Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      
Rynek mięsa i drobiu

Prognozy FAO dla światowego rynku wieprzowiny w 2014 r.

13.11.2014

Według prognoz Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) z października  br., w 2014 r. światowa produkcja wieprzowiny zwiększy się w skali roku o 1,4% do rekordowych 116,1 mln ton, czemu będą sprzyjały niższe koszty pasz. Wyższa dynamika wzrostu produkcji (+2,2%) przewidywana jest w krajach rozwijających się, skąd pochodzi ponad 60% wolumenu wytwarzania. Kraje rozwinięte zanotują w tym roku jedynie 0,03% wzrost produkcji. Największy producent wieprzowiny na świecie – Chiny, podwyższą poziom wytwarzania o 2,3% do 56,7 mln ton, co będzie stanowiło prawie połowę globalnej produkcji. Będą sprzyjały temu wzrost popytu ze strony chińskich konsumentów oraz polityka wsparcia władz krajowych. Inne kraje azjatyckie – Wietnam, Filipiny i Indonezja zanotują również podobną dynamikę wzrostu produkcji. W Japonii i Korei Płd. spodziewane są jednak spadki poziomu wytwarzania ze względu na niższą liczebność stada zarodowego oraz epidemiczną biegunkę świń (PED), która wpłynęła na spadek pogłowia prosiąt. W Unii Europejskiej produkcja wzrośnie nieznacznie (+0,2% do 22,1 mln ton) z uwagi na ograniczenia wprowadzone po wejściu w życie nowych przepisów z zakresu dobrostanu loch. Stany Zjednoczone borykają się obecnie z epidemiczną biegunką świń (PED) i związaną z tym zwiększoną śmiertelnością prosiąt, która spowoduje obniżenie poziomu produkcji wieprzowiny o ok. 2% do 10,3 mln ton. Niewielki wzrost prognozowany jest dla Kanady, ponieważ drobni hodowcy opuścili branżę. Czwarty na świecie producent – Brazylia zwiększy natomiast poziom wytwarzania o 3,7% do rekordowych 3,5 mln ton, dzięki wzrostowi cen w eksporcie i niższym kosztom pasz. Stabilny wzrost spodziewany jest również w Meksyku ze względu na poprawę produktywności oraz postęp genetyczny. Rosja zwiększy poziom wytwarzania o kolejne 6,3% do 3 mln ton, czemu sprzyja polityka rządu wspierająca gospodarstwa wielkotowarowe. Dzięki tej polityce rosyjska produkcja wieprzowiny w ciągu ostatniej dekady podwoiła się. W 2014 r. tendencja zwyżkowa w krajowej produkcji zostanie ponadto wzmocniona z uwagi na wprowadzenie zakazu importu z UE, USA, Kanady i innych krajów, które w 2013 r. dostarczyły prawie dwie trzecie rosyjskiego przywozu wieprzowiny. Afrykański pomór świń (ASF) na Białorusi spowodował znaczny spadek pogłowia świń, co spowoduje obniżenie poziomu produkcji wieprzowiny o 13%.    

 

Po ubiegłorocznym spadku, w 2014 r. światowy handel wieprzowiną odbuduje się prawdopodobnie o 2,1% do 7,5 mln ton. Wysyłki od trzech czołowych eksporterów – USA, UE i Kanady, stanowią trzy czwarte światowego wywozu. Brazylia i Chiny uzupełniają ten udział do ponad 90%. Pomimo spadku produkcji, Stany Zjednoczone zwiększą w tym roku wywóz o 7,4%, dzięki wysokim cenom światowym. Unia Europejska zmniejszy wysyłki o 4,2% w wyniku zakazu wysyłek wprowadzonego przez Rosję pod koniec stycznia br. Spadek wywozu do Rosji, główny rynek zbytu w 2013 r., zostanie jednak częściowo zrekompensowany zwieszoną sprzedażą do krajów azjatyckich – głownie Chin i Japonii. Eksport wieprzowiny przez Kanadę, która w ostatnich latach miała ok. 15% udział w handlu, spadnie prawdopodobnie o 1%. Brazylia natomiast w podobnym stopniu zwiększy wywóz. Wzrośnie sprzedaż brazylijskiej wieprzowiny do Rosji, która po wprowadzeniu restrykcji wobec UE i innych krajów zachodnich poszukuje innych rynków dostaw. Mniejsze będą jednak wysyłki brazylijskiej wieprzowiny do Chin.

Kraje azjatyckie, które mają prawie połowę udziału w światowym imporcie wieprzowiny, zwiększą w tym roku zakupy o 8,5%. Największy importer – Chiny, mogą zwiększyć przywóz aż o 9,2% do 1,5 mln ton ze względu na zwiększone zapotrzebowanie. Spadek krajowej produkcji w Japonii ze względu na epidemiczną biegunkę świń (PED) wpłynie na wzrost importu o 10%. Rosja zmniejszy przywóz o 13%, z uwagi na wprowadzenie restrykcji handlowych wobec grupy krajów, które w 2013 r. dostarczały 70% importu wieprzowiny. Spadek zakupów zostanie częściowo zrekompensowany przez wzrost produkcji krajowej. Już w 2013 r. Rosja obniżyła import znacząco – o ponad jedną czwartą. W 2014 r. obniży zakupy również Kanada (-3%) ze względu na znaczny wzrost  cen u głównego dostawcy – w USA.

 

Opracowała: Ewa Siemieńska, FAMMU/FAPA   


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009