Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      
Rynek mleka i produktów mleczarskich

928 mln ton mleka na świecie w 2022 roku

30.07.2014

Eksperci Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) grupującej najbogatsze państwa świata, wraz z analitykami Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych (FAO) w czerwcu 2014 roku po raz kolejny  przedstawili średnioterminowe (na lata 2014-2023) perspektywy dla światowych rynków żywności, w tym produktów mleczarskich. Jednym z podstawowych założeń jest niezmienność obecnie prowadzonej polityki rolnej na rynkach spożywczych.

Podobnie jak przed laty prognozy dla rynku mleka są bardzo optymistyczne. Według danych OECD-FAO na przełomie lat 2013 i 2014 produkcja mleka na rynkach międzynarodowych wzrośnie o ponad 2,7%. Jednak tempo wzrostu w drugiej połowie drugiej dekady może spaść poniżej 2% rocznie. Największa zwyżka produkcji mleka w 2014 roku oczekiwana jest w Afryce (+5,38% do 41,9 mln t), w tym głównie w Sudanie (+14,5% do 4,9 mln t). Mniejsze niż przed rokiem zwyżki prognozowane są dla Azji (+3,8% do 275,8 mln ton), w tym głównie w Chinach (+4,99% do 40,73 mln ton), Pakistanie (+3,29% do 40,4 mln t) i Indiach (+3,57% do 145,6 mln t). Wzrost produkcji napędzany będzie przede wszystkim przez dynamicznie rosnącą konsumpcję przetworów mlecznych w tym regionie oraz przez szybki wzrost liczby ludności. Mniej dynamiczna sytuacja dotyczy Ameryki Południowej. Według prognoz OECD-FAO w 2014 r. produkcja mleka zwiększy się tam o 1,1% względem 2013 r. do 84,3 mln t. Zwyżki będą odnotowane głównie w Argentynie, Kolumbii, Peru i Paragwaju, a będą spowodowane głównie przez rosnące dochody mieszkańców i dobrą kondycję pastwisk w sezonie 2013/2014. Wyjątek w tym regionie stanowi Brazylia, gdzie przewidywana jest 4,6% zniżka produkcji mleka do 28,25 mln ton.

Systematyczny wzrost popularności nabiału w regionach rozwijających się skutkuje wzrostem produkcji mleka na świecie w perspektywie długookresowej. Dynamiczny wzrost ludności idzie często w parze z rosnącym bogaceniem się tamtejszych społeczeństw i postępującą w ślad za tym zmianą nawyków żywieniowych na takie, które dominują w krajach umownie rozumianego Zachodu.

Według prognoz OECD-FAO produkcja mleka ma w 2023 być o 21,6% większa niż w 2013 roku. Prognoza zakłada w tym okresie ponad 1,8%  - 1,9% średnią roczną dynamikę wzrostu. W wartościach absolutnych podaż mleka ma zwiększyć się w latach 2013-23 o 164,7 mln ton, z 763,5 do 928,2 mln ton.

Ponad 79% dodatkowej wytworzonej ilości mleka przypadnie na kraje spoza OECD, których udział w łącznej produkcji światowej osiągnąć ma ponad 60%. Stanie się tak na skutek bardzo dynamicznego wzrostu w Chinach (wzrost o ponad 34,3% w latach 2013-2023), i równie imponującego w Pakistanie (+8,7%) oraz Indiach (+43,8%) – warto dodać, że przy prognozowanych trendach do 2023 roku produkcja mleka w tym kraju już w 2018 roku praktycznie przewyższyć podaż tego surowca w UE.

Silne tendencje wzrostowe mają się utrzymać w Ameryce Południowej – podaż surowca
w Argentynie ma się zwiększyć do 2023 roku o ponad 30,6%, a w Paragwaju o 32%. Mniejsza zwyżka ma być odnotowana w Brazylii (+10,3%).

Udział państw rozwiniętych (przyjmijmy dla uproszczenia, że jest to OECD w obecnym składzie) w globalnej ilości mleka będzie w tym czasie systematycznie malał. Unia Europejska pozostanie wprawdzie największym producentem mleka w tym gronie, jednak mimo zniesienia kwot mlecznych (które według analityków FAO-OECD nie będzie miało znaczącego wpływu na sytuację na rynku mleka w skali całej UE) tempo wzrostu ma być nieznaczne na tle innych państw - 5,4% w ciągu blisko dekady.

Kraje Oceanii – Nowa Zelandia i Australia – mają w omawianym okresie zwiększyć ilość wytwarzanego mleka odpowiednio o 25,8% i 22,4%, co na tle większości państw wysoko rozwiniętych należy traktować jako wynik bardzo dobry. Pod tym względem dobrze wypadają również Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, które dalej mają rozwijać produkcję surowca (+12,6%).

Adam Bugała FAMMU/FAPA na podstawie danych KE i FAO-OECD


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009