Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

ENRD - Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w Polsce jest częścią Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach której odbywa się współpraca pomiędzy Krajowymi Sieciami Obszarów Wiejskich utworzonymi
w poszczególnych państwach członkowskich.

W ramach sieci prowadzona jest współpraca bilateralna i wielonarodowa pomiędzy sieciami państw członkowskich Jednocześnie utrzymywane są kontakty z władzami i organizacjami o znaczeniu międzynarodowym, zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich oraz wykazującymi szczególne zainteresowanie działaniami Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, przede wszystkim w celu ułatwienia wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk
w ramach konkretnych sieci tematycznych. Prace Europejskiej Sieci Obszarów Wiejskich są koordynowane przez Europejski Komitet Koordynujący Sieć Obszarów Wiejskich. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele Instytucji Zarządzających programami rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013
i przedstawiciele narodowych sieci obszarów wiejskich z 27 krajów członkowskich, przedstawiciele podkomitetu ds. Leader oraz reprezentant europejskiej organizacji zrzeszającej lokalne grupy działania. Do głównych zadań Komitetu należy określanie priorytetów i celów ESOW, aktywizowanie sieci narodowych i wspieranie projektów współpracy międzynarodowej


KSOW uczestniczy w wielu przedsięwzięciach podejmowanych przez Europejską Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich m.in. w gromadzeniu dobrych praktyk w dziedzinie krótkich łańcuchów dostaw oraz prezentacji wartości dodanej sieciowania w formie danych statystycznych oraz w formie przykładów dobrych praktyk dotyczących czterech obszarów: komunikowanie w sieci, wymiana wiedzy, szkolenia i współpraca. Wyniki tych prac są omawiane na cyklicznych spotkaniach krajowych sieci obszarów wiejskich organizowanych przez ENRD we współpracy z siecią gospodarzy.

Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich opracował dokument poświęcony pokazywaniu wartości dodanej sieciowania. Dokument ten „Stan wiedzy na temat sieciowania jako narzędzia polityki rozwoju obszarów wiejskich (2007-2013)” czerwiec 2012, {What do we know about Networking as a Rural Development Policy Tool (2007-2013) June 2012}, stanowi materiał do dyskusji na temat tworzenia sieci na obszarach wiejskich. Ostateczne rezultaty są opublikowane w 14 numerze magazynu ENRD Przegląd Obszarów Wiejskich UE pod tytułem: „Networks and Networking in Rural Development Policy”.

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskie wspiera także różnorodne projekty o charakterze transnarodowym. Jednym z takich działań był Pierwszy Europejski Jarmark Produktów Lokalnych w le Puy en Velay, który odbył się w maju 2012, a w którym udział wzięło ok. 300 osób - przedstawiciele m.in: Litwy, Łotwy, Estonii, Bułgarii, Portugalii, Węgier, Słowacji, Słowenii, Włoch, Belgii, Holandii a nawet Gujany Francuskiej i oczywiście Polski. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich brała udział w organizacji udziału w jarmarku 3 polskich Lokalnych Grup Działania.

Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich wraz z Europejską Siecią na rzecz Rozwoju Obszarów zorganizowała w Brukseli w dniach 27-28 kwietnia 2012 spotkanie LEADER 2012: Lokalne strategie rozwoju i współpraca. Celem spotkania była poprawa jakości wdrażania lokalnych strategii rozwoju, włączenie współpracy międzynarodowej do lokalnych strategii rozwoju jako ich kluczowego komponentu oraz zapoczątkowanie nowej fali projektów współpracy międzynarodowej. W spotkaniu wzięło udział 450 osób, w tym ponad 250 przedstawicieli LGD ze wszystkich 27 państw członkowskich, a także przedstawiciele krajowych sieci, instytucji zarządzających, KE oraz innych organizacji z obszarów wiejskich. Z Polski w wydarzeniu uczestniczyło 27 Lokalnych Grup Działania z 11 regionów, z czego 14 grup dzieliło obszar lub strukturę z Lokalnymi Grupami Rybackimi. Podczas giełdy współpracy przedstawiciele LGD prezentowali i upowszechniali swoje oferty projektów współpracy transnarodowej w następujących obszarach tematycznych: rozwój lokalny; edukacja & kultura; środowisko naturalne; żywność & produkcja; turystyka; przedsiębiorczość & produkty lokalne. Spotkanie służyło poszukiwaniu partnerów zagranicznych, interesujących projektów współpracy transnarodowej oraz nawiązaniu kontaktów z potencjalnymi partnerami z innych krajów.

Relacja z kolejnego wydarzenia Leader Event 2013 pt. „Budując Mosty dla Przyszłości”, które odbyło się 17-18 kwietnia 2013 r. w Brukseli z udziałem 17 przedstawicieli lokalnych grup działania z Polski została zamieszczona w biuletynie KSOW 2/2013.

Propozycje ofert współpracy przesyłane przez narodowe sieci obszarów wiejskich oraz LGD z różnych krajów członkowskich UE są zamieszczane na bieżąco w zakładce Leader/Projekty współpracy.

Podsumowaniem doświadczeń Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz krajowych i regionalnych sieci i ich partnerów było przygotowanie przewodnika "NRN Guidebook”, stanowiącego kompendium wiedzy o sieciowaniu. W szczególności ma on pomóc przedstawicielom sieci w przygotowaniu się do wyzwań nowego okresu programowania 2014-2020. Przewodnik m.in. objaśnia pojęcia sieć obszarów wiejskich i sieciowanie, oraz prezentuje rolę sieci obszarów wiejskich w okresie programowania 2007-2013 i 2014-2020. Skupia się także na zagadnieniach tworzenia i uruchamiania, zarządzania Siecią, samooceny i ewaluacji Sieci oraz wartości dodanej sieciowania.

Wymiana informacji jest istotnym elementem działań sieci KSOW i ENRD. Sieć ENRD wydaje cykl następujących publikacji:

Biuletyn Rur@l News regularnie dostarcza aktualności z Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Czytaj: Newsletter ENRD

EU Rural Review (Przegląd Obszarów Wiejskich UE) to obszerny magazyn, poruszający kwestie związane z działaniami Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Czytaj: http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/eu-rural-review/en/eu-rural-review_en.cfm

Broszura Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (The European Agricultural Fund for Rural Development) poświęcona jest wymianie informacji o programach rozwoju obszarów wiejskich poprzez prezentowanie przykladów róznego rodzaju dzialalnosci prowadzonych w ramach PROW, które uzyskaly unijne dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Czytaj: http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/eafrd-project-brochures/en/eafrd_examples_of_projects_brochure_en.cfm

Publikacje tematyczne poświęcone są ważnym zagadnieniom i najnowszym inicjatywom z zakresu polityki rozwoju obszarów wiejskich. Publikacje te dostępne są w sześciu wersjach językowych m.in. polskiej. Czytaj: http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/thematic-publications/pl/thematic-publications_pl.cfm

Magazine ENRD (Magazyn ENRD) to nowy kwartalnik przeznaczony dla wszystkich interesariuszy ENRD, a także dla osób zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich w UE. Zamieszczane są w nim najnowsze informacje ENRD, jak również przeglądowe artykuły na temat krajowych sieci obszarów wiejskich i lokalnych grup działania, felietony, obszerne relacje z imprez i wiele interesujących ilustracji. Wydawca zachęca do nadsyłania tekstów, pod adresem e-mail: news@enrd.eu Czytaj: Magazine ENRD

ENRD zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety: http://www.surveymonkey.com/s/YPJRHCV

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009