Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Gospodarka konkurencyjna i mniej emisyjna

W polityce Unii Europejskiej tematyka klimatyczno-energetyczna zaczyna odgrywać coraz większą rolę. Komisja Europejska kontynuuje prace wpisujące się w założenia dokumentu Energy RoadMap 2050, efektem czego są przygotowywane dokumenty „Zielona Księga Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030” oraz „Gospodarka Niskoemisyjna i Konkurencyjna do roku 2050”.

Sytuacja ta rodzi wiele dyskusji, tak na forach międzynarodowych jak również pośród grup interesariuszy z różnych krajów. Linia polityki KE znajduje, poza zwolennikami, sporą grupę sceptyków wskazujących na obniżenie konkurencyjności gospodarki europejskiej w wyniku przyjmowania polityki klimatycznej. Dodać należy, iż Polska zawetowała Energy RoadMap 2050 w czerwcu 2012r.

W ramach europejskiej kampanii na rzecz klimatu „Świat jaki lubisz, klimat, który Ci odpowiada” komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu Connie Hedegaard odwiedza kraje członkowskie zachęcając do społecznej debaty w tej tematyce. W ramach tej samej kampanii został ogłoszony (zgłoszenia do 17 czerwca) konkurs na najlepsze projekty ograniczające emisję CO2. 17 maja Pani Komisarz gościła także w Warszawie na spotkaniu „Wizje świata, jaki lubisz: Ukierunkowanie polskiej gospodarki na redukcję emisji gazów cieplarnianych“ zachęcając do propagowania praktyk niskoemisyjnych. Występujący podczas spotkania minister środowiska Marcin Korolec podkreślił konieczność uwzględniania kwestii ekonomicznych i społecznych w polityce klimatycznej – podsumowując swe wystąpienie parafrazą „Świat jaki lubisz, klimat i budżet jaki Ci odpowiada”.

Obecność w Polsce Pani Komisarz zbiegła się z prowadzonymi konsultacjami społecznymi „Zielonej Księgi Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030”. Z dokumentem można zapoznać się na stronie

http://www.mos.gov.pl/artykul/3686_konsultacje_spoleczne/20548_zielona_ksiega_ramy_polityki_w_zakresie_klimatu_i_energii_do_roku_2030.html

i wysłać swe uwagi do 27 maja na adres marek.blachnio@mos.gov.pl

W problematykę konsultacji w/w dokumentu wpisuje się także stanowisko Krajowej Izby Gospodarczej prezentowane w postaci przyjętego 16 maja memorandum

http://kig.pl/aktualnocim/3455-gospodarka-z-energetyk-rode-odnawialnych-i-gboko-rozproszonych-w-kontekcie-strategii-gospodarki-konkurencyjnej-i-mniej-emisyjnej.html

Zachęcamy Państwa do zapoznania z materiałami i wzięcia udziału w konsultacjach społecznych. Osoby zainteresowane wspomnianym powyżej konkursem mogą szukać informacji na jego temat pod adresem: http://world-you-like.europa.eu/pl/przyklady-sukcesu/

Opracowanie: K. Bańkowska SAEPR/FAPA

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009