Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      
Rynek mięsa i drobiu

Prognozy Komisji Europejskiej dla wspólnotowego rynku wołowiny

26.11.2014

Według prognoz Komisji Europejskiej z października br., po trzech latach stałego spadku, w 2014 r. produkcja netto mięsa wołowego w UE wzrośnie o 1,5% do 7 mln 501 tys. ton. Wzrost ten będzie przede wszystkim rezultatem zwiększenia się pogłowia krów mlecznych (dwie trzecie produkcji mięsa pochodzi od mlecznego stada zwierząt), co wynika z przygotowywania się producentów w krajach członkowskich do zakończenia systemu kwotowania produkcji mleka. Ponadto niższe ceny pasz oraz dobra ich jakość przyczyniły się do wzrostu średniej wagi ubijanych zwierząt. Produkcja w nowych krajach UE wzrośnie jednak bardziej (+7,6%) niż w „starych” członkach Wspólnoty (+0,8%). Większa dynamika wzrostu produkcji w nowych krajach Unii będzie wynikiem kontynuacji silnych procesów restrukturyzacji sektora mleczarskiego. Trzeba także zauważyć, że w najbliższych miesiącach w niektórych krajach Unii, część krów zostanie skierowana do uboju wcześniej niż zwykle. Będzie to wpływ oczekiwanego spadku cen mleka, jak również dostosowania się z produkcją do limitu kwotowego. Tym samym nastąpi wzrost podaży bydła rzeźnego na rynku Wspólnoty. Jak prognozuje Komisja, w 2015 r. produkcja netto mięsa wołowego w UE może wzrosnąć o dalsze 2,6% do 7 mln 693 tys. ton.

W pierwszych ośmiu miesiącach wywóz mięsa wołowego z Unii do krajów trzecich znacznie się zwiększył (o 31%). Był to wpływ silnego popytu na wołowinę płynącego z Rosji (wzrost o 53%), Bośni i Hercegowiny (wzrost o 91%) oraz ze Szwajcarii (wzrost o 11%). Pomimo tych niezłych wyników w sprzedaży, w całym 2014 r. kraje Wspólnoty wyeksportują ostatecznie 175 tys. ton wołowiny, tj. o 8,5% więcej niż przed rokiem. Redukcja wywozu w drugiej części roku będzie wynikiem rosyjskiego embarga nałożonego na towary rolno-spożywcze pochodzące z UE, USA, Kanady, Australii oraz Norwegii (obowiązuje od 7 sierpnia br.). W 2015 r. eksport tego gatunku mięsa z Unii Europejskiej pozostanie praktycznie na niezmienionym poziomie. Według prognoz Komisji w latach 2014-2015 poziom importu mięsa wołowego do Unii obniży się o około 6 tys. ton w stosunku do pułapu importu z 2013 r. Zmniejszy się przywóz tego gatunku mięsa z Argentyny oraz Urugwaju, ze względu na wzrost spożycia wewnętrznego oraz ograniczenia administracyjne wprowadzone w tych krajach. W pierwszych ośmiu miesiącach br. dostawy wołowiny z Argentyny i Urugwaju do Wspólnoty obniżyły się odpowiednio o 16% oraz 10%. Niższy import z tych kierunków nie jest jednak rekompensowany wzrostem przywozu z Australii. Tymczasem Brazylia, będąca dotychczas największym sprzedawcą wołowiny do Wspólnoty, nie została objęta rosyjskim embargiem. Ponadto dzięki dewaluacji reala brazylijscy eksporterzy zyskują na konkurencyjności na rynku światowym, co w rezultacie zaowocuje zwiększoną sprzedażą wołowiny do Rosji w drugiej połowie br., kosztem redukcji dostaw na rynek Wspólnoty.

Jak ocenia Komisja, większa podaż wołowiny na rynku unijnym jest dobrze wchłaniana przez rynek. Lepsza dostępność i niższe ceny wołowiny powinny działać stymulująco na konsumpcję tego rodzaju mięsa. Według Komisji, w 2014 r. spożycie wołowiny ogółem w Unii zwiększy się o 1,2% do 7 mln 625 tys. ton, natomiast w 2015 r. prawdopodobnie skoczy do poziomu 7 mln 814 tys. ton. Spożycie wołowiny przypadające na jednego mieszkańca w 2014 r. będzie kształtowało się na poziomie 10,5 kg/osobę, tj. o 1,0% większym niż w 2013 r. W 2015 r. wzrośnie do 10,7 kg/osobę.

Opracował: Paweł Kostrzyński - FAMMU/FAPA


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009