Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Struktura wydatków w gospodarstwach domowych w Polsce w 2005 i 2013 roku

Analiza informacji GUS w zakresie budżetów gospodarstw domowych w latach 2005-2013 wskazuje, że większym dochodom towarzyszyły na ogół większe wydatki1. Zmieniał się przy tym udział danych produktów czy usług w strukturze wydatków. Sytuacja pod tym względem była nieco zróżnicowana biorąc pod uwagę grupy społeczno-ekonomiczne.

Dominującą pozycję w wydatkach gospodarstw domowych niezmiennie zajmowały wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe oraz na użytkowanie mieszkania i nośniki energii. W 2013 roku stanowiły one łącznie 46% i było to o 2 p.p. mniej niż w 2005 roku. Przy czym udział wydatków w ramach wymienionych dwóch pozycji, pomimo obniżenia, był największy w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów oraz rolników (w obu latach po 50-53%), a najmniejszy u pracujących na własny rachunek (ok. 40%). Większą obniżkę odnotowano w przypadku udziału wydatków tylko na żywność i napoje bezalkoholowe – w największym stopniu w gospodarstwach domowych rolników, o prawie 5 p.p., wobec 3 p.p. dla gospodarstw domowych ogółem.  

Warto przy okazji zaznaczyć, że w latach 2005-2013 tempo wzrostu realnych dochodów w analizowanych gospodarstwach domowych było większe niż tempo wzrostu realnych wydatków. Jednocześnie spożycie2 poszczególnych grup produktów czy usług w gospodarstwach domowych charakteryzował trend wzrostowy.

 

Struktura wydatków* w gospodarstwach domowych w Polsce w 2005 i 2013 roku, w procentach.


 

* w cenach bieżących, w zł / osobę

1 Dane w przeliczeniu na osobę

2 Również w cenach stałych

Źródło: opracowanie SAEPR / FAPA na podstawie GUS: „Sytuacja gospodarstw domowych w 2013 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych” oraz „Sytuacja gospodarstw domowych w 2005 r. w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych”.

 

Opracowanie: SAEPR / FAPA

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009