Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Raport podsumowujący pierwszą część prac Grupy Fokusowej do spraw Transferu Wiedzy i Innowacji

W kwietniu 2013 r. zakończył się pierwszy etap prac Grupy Fokusowej. W celu wypracowania rekomendacji dotyczących realizacji jednego z najważniejszych celów wsparcia w okresie 2014-2020, jakim jest innowacyjność, eksperci zebrali i przeanalizowali 65 przykładów z 17 krajów członkowskich UE. Metodyczne założenia, dyskusja nad dotychczasowymi doświadczeniami ze wspierania innowacyjności oraz rekomendacje dla przyszłego okresu programowania zostały opublikowane w formie raportu pt. Focus Group on Knowledge Transfer and Innovation Phase I Report. Zakres dyskusji obejmuje innowacyjność w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Raport zawiera dwa załączniki. Pierwszy z nich, tzw. Background Paper, ma charakter teoretyczny i stanowi przegląd literatury, na podstawie którego udało się wypracować podstawy metodyczne do dalszych prac grupy, w tym m.in. definicję innowacyjności i transferu wiedzy z uwzględnieniem specyfiki rolnictwa i obszarów wiejskich. W drugim załączniku szczegółowo przedstawiono zebrane przykłady realizacji innowacyjnych projektów w rolnictwie i na obszarach wiejskich współfinansowanych z programów rozwoju obszarów wiejskich. Na podstawie analizy przypadków eksperci starali się znaleźć odpowiedź na następujące pytania:

  • Jakiego rodzaju działania w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich są potrzebne i które z nich są najbardziej efektywne we wspieraniu innowacyjności
    i transferu wiedzy w rolnictwie i na obszarach wiejskich?
  • Jakie podejście do wspierania innowacyjności jest stosowane w obecnym okresie programowania? Jaka jest rola sieci i współpracy pomiędzy głównymi uczestnikami tego procesu w budowaniu sukcesu tego wsparcia?
  • Jakie doświadczenia płyną z przykładów działań w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich na przyszły okres programowania?
  • W jaki sposób EIP (European Innovation Partnership) może skutecznie wspierać transfer wiedzy i innowacyjność w ramach PROW

Opracowanie: Aleksandra Chlebicka SAEPR/FAPA

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009