Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      
Rynek mleka i produktów mleczarskich

47 mln EUR kary dla Polski za przekroczenie kwoty?

07.05.2014

r. do końca marca 2014 r. do podmiotów skupują­cych w Polsce dostar­czono ok. 10,076 mln ton mleka, czyli o ok. 2,6% wię­cej niż w analogicz­nym prze­dziale czaso­wym przed rokiem. Sto­pień wykorzystania kwoty kra­jowej do­staw ukształtował się na poziomie 101,7%, Tym samym, krajowa kwota dostaw została przekroczona o ok. 170 mln kg. Około 56 tys. dostawców hurtowych przekroczyło przysługujące im kwoty indywidualne.

Stawka opłaty dodatkowej z tytułu przekroczenia kwoty wynosi 27,83 EUR za 100 kilogramów mleka. Według wstępnych wyliczeń, daje to ok. 0,3 PLN za każdy kg mleka wprowadzony do obrotu ponad przysługującą kwotę. W związku z tym wg wstępnych danych przewidywana opłata, jaką Polska będzie musiała uiścić z tytułu nadprodukcji wyniesie ok. 47 mln EUR, (ok. 195 mln PLN). Powyższe dane dotyczące skupu mleka za rok kwotowy 2013/2014 mogą ulec niewielkim zmianom wynikającym z konieczności dokonywania korekt przez podmioty skupujące. Pełne dane na temat wielkości dostaw hurtowych zostaną przekazane po otrzymaniu raportów rocznych tj. w drugiej połowie maja br. Całkowita kwota mleczna przyznana Polsce na sezon 2013/2014 wynosiła 10,0558 mln ton i jest dzielona na dostawy hurtowe (9,909800 mln ton) i sprzedaż bezpośrednią (145,996 tys. ton). Po wejściu Polski do UE przekroczenie limitu miało miejsce dwa razy – w sezonie 2005/2006, gdy krajowa kwota dostaw została przekroczona o 3,4%, a nadprodukcja wyniosła 296 tys. ton, w związku z czym  rolnicy zapłacili łącznie ponad 64 mln EUR kary oraz w sezonie 2012/13, kiedy kwota została przekroczona o 0,1%, a kara z tego tytułu wyniosła 4,11 mln EUR. Na ostateczne podsumowanie roku kwotowego 2013/2014 ARR ma czas do 30 sierpnia 2014 r. Początek ubiegłego sezonu charakteryzował się bardzo sprzyjającymi warunkami do produkcji mleka (dobre warunki pogodowe i rosnące ceny przetworów mlecznych). Już na początku sezonu istniały uzasadnione obawy przekroczenie limitu produkcji, a rosnąca dynamika skupu, utrzymywała się praktycznie w całym sezonie.

O zgodę Komisji Europejskiej na anulowanie kar z tytułu nadprodukcji w dwóch ostatnich sezonach objętych systemem kwotowania produkcji mleka walczy Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich (KZSM). Według prezesa zarządu KZSM – Waldemara Brosia nie można dopuścić do tego, aby polscy producenci weszli z tak dużymi obciążeniami na uwolniony, a więc jeszcze bardziej konkurencyjny rynek. Jeżeli jednak nie uda się anulować kar, to KZSM proponuje, aby ich równowartość zastąpić wydatkami na inwestycje w produkcję. Do rozliczenia nadwyżki trzeba by w tym wypadku przedstawić faktury w ARR.

Rok kwotowy 2013/2014 zakończył się dnia 31 marca 2014 roku. W związku z tym Agencja Rynku Rolnego przypomina dostawcom bezpośrednim i podmiotom skupującym o obowiązku złożenia w terminie do dnia 14 maja 2014 r. do właściwych miejscowo Oddziałów Terenowych ARR informacji za poprzedni rok kwotowy. W sezonie 2014/2015 Polska dysponuje identyczną kwotą mleczną jak w roku kwotowym 2013/14, tj. 10,0558 mln ton. Bieżący sezon jest ostatnim, kiedy obowiązują unijne limity produkcyjne.

Na ostateczne podsumowanie roku kwotowego 2013/2014 ARR ma czas do 30 sierpnia 2014 r.

Opracowanie: Adam Bugała FAMMU/FAPA


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009