Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Przetwórstwo surowców pochodzących od kóz, w tym ras rodzimych, w małych przetwórniach i serowarniach

Partner KSOW: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 01 maja 2020 r. i kończy się w dniu 31 października 2021 r.

Kwota dofinansowania: 172 149,64 zł.

Celem operacji jest podniesienie wiedzy teoretycznej i praktycznej hodowców kóz, w tym ras rodzimych, dotyczącej promowania dobrostanu w utrzymaniu zwierząt, różnorodności genetycznej zwierząt hodowlanych, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych i tworzenia nowych miejsc pracy w rolnictwie. Realizacja zaplanowanego celu dzięki praktyce nabytej w trakcie warsztatów serowarskich i zapoznaniu się z wytwarzaniem i marketingiem produktów pochodzących od kóz wpłynie dodatnio na rozwój obszarów wiejskich. Zorganizowana będzie także konferencja naukowo-techniczna wraz z wizytą terenową do istniejących i produkujących przetwórni (mleczarnie, ubojnie i zakłady przetwórcze). 

Formy realizacji operac

  • Trzydniowe warsztaty serowarskie, które odbędą się w dwóch terminach.
  • Konferencja wraz z wizytą terenową w gospodarstwach - przetwórniach wytwarzających produkty pochodzenia zwierzęcego.  

Grupa docelowa:

  • Grupą docelową warsztatów serowarskich będą hodowcy kóz, w tym kóz ras rodzimych z województw (małopolskie, podkarpackie, śląskie, dolnośląskie i lubelskie), którzy utrzymują w swoich gospodarstwach kozy i przetwarzają pozyskane mleko produkując sery czy napoje mleczne.
  • Grupą docelową konferencji wraz z wizytą terenową będą hodowcy kóz, pracownicy związków hodowców, pracownicy naukowi, doradcy rolni z całej Polski z wyjątkiem województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, podlaskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego.

Planowane efekty realizacji operacji:

  • Przeszkolenie praktyczne hodowców kóz z zakresu serowarstwa.
  • Opracowanie procedury produkcji sera z mleka kóz karpackich.
  • Poszerzenie wiedzy uczestników konferencji naukowo-technicznej na temat hodowli, utrzymania – dobrostanu, ochrony bioróżnorodności, profilaktyki weterynaryjnej kóz.
  • Poszerzenie wiedzy teoretyczno-praktycznej hodowców z zakresu praktyki serowarskiej i rzeźnej na wyjazdach studyjnych do przetwórni surowców pozyskiwanych od kóz


News z 9.10.2020 r . - podsumowanie warsztatów - zobacz


News z 5.10.2020 r - podsumowanie warsztatów - zobacz


News z 1.09.2020 r. - zobacz


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009