Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Więcej żywności lokalnej w szkołach

Komisja Rolnictwa Parlamentu Europejskiego 14 kwietnia 2015 r. debatowała nad nową propozycją programu dostarczania do szkół owoców, warzyw i mleka. Według opinii członków Komisji istnieje konieczność zwiększenia promocji zdrowego żywienia i konsumpcji lokalnej żywności wśród dzieci. Komisja poparła połączenie dwóch oddzielnie funkcjonujących programów  „Owoce w szkole” i „Mleko w szkole” w jeden nowy program, który pod hasłem „Odżywiaj się zdrowo i czuj się dobrze” promowałby wśród dzieci zdrową dietę bogatą w owoce, warzywa i mleko, a także zwracał uwagę dzieci na pochodzenie żywności i rolnictwo.

Zgodnie z analizą przedstawioną przez Komisję Europejską genezą działań podejmowanych w tym zakresie był utrzymujący się spadek spożycia owoców, warzyw i produktów mlecznych wśród dzieci. Ponadto dotychczas realizowane programy szkolne mimo wspólnego celu, jakim jest promowanie spożycia ww. produktów wśród dzieci, działały na różnych zasadach finansowych i organizacyjnych oraz dysponowały odmiennymi narzędziami.

Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej ustanowione zostaną wspólne ramy finansowe i prawne określające zasady udostępniania dzieciom świeżych owoców i warzyw oraz mleka. Proponuje się też, aby dystrybucji produktów towarzyszyły wzmocnione działania edukacyjne mające poprawić wiedzę uczniów na temat rolnictwa, pochodzenia żywności, zdrowych nawyków żywieniowych i zagadnień pokrewnych.

Komisja Europejska zaplanowała, iż budżet programu będzie wynosił 230 mln EUR na rok szkolny, z czego 150 mln EUR zostanie przeznaczonych na owoce i warzywa, a 80 mln EUR na mleko. Ze środków tych finansowane byłoby udostępnianie produktów, działania edukacyjne oraz promocja programu, jego monitoring i ocena. Komisja Rolnictwa zaproponowała zwiększenie budżetu rocznego na mleko o 20 mln EUR do 100 mln EUR. Ostateczna wersja programu będzie rozpatrywana na plenarnej sesji Parlamentu Europejskiego 27 maja br.

Obecnie w programie „Mleko w szkole” uczestniczą wszystkie kraje UE, zaś w programie „Owoce w szkole” bierze udział 25 krajów członkowskich. Polska aktywnie uczestniczy w realizacji obu programów. Od roku szkolnego 2007/2008 nasz kraj jest liderem w realizacji programu „Mleko w szkole”, a ilość mleka i jego przetworów dostarczanych do placówek oświatowych jest nawet większa niż w krajach starej Unii, gdzie program jest realizowany od ponad 20 lat. Polska pozyskuje też duże środki z UE na finansowanie programu „Owoce w szkole”, który od roku szkolnego 2014/2015 przyjął nazwę „Owoce i warzywa w szkole”.    

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009