Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      
Rynek mięsa i drobiu

Dobre wyniki w eksporcie drobiu za pierwsze półrocze 2014 r.

24.09.2014

Polski eksport mięsa drobiu systematycznie rośnie, dynamika wzrostu uległa znacznemu przyśpieszeniu od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jedynie w 2009 r. miało miejsce załamanie sprzedaży na rynki zagraniczne, z uwagi na spowolnienie gospodarcze na rynku unijnym. Udział eksportu w produkcji mięsa drobiowego w Polsce również sukcesywnie zwiększa się. W 2009 r. wywóz stanowił 29% krajowej produkcji, rok później już 32%, a w 2013 r. wzrósł do ok. 35-36%, co świadczy o coraz większym wpływie eksportu na rozwój polskiego drobiarstwa.

W pierwszym półroczu 2014 r. dodatnie saldo w polskim handlu zagranicznym żywcem, mięsem i przetworami drobiu przekroczyło 637 mln EUR i było o 18% wyższe od wyników z analogicznego okresu 2013 r. Wolumen eksportu zwiększył się o 15% do 375 tys. ton, a jego wartość wzrosła o 18% do 741 mln EUR. Średnia jednostkowa wartość wywozu wzrosła w ciągu roku o 3% do 1,98 EUR/kg. Tradycyjnie około 90% wpływów z eksportu polskiego sektora drobiu stanowiło mięso i podroby, a w ciągu roku wartość wysyłek tych produktów wzrosła o 20%. Bardzo dobry rezultat uzyskano również ze sprzedaży przetworów drobiowych za sumę o 18% większą niż przed rokiem.

Głównymi odbiorcami polskiego mięsa i przetworów z drobiu były tradycyjnie państwa członkowskie UE, wśród nich przewodziły Niemcy, Wielka Brytania i Francja. W strukturze towarowej sprzedaży na rynek unijny dominowały świeże i schłodzone elementy kurcząt i indyków. Polskie mięso kurcząt brojlerów było sprzedawane najtaniej w całej UE. Przeciętne ceny sprzedaży kurcząt w Polsce stanowiły około dwie trzecie średniej unijnej. Relatywnie niski poziom cen w naszym kraju wpływał na konkurencyjność polskiej oferty handlowej na rynku UE i przyczynił się do wzrostu eksportu.

W pierwszym półroczu 2014 r. Polska była nadal czwartym z państw UE eksporterem drobiu na rynki krajów trzecich. Największym odbiorcą polskiego drobiu spoza UE stało się afrykańskie państwo Benin. W strukturze towarowej wysyłek na ten rynek największy udział miały mrożone połówki lub ćwiartki z kurcząt. Kolejnym ważnym rynkiem zbytu z grona krajów trzecich był Hongkong, a w asortymencie wywozu dominowały tańsze, mrożone elementy mięsa drobiu, głównie bardzo popularne wśród tamtejszych konsumentów skrzydełka, nogi i łapki kurcząt oraz gęsi. Wysoka dynamika wzrostu eksportu drobiu z Polski miała miejsce również miejsce w stosunku do innych państw afrykańskich – Kongo, Togo, Liberii i Gabonu. Azjatyckie, afrykańskie czy bliskowschodnie rynki zbytu mają coraz większe znaczenie dla polskich i unijnych eksporterów drobiu, jednak rośnie tam konkurencja, głównie ze strony dostawców brazylijskich i amerykańskich. 

W omawianym okresie tego roku sprzedaż polskiego mięsa drobiu do Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) zmniejszyła się o ponad jedną trzecią. Rynki te miały tylko 1% udział w wartości i 3% w wolumenie polskiego eksportu. W wywozie do WNP przeważały tańsze, mrożone produkty – głównie elementy bez kości oraz podroby z kurcząt i indyków. Spadek wysyłek wynika głównie ze starań tych krajów do uzyskania samowystarczalności w zakresie podaży drobiu i uniezależnienia od importu. 

                                Opracowała: Ewa Siemieńska, FAMMU/FAPA


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009