Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Projekt zmiany rozporządzenia dotyczącego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich zostało opublikowane w dniu 9 października br. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1111. Rozporządzenie wejdzie w życie 24 października br.
Rozporządzenie [*.pdf]

Kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich.

Projekt został również zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Rządowego Centrum Legislacji.

Dokumenty dotyczące prac nad projektem rozporządzenia wg stanu na dzień 14.09.2012

 1. pismo Komitetu Rady Ministrów dotyczące przyjęcia projektu i jego rekomendowania Prezesowi Rady Ministrów;
 2. pismo Rządowego Centrum Legislacji dotyczące zwolnienia projektu z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą;
 3. pismo do szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedłożenia projektu do podpisu Prezesowi Rady Ministrów;
 4. projekt rozporządzenia przekazany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dokumenty dotyczące prac nad projektem rozporządzenia wg stanu na dzień 07.08.2012 r.:

 1. projekt rozporządzenia;
 2. pismo do sekretarz stałego komitetu Rady Ministrów;
 3. opinia Ministra Spraw Zagranicznych o zgodności projektu z prawem UE;
 4. opinia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
 5. uwagi Rządowego Centrum Legislacji;
 6. uwagi Ministra Finansów;
 7. odpowiedź na uwagi Ministra Finansów;
 8. pismo Ministra Spraw Wewnętrznych;
 9. pismo Ministra Administracji i Cyfryzacji;
 10. opinia Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nt. oceny skutków regulacji;
 11. przekazanie projektu do uzgodnień międzyresortowych - pismo;
 12.     pismo do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Dokumenty dotyczące prac nad projektem rozporządzenia wg stanu na dzień 23.05.2012 r.:

1)     pismo do pana Tomasza Arabskiego, Ministra-członka Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w sprawie przedstawienia stanowiska Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotyczącego oceny skutków regulacji;

2)     projekt rozporządzenia, zmieniony w wyniku uwag zgłoszonych na etapie konsultacji społecznych – projekt rozporządzenia.

 

Dokumenty dotyczące prac nad projektem rozporządzenia wg stanu na dzień 30.04.2012 r. (.pdf):

1) uwagi zgłoszone do projektu na etapie konsultacji społecznych (pdf)

2) odpowiedzi na uwagi zgłoszone do projektu na etapie konsultacji społecznych (pdf).

W dniu 1 kwietnia 2012 r. zakończyły się konsultacje społeczne projektu.

Projekt (.pdf)

Dokumenty dotyczące prac nad projektem rozporządzenia wg stanu na dzień 17.02.2012 r. (.pdf)

Osoby prowadzące projekt:
Igor Kamiński
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel.: 22 623 26 38
e-mail: igor.kaminski@minrol.gov.pl

Katarzyna Laskowska
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel.: 22 623 13 66
e-mail: katarzyna.laskowska@minrol.gov.pl  

 

 

 

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009