Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

TWG 2 - Agriculture and the wider rural economy

Materiały opracowane w ramach działalności grupy [w języku angielskim]dostępne do pobrania tutaj: Step 1 report, Interim Report, Step 2 report


W ramach prac TWG 2 opracowano raport nt. analizy powiązań pomiędzy sektorem rolnym i pozostałym sektorami gospodarki na obszarach wiejskich na podstawie 17 wybranych podregionów z krajów członkowskich UE (na poziomie NTS 3). Podregiony te zostały dobrane w tak, aby w możliwie dużym zakresie prześledzić znaczenie poszczególnych sektorów dla różnych rodzajów podregionów charakteryzujących się odmiennymi proporcjami ludności wiejskiej i miejskiej oraz strukturami lokalnej gospodarki. Z obrazu tego, który jest dość szczegółowy, nie wynikają jednak bezpośrednio ewidentne prawidłowości i proste rozwiązania na przyszłość. Z analizy wynika, że: rolnictwo pozostaje istotnym sektorem badanych podregionów oraz że konkurencyjność sektora rolnego jest związana z konkurencyjnością przetwórstwa artykułów rolnych, co nie jest bardzo odkrywcze.

W związku z tym podczas prac grupy zasugerowano, że analiza powinna objąć także takie zagadnienia jak: przepływy migracyjne, poziom wykształcenia, strukturę wieku i trendy migracyjne, peryferyjność w odniesieniu do głównych ośrodków miejskich, udział wartości dodanej wytworzonej w sektorze rolnym w odniesieniu do innych wiodących sektorów gospodarki, zmiany regionalnego PKB, zarządzanie na poziomie regionalnym.

Podczas prac grupy (odbyły się 4 spotkania: 10.03.2009, 30.06.2009, 20.10.2009 i 9.02.2010) wiele uwagi poświęcono związkom pomiędzy instrumentami PROW i polityki spójności pomimo występującej podczas obrad grupy postawy zmierzającej do ograniczenia dyskusji wyłącznie do instrumentów w zakresie kompetencji DG Agri. Dlatego niezbędne jest skonfrontowanie prac 3 grup roboczych i wzmacnianie wątku kompleksowego podejścia do rozwoju obszarów wiejskich z wykorzystaniem instrumentów WPR i polityki spójności.

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009