Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      
Rynek mięsa i drobiu

Prognozy Komisji Europejskiej dla rynku drobiu w UE do 2024 r.

14.01.2015

W grudniu 2014 r. Komisja Europejska opublikowała raport „Perspektywy dla rynków rolnych i dochodów rolniczych w UE w latach 2014-2024”. Opracowanie zawiera m.in. prognozę korzystnej sytuacji na unijnym rynku drobiu w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Eksperci Komisji przewidują, że drób będzie jedynym gatunkiem mięsa, którego produkcja i spożycie w UE wzrosną znacząco w analizowanym okresie. Z uwagi na coraz większy popyt na świecie, UE utrzyma swój 10% udział w światowym eksporcie drobiu.

W najbliższej dekadzie produkcja drobiu w UE będzie nadal stopniowo zwiększała się, jednak tempo wzrostu zostanie spowolnione do ok. 0,7% rocznie wobec 1,7% w ciągu poprzednich 10 lat. Najwyższe dynamiki wzrostu (ok. 1% rocznie) będą miały miejsce w nowych państwach członkowskich UE-13, zwłaszcza w Polsce, Rumunii i na Węgrzech. Inne kraje ze „starej” UE-15 (np. Niemcy czy Holandia) zanotują średnio 0,5% wzrosty w ciągu roku. Ceny pasz dla drobiu pozostaną w analizowanym okresie stosunkowo wysokie, jednak będą one niższe niż w ostatnich latach. Zwiększy się zarówno globalny, jak i unijny popyt na mięso białe. Będzie to sprzyjało wzrostowi poziomu wytwarzania o 7% wobec 2014 r. do ok. 14 mln ton 2024 r. Komisja Europejska prognozuje, że do 2024 r. spożycie mięsa drobiowego w UE zwiększy się również o 7% w stosunku do 2014 r. do 13,4 mln ton. Konsumpcja na jednego mieszkańca wzrośnie o 5% do 22,8 kg. Udział drobiu w spożyciu mięsa ogółem w UE zwiększy się w tym czasie do 32%.

Kliknij, żeby powiększyć

Unia Europejska w nadchodzącej dziesięciolatce umocni się na pozycji eksportera netto mięsa drobiu. Zgodnie z przewidywaniami, światowy popyt importowy utrzyma się na wysokim poziomie, co będzie sprzyjało wywozowi z UE. Unijny eksport drobiu będzie głównie skoncentrowany na segmencie niższej jakości, czyli tańszych elementach tuszki – np. skrzydełka, łapki, nogi, które mają niższy popyt na rynku wewnętrznym. Dynamika wzrostu sprzedaży z UE wyniesie średnio 2,2% rocznie i do 2024 r. wzrośnie wobec 2014 r. o 24% do 1,6 mln ton. Zwiększą się wysyłki do krajów Bliskiego Wschodu, afrykańskich (głównie Ghany i Beninu) oraz azjatyckich (zwłaszcza Chin i Hongkongu). Poziom wysyłek do RPA jest niepewny ze względu na cła antydumpingowe, wprowadzone przez ten kraj wobec importu mięsa kurcząt z 3 państw członkowskich UE – Holandii, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Zakładając, że cła zostaną zniesione w 2015 r., wywóz może wrócić do poprzedniego poziomu. Zmniejszy zakupy unijnego drobiu Rosja, nawet po zniesieniu rocznego zakazu importu, ze względu na politykę wspierania produkcji krajowej. Wysoki popyt ze strony Arabii Saudyjskiej utrzyma się również w przyszłości i będzie sprzyjał unijnemu wywozowi, nawet przy braku subsydiów eksportowych. Ponadto, w celu zabezpieczenia dostaw, Arabowie zaczęli inwestować w unijne firmy drobiarskie (np. we Francji).    

Po spadku unijnego importu drobiu w 2013 r. i 2014 r., od 2015 r. Komisja prognozuje stopniowy wzrost unijnego przywozu do osiągnięcia poziomu kwoty importowej ok. 1 mln ton w 2018 r. Do 2024 r. przywóz drobiu do UE wzrośnie wobec 2014 r. o 32% do ponad 1 mln ton. Sprzyjać temu będą wzrosty produkcji u głównych dostawców – w Brazylii i Tajlandii, o odpowiednio o 17% i 30% w analizowanej dziesięciolatce.

Ze względu na utrzymywanie się kosztów pasz na stosunkowo wysokim poziomie w prognozowanym okresie oraz rosnące zapotrzebowanie wewnętrzne i eksportowe, ceny drobiu w UE powinny stopniowo odbudować się do 2018 r., po spadku w 2014 r. i 2015 r., podążając za wzrostem cen światowych. Pod koniec analizowanego okresu ceny rynkowe drobiu przekroczą prawdopodobnie poziom z 2013 r., sięgając 2033 EUR/t w 2024 r.

Polska jest już od lat jednym z czołowych producentów i eksporterów mięsa drobiu w UE. W 2012 r. była czwartym unijnym producentem po Francji, Wielkiej Brytanii i Niemczech oraz czwartym eksporterem na rynki krajów trzecich – po Francji, Holandii i Niemczech. Polska jest jednocześnie jednym z najbardziej konkurencyjnych producentów drobiu w UE.
W 2014 r. przeciętne ceny sprzedaży mięsa kurcząt brojlerów w Polsce były ponownie najniższe w całym ugrupowaniu i stanowiły około dwie trzecie średniej unijnej.

                              Opracowała: Ewa Siemieńska, FAMMU/FAPA

 

Słowa kluczowe : dróbprodukcjaUEspożycieeksport


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009