Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

RLKS i współpraca międzynarodowa lgd instrumentem rozwoju obszarów wiejskich

Partner wiodący: Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”, adres: ul. M. Kopernikav8/17, 26-900 Kozienice,

Realizacja operacji rozpoczyna się: w dniu 01 maja 2021 r. i kończy się w dniu 31 października 2021 r.

Kwota dofinansowania:  125 695,00 zł

Celem projektu jest wymiana doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów  przedstawicieli  polskich LGD z portugalskimi na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD). Organizacja wizyty studyjnej w Portugalii przybliży uczestnikom doświadczenia portugalskich LGD związanych z: aktywizacją mieszkańców wsi, zarządzaniem projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich oraz planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego, przy wykorzystaniu wielofunduszowego mechanizmu rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS/ ang. CLLD).

Cele szczegółowe operacji:

·         Wyjazd studyjny - do Portugalii  dla grupy 20 osób. W trakcie pięciodniowego  wyjazdu studyjnego zaprezentowane zostaną  doświadczenia związane  z wdrażaniem wielofunduszowego  RLKS, co pozwala na kompleksowe podejścia do podejmowania działań przyczyniających się do rozwoju obszarów wiejskich  oraz dobre praktyki w tym zakresie. Uczestnicy wyjazdu będą mieli możliwość  poznania inicjatyw za granicami kraju. Ponadto uczestnicy wizyty studyjnej  poznają dobre rozwiązania w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach poszczególnych partnerów. Udział w wyjeździe studyjnym poszczególnych przedstawicieli lokalnych  grup działania pozwoli na zbudowanie platformy współpracy międzynarodowej – partnerstwa w obszarze działań lokalnych grup działania. Udział w wyjeździe  studyjnym  wybranej grupy docelowej  pozytywnie wpłynie także na jej  aktywizację i integrację oraz wzmocni ich wiedzę nt. rozwijania różnych form przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Formy realizacji operacji: wyjazd studyjny.

Operacja skierowana jest do:

  •   przedstawicieli lokalnych grup działania z poszczególnych województw: mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009