Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      
Rynek mleka i produktów mleczarskich

Nowe regulacje na rynku mleka mające złagodzić wpływ embargo

08.10.2014

W związku z wprowadzonym przez rząd rosyjski w dniu 7 sierpnia 2014 r. zakazem przywozu niektórych produktów z Unii Europejskiej do Rosji, w tym mleka i przetworów mlecznych, w krajach Wspólnoty nastąpiło zagrożenie wystąpienia zakłóceń na rynku, spowodowanych znacznym spadkiem cen ze względu na fakt, że ważny rynek eksportowy z dnia na dzień stał się niedostępny. W konsekwencji takich wydarzeń na rynku wystąpiła sytuacja, której zwykłe środki dostępne na mocy rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 nie mogą zaradzić. W celu stabilizacji sytuacji rynkowej z dniem 6 września 2014 roku weszły w życie 4 rozporządzenia komisji (UE):

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 947/2014 z dnia 4 września 2014 r. wprowadzające prywatne przechowywanie masła oraz ustalające z góry stawkę dopłat:

18,93 EUR za tonę przechowywanych produktów w odniesieniu do stałych kosztów przechowywania,

0,28 EUR za tonę przechowywanych produktów i na dzień przechowywania objętego umową.

Przechowywanie objęte umową kończy się w dniu poprzedzającym wydanie z magazynu. Dopłaty mogą być przyznane tylko w przypadku, gdy okres przechowywania objętego umową wynosi od 90 do 210 dni.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 948/2014 z dnia 4 września 2014 r. wprowadzające prywatne przechowywanie odtłuszczonego mleka w proszku oraz ustalające z góry stawkę dopłat:

8,86 EUR za tonę przechowywanych produktów w odniesieniu do stałych     kosztów przechowywania,

0,16 EUR za tonę przechowywanych produktów i na dzień przechowywania objętego umową.

Przechowywanie objęte umową kończy się w dniu poprzedzającym wydanie z magazynu. Dopłaty mogą być przyznane tylko w przypadku, gdy okres przechowywania objętego umową wynosi od 90 do 210 dni.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 949/2014 z dnia 4 września 2014 r. ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki w sektorze mleka i przetworów mlecznych w formie przedłużenia okresu interwencji publicznej w odniesieniu do masła i odtłuszczonego mleka w proszku w 2014 r. Na mocy tego rozporządzenia okres, w którym możliwy jest zakup interwencyjny masła i odtłuszczonego mleka w proszku w 2014 r., przedłuża się do dnia 31 grudnia 2014 r.

 

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 950/2014 z dnia 4 września 2014 r. wprowadzające tymczasowy nadzwyczajny system dopłat do prywatnego przechowywania niektórych serów oraz ustalające z góry stawkę dopłat:

15,57 EUR za tonę przechowywanych produktów w odniesieniu do stałych  kosztów przechowywania,

0,40 EUR za tonę przechowywanych produktów i na dzień w odniesieniu do przechowywania objętego umową.

Okres przechowywania objętego umową rozpoczyna się w dniu następującym po dacie otrzymania przez właściwe organy informacji. Przechowywanie objęte umową kończy się w dniu poprzedzającym wydanie z magazynu. Dopłaty mogą być przyznane wyłącznie, jeśli okres przechowywania objętego umową wynosi od 60 do 210 dni.

Niniejsze rozporządzenie przewiduje tymczasowy nadzwyczajny system dopłat do prywatnego przechowywania serów objętych kodami CN 0406 20, 0406 30, 0406 40 i 0406 90 oraz mrożonego twarogu objętego kodem CN 0406 10. Maksymalną ilość produktu objętego tym tymczasowym systemem ustala się na poziomie 155 000 ton. Aby kwalifikować się do dopłat do prywatnego przechowywania ser musi być produktem solidnej i właściwej jakości handlowej, pochodzić z Unii i mieć — w dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy o przechowywanie — minimalny wiek, który odpowiada okresowi dojrzewania, podczas którego ser nabiera większej wartości.

Ponadto ser musi spełniać następujące wymogi:

  • każda partia waży co najmniej 0,5 tony;
  • posiada trwałe oznaczenie (które może być zakodowane) przedsiębiorstwa, w  którym został wytworzony, oraz datę produkcji;
  • jest opatrzony datą przyjęcia do magazynu;
  • nie był przedmiotem wcześniejszej umowy o przechowywanie.

Ostatni z wymienionych mechanizmów został zawieszony przez komisję Europejską. Według rzecznika KE ds. rolnictwa Rogera Waite’a Komisja Europejska zatrzymała system prywatnego przechowywania serów ze względu na niewspółmierne wartości odnotowane w regionach, które tradycyjnie nie eksportują znacznych wielkości do Rosji. Według danych KE  w pierwszym tygodniu obowiązywania programu 87 % wniosków w sprawie przechowywania sera pochodziło z Włoch, które nie są wielkim eksportem tego produktu do Rosji.

Według danych KE dot. Eksportu serów do Rosji w ostatnich latach, rosyjskim embargiem najbardziej dotknięte zostały Finlandia, Łotwa, Litwa i Estonia. Z tych państw pochodziło 75% unijnego wywozu serów do Rosji. Znaczącymi jego eksporterami były również Niemcy, Holandia oraz Polska. KE ustaliła, że limit dopłat do przechowywania sera obejmie 155 tys. ton, tymczasem Włosi w pierwszym tygodniu zgłosili zapotrzebowanie na 74 tys. ton. Dla porównania z Polski wnioski dotyczyły dopłat do zaledwie 60 ton.

Więcej szczegółów dotyczących zasad funkcjonowania poszczególnych mechanizmów dostępne jest po kliknięciu w nazwy rozporządzeń.

 

Adam Bugała FAMMU/FAPA


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009