Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      
Rynek mleka i produktów mleczarskich

Nie ma decyzji w sprawie zmniejszenia kar za nadprodukcję mleka

26.06.2014

W dniach 16-17 czerwca 2014 roku w Luksemburgu odbyło się posiedzenie Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa Unii Europejskiej. Delegacji polskiej przewodniczył minister Marek Sawicki. Dyskusja zdominowana była przez tematy dotyczące rynku mleka, a głównie przyszłości sektora mleczarskiego w perspektywie wygaśnięcia kwot mlecznych w marcu 2015 r. i możliwości zmniejszenia kar za nadprodukcję w dwóch ostatnich sezonach obowiązywania systemu kwotowania produkcji mleka. Kilka państw, w tym Polska, wystosowało postulat dostosowania współczynników korekty zawartości tłuszczu obowiązujących w ramach systemu kwotowania mleka. Według ministra Sawickiego, taka zmiana pozwoliłaby na uniknięcie kar za przekroczenie kwot przez polskich rolników w 2013 r. i częściowo w 2014 r. Polski minister zwrócił uwagę na to, że przekroczenie za poprzedni rok będzie kosztowało polskich rolników około 50 mln EUR, co jest znaczącą kwotą. Sawicki dodał, że jeśli tempo produkcji utrzymałoby się na obecnym poziomie, to nadprodukcja mleka za bieżący sezon może być jeszcze większa, a kara za nadprodukcję może być wyższa niż 0,3 PLN za litr ponad limit, zatem korekta tłuszczowa z pewnością rozwiązałaby w pełni problem ubiegłego sezonu, natomiast częściowo jeśli chodzi o rok kwotowy 2014/15. Minister rolnictwa Grecji Georgios Karasmanis na konferencji prasowej zwracał uwagę na to, że obecnie trwa ostatni rok systemu kwotowego, warunki na rynku są bardzo dobre, co doprowadziło do przekroczenia kwot w wielu krajach członkowskich, które oczekują gładkiego przejścia do nowego systemu, by uniknąć zakłóceń na rynku. Niestety ministrom nie udało się uzgodnić wspólnych wniosków w tej sprawie, gdyż zabrakło kwalifikowanej większości, o co zabiega Komisja Europejska. Propozycję poparło 17 krajów UE, natomiast sprzeciw wobec korekty zgłosiły: Francja, Węgry, Słowacja, Czechy, Chorwacja, Bułgaria, Portugalia, Słowenia, Szwecja, Włochy i Wielka Brytania. Niechęć tych państw do podejmowania jakichkolwiek środków zanim wygaśnie system kwotowy związana jest z faktem, iż ich zdaniem ukarałoby to tych, którzy stosowali się do zasad w produkcji mleka. Tematem tym zajmie się następna, włoska prezydencja w UE. Gdyby postulat dotyczący przeliczania kwot uzyskał większość, to potrzebne byłoby jeszcze stanowisko komisarzy, co by pozwoliło jeszcze w lipcu zamknąć sprawę.

Zgodnie z prawodawstwem unijnym, jeżeli kraj członkowski wprowadzi do obrotu mleko i przetwory mleczne przewyższające krajową kwotę, musi wnieść opłatę z tytułu nadwyżek. Dla roku kwotowego 2013/14 wynosi ona 27,83 EUR za każde 100 kg mleka wyprodukowane ponad limit. W związku z tym przewidywana opłata, jaką Polska musiałaby uiścić z tytułu nadprodukcji wyniesie ok. 47 mln EUR czyli ok. 195 mln PLN. Na tak wysokie przekroczenie przyznanych kwot wpływ ma m.in. redukcja współczynnika tłuszczowego. Każdy producent mleka ma swoją indywidualną kwotę oraz współczynnik tłuszczowy, który został dla niego ustalony w roku referencyjnym 2003/04. W sytuacji, kiedy rolnik sprzedaje do mleczarni surowiec o wyższej zawartości tłuszczu, ta sprawdza o ile przekroczył swój poziom i nadwyżkę przelicza na dodatkowe litry mleka. W ten sposób producentom, którzy mają zbyt wysoki poziom tłuszczu w mleku, mleczarnia nalicza dodatkowe litry. Problem ten dotyczy zdecydowanej większości hodowców bydła mlecznego w Polsce.

Adam Bugała FAMMU/FAPA


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009