Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

23.07.2012

Pakiet instrumentów zarządzania ryzykiem w dyskusji na forum Unii Europejskiej.

16 lipca 2012 r. odbyło się w Brukseli spotkanie ministrów rolnictwa państw członkowskich w ramach pierwszego podczas Prezydencji Cypryjskiej spotkania Rady ds. Rolnictwa. Kluczowe tematy dyskusji obejmowały m.in. wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, a wśród nich pakiet instrumentów zarządzania ryzykiem. Jak wiadomo Komisja Europejska zaproponowała w ramach II filara wsparcie dla ubezpieczeń upraw i zwierząt, funduszy wzajemnych dotyczących chorób zwierząt, roślin oraz incydentów środowiskowych, a także dla nowego instrumentu stabilizacji dochodów.

Jak wykazały dotychczasowe dyskusje w odniesieniu do przedstawionych propozycji legislacyjnych, wymienione rozwiązania nie są powszechnie akceptowane. Podstawową kwestię stanowi sam fakt umiejscowienia wsparcia dla instrumentów zarządzania ryzykiem w II filarze. Wnioski na ten temat zostały zawarte również w raporcie Parlamentu Europejskiego oceniającym propozycje reform WPR. Wnioski te dotyczą wprowadzenia maksymalnego progu 5% środków PROW z przeznaczeniem na stosowanie narzędzi zarządzania ryzykiem, a jako alternatywę wskazują wycofanie ich z filara II i ewentualnie przywrócenie im miejsca w filarze I. Warto zauważyć, że jednocześnie raport proponuje zwiększenie środków na transfer wiedzy, informacji i doradztwa w ramach PROW i ustanowienie progów minimalnych dla tych rodzajów działań. Można zatem pokusić się o stwierdzenie, że instrumenty zarządzania ryzykiem nie spotkały się z przychylnością w II filarze.

Wiele kontrowersji budzi również sam instrument stabilizacji dochodów, zarówno w kwestiach ogólnych – niektórzy ministrowie zgłaszają propozycje usunięcia go z katalogu, jak również w kwestiach szczegółowych, dotyczących np. sposobu realizacji rekompensat z tego tytułu. W tej drugiej sprawie pojawiła się propozycja umożliwienia prywatnym firmom ubezpieczeniowym uczestniczenia w programach, jednakże wielu ministrów jest przeciwnych temu pomysłowi.

Inne propozycje zmian w przygotowywanych regulacjach dotyczą np. rozszerzenia zakresu ryzyk objętych odpowiedzialnością w ramach subsydiowanych ubezpieczeń o incydenty środowiskowe, czy też uwzględniania strat w wyniku niekorzystnych zdarzeń klimatycznych jako przyczyny uruchamiania wypłat w ramach funduszy wzajemnych.

Ożywiona dyskusja na temat kształtu i zakresu wsparcia zarządzania ryzykiem w rolnictwie potwierdza konieczność wprowadzania i popularyzowania tego rodzaju działań. Kontrowersje i konkretne propozycje modyfikacji dodatkowo legitymizują te instrumenty.

Autor: SAEPR/FAPA

 

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009