniałych problemów. Dodał, że Komisja udostępniła tym samym dodatkowe środki o łącznej wartości ponad 1 mld EUR, aby wspomóc rolników w trudnej sytuacji. Stwierdził, że nadrzędnym celem jest osiągnięcie wzrostu cen uzyskiwanych przez rolników, tak aby mogli oni utrzymać się ze swojej pracy i nadal dostarczać bezpieczną i wysokiej jakości żywność, jak również wnosić wkład w rozwój obszarów wiejskich oraz zapewniać na wsi miejsca pracy i dobra publiczne.

 

Adam Bugała FAMMU/FAPA na podstawie inf. KE


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009