Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Komisja Europejska ogłasza konsultacje społeczne dotyczące emisji gazów cieplarnianych emitowanych przez rolnictwo

Od 26 marca do 18 czerwca 2015 roku będą trwały konsultacje społeczne dotyczące roli rolnictwa, leśnictwa i innych form użytkowania gruntów w  realizacji przyjętych w październiku 2014 r. zaostrzonych ram unijnej  polityki klimatyczno-energetycznego do 2030.

Konsultacje te przebiegają równolegle z konsultacjami społecznymi przygotowywanego wniosku legislacyjnego „w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu spełnienia zobowiązania do redukcji emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej w perspektywie 2030 r.”

Przypomnijmy, że zaostrzone w 2014 r. ramy polityki klimatyczno-energetycznej (o czym pisaliśmy http://ksow.pl/wpr-po-2013-roku/uwagi-i-opinie/zaostrzanie-polityki-klimatyczno-energetycznej-ue.html i w kolejnych doniesieniach) przewidują m.in.:

  • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych względem 2005 r. o 30% przez sektory nieobjęte systemem ETS (do których zalicza się rolnictwo), 
  • zrównoważenie intensyfikacji rolnictwa z wymogami łagodzenia skutków emisji gazów cieplarnianych,
  • dynamiczny rozwój Odnawianych Źródeł Energii,

a także wiele powiązanych zaostrzeń jak:

  • zmiany w systemie handlu emisjami,
  • wymogi odnośnie poprawy efektywności energetycznej,
  • postulat utworzenia połączonego rynku energii.

Owocem szybkiego wdrażania zaostrzonych ram polityki energetyczno-klimatycznej jest m. in. tocząca się  w Radzie Europejskiej (posiedzenie 19-20 marca 2015) dyskusja nad zbudowaniem unii energetycznej (dokument EUCO 11/15).

Sceptycy (w tym strona polska) wskazują jednakże na zagrożenia wynikające z zaostrzenia ram polityki energetyczno-klimatycznej takie jak przymus dekarbonizacji („odwęglowienia”) gospodarki i powiązane z tym ryzyko ucieczki sektora wytwórczego z Europy, a także zagrożenie podwyżką cen energii.

Ogłoszone konsultacje społeczne są szansą dla obywateli oraz organizacji branżowych i ich ekspertów na zgłoszenie swoich uwag odnośnie proponowanych dokumentów wdrażających postanowienia zaostrzonych ram energetyczno-klimatycznych.

Informacje oraz formularze uwag zgłaszanych podczas prowadzonych konsultacji społecznych można pobrać on-line ze stron Komisji Europejskiej pod adresami:

http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0026_en.htm

http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0025_en.htm

Zachęcamy do czynnego udziału w kreowaniu przyszłego kształtu unijnej polityki energetyczno-klimatycznej

Opracowanie: Katarzyna Bańkowska SAEPR/FAPA

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009