Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

W okresie 28.05 -20.08. 2015 r. Komisja Europejska będzie zbierać poglądy na temat gospodarki o obiegu zamkniętym (gospodarki cyrkulacyjnej). Zebrane poprzez formularz dostępny on-line http://ec.europa.eu/environment/consultations/closing_the_loop_en.htm w założeniu mają posłużyć opracowaniu nowego strategicznego planu działania UE.

Gospodarka cyrkulacyjna (inaczej gospodarka o obiegu zamkniętym) to model gospodarki, który w założeniu ma uosabiać zrównoważony rozwój gospodarczy i stać w opozycji do modelu gospodarki linearnej opartego o zasadę produkuję-używam-wyrzucam. Według teorii, gospodarka cyrkulacyjna przypomina naturalny obieg istniejący w przyrodzie, w której nic nie ginie, nie wytwarza się odpadów a wszystko krąży i zużywa się ponownie.

Koncepcja gospodarki cyrkularnej mylnie przez wielu odbiorców utożsamiana jest z recyklingiem. Jest to znacznie szersza idea, która ma na celu jak najdłuższe utrzymanie wartości materiałów i energii wykorzystanych przy produkcji danego dobra przy zminimalizowaniu marnotrawstwa zasobów.  

Zastosowanie tej koncepcji opiera się o przekonanie o braku potrzeby posiadania wszystkiego na własność (przesłanie gospodarki linearnej) ale na założeniu, że większość dóbr może być pożyczana konsumentom zamiast sprzedawana. Jest to zatem odejście od modelu ciągłej produkcji w kierunku wytwarzania usług polegających na dostarczaniu (wypożyczaniu)  konsumentowi danego dobra na określony czas dokładnie w momencie zapotrzebowania na nie i przekazywaniu tego samego dobra kolejnym użytkownikom. Takie podejście ma zminimalizować zużycie zasobów, ograniczyć liczbę odpadów, a zarazem zapewnić konsumentom dostęp do trwalszych bardziej innowacyjnych produktów, co w efekcie winno poprawić ich jakość życia i pozwolić zaoszczędzić pieniądze. Wdrożenie takiego modelu gospodarki wymaga jednak zmian mentalności konsumentów jak również działań na wszystkich etapach cyklu życia produktu.

Komisja zwraca się zatem do obywateli o pomysły na rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym. Zachęcamy Państwa do udziału w rozpoczętych konsultacjach publicznych (link w treści powyżej).

Opracowanie: Katarzyna Bańkowska SAEPR/FAPA

Źródła:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5049_pl.htm

http://www.2becsr.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=453:co-to-jest-cyrkulacyjna-gospodarka&catid=18&Itemid=111

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009