Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

26.04.2012

Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz rolnictwa

Bezpieczeństwo żywnościowe jest jednym z ważniejszych globalnych wyzwań w nadchodzących latach. Według FAO zapotrzebowanie na żywność do 2050 r. wzroście o 70%, zwiększy się też popyt na pasze, błonnik, biomasę i biomateriał. Wyzwaniu temu towarzyszy jednak spowolnienie wzrostu wydajności – w dużej mierze ze względu na zmniejszenie inwestycji w badania naukowe w dziedzinie rolnictwa – oraz zwiększona presja na środowisko i zasoby naturalne. Obecnie 45% gleb w Europie wymaga działań w kierunku poprawy jakości, około 40% gruntów rolnych jest narażonych na zanieczyszczenie azotanami, a w ciągu ostatnich 20 lat populacja ptaków krajobrazu rolniczego zmniejszyła się o 20-25%.

Podsumowując, głównym wyzwaniem dla rolnictwa w przyszłości jest nie tylko produkowanie więcej, ale także w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. Problemy te nie zostaną rozwiązane bez podjęcia aktywnych działań na rzecz badań i innowacji, a w szczególności na rzecz większego zbliżenia naukowców, rolników i innych podmiotów, tak aby przyspieszyło się tempo transferu technologii z sektora nauki do praktyki rolniczej, a rolnicy dostarczali naukowcom w sposób bardziej systematyczny informacji zwrotnych na temat potrzeb związanych z praktykami rolnymi.

Europejskie partnerstwa innowacyjne to nowa koncepcja, którą wprowadzono w projekcie przewodnim strategii Europa 2020 „Unia innowacji”. Ich zadaniem ma być usuwanie słabości, wąskich gardeł i barier w europejskim systemie badań i innowacji uniemożliwiających rozwijanie i wprowadzanie na rynek dobrych pomysłów lub spowalniających ten proces.

Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa ma na celu stworzenie sprzężenia zwrotnego pomiędzy rolnictwem, gospodarką ekologiczną, nauką i innymi instytucjami, zarówno na szczeblu UE, jak i krajowym i regionalnym. Będzie ono służyć również jako katalizator zwiększający skuteczność działań związanych z innowacją, wspieranych w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich, jak również unijnych badań naukowych i innowacji. W opublikowanym w lutym 2012 r. komunikacie KE wskazano dwa najważniejsze cele partnerstwa: promowanie produktywności i wydajności sektora rolnego (odwracając ostatnio występującą tendencję spadku wydajności do 2020 r.) oraz zrównoważony rozwój rolnictwa (zabezpieczenie funkcji gleby na zadowalającym poziomie do 2020 r.).

Komisarz UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Dacian Ciolos stwierdził: „Kluczowym wyzwaniem dla rolnictwa w przyszłości jest nie tylko produkowanie więcej, ale także lepiej. Uwzględnienie napędzanych popytem badań i innowacji, jak również lepsze rozpowszechnianie najlepszych praktyk, będzie mieć zasadnicze znaczenie w realizacji tego celu."

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009