Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich II

 

Partner KSOW: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund w partnerstwie z Polską Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 01 maja 2020 r. i kończy się w dniu 31 października 2021 r.

Kwota dofinansowania: 304 870,89 zł. 

Celem operacji jest wsparcie merytoryczne podmiotów uczestniczących w rozwoju obszarów wiejskich, ułatwienie wymiany wiedzy pomiędzy tymi podmiotami oraz rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Cele szczegółowe obejmują:

- Transfer wiedzy wśród 450 przedstawicieli kół gospodyń wiejskich z 9 województw Polski, w formie jednodniowych szkoleń, podczas których omówione zostaną następujące zagadnienia: krótkie łańcuchy dostaw; unijne i krajowe systemy jakości żywności; wprowadzanie na rynek nowych produktów i promocja produktów, tworzenie partnerstw z innymi organizacjami z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego.

- Promocję działalności każdego z kół gospodyń wiejskich wśród pozostałych uczestników szkoleń.

- Uzupełnienie i poszerzenie wiedzy na tematy wymienione w celu głównym operacji i celach szczegółowych (treści ww. szkoleń) poprzez przygotowanie drugiego, uzupełnionego i uaktualnionego wydania specjalnego poradnika dla członków kół gospodyń wiejskich.

- Promocję życia na wsi oraz jej bogactwa poprzez publikację artykułów, poświęconych tematyce kół gospodyń wiejskich, m.in. możliwości ich rozwoju, w czasopismach lokalnych
i branżowych.

- Upowszechnienie wiedzy na temat lokalnych i tradycyjnych produktów i promocji zdrowego żywienia, rozwoju sprzedaży żywności z gospodarstw rolnych, a tym samym zapoznanie młodzieży i dzieci z dziedzictwem kulturowym obszarów wiejskich danego regionu poprzez zorganizowanie 45 warsztatów (po 5 w każdym województwie) dla uczniów i nauczycieli szkół gastronomicznych oraz szkół podstawowych przeprowadzonych przez członków KGW uczestniczących w szkoleniach.

Formy realizacji operacji:

 • 9 jednodniowych szkoleń dla członków KGW;
 • 45 warsztatów w szkołach gastronomicznych i szkołach podstawowych w 9 województwach prowadzonych przez członków KGW;
 • poradnik dla KGW przekazany w trakcie szkolenia oraz dostępny na stronach internetowych;
 • promocja operacji w czasopismach branżowych.

Operacja skierowana jest do:

 • członków Kół Gospodyń Wiejskich, działających na terenie z 9 województw Polski (podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, śląskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego);
 • uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych i szkół gastronomicznych z ww. województw.


„Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich II - Poradnik dla Kół Gospodyń Wiejskich – Wydanie drugie uaktualnione”

News z 5.10.2020 r. - zobacz

Zapraszamy do zapoznania się z Poradnikiem dla Kół Gospodyń Wiejskich, opracowanym przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w ramach operacji „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich II”. Przedstawione Państwu drugie wydanie poradnika jest uzupełnioną i uaktualnioną wersją Poradnika dla Kół Gospodyń Wiejskich z roku 2019.

W ostatnich latach zauważa się większą aktywność kół gospodyń wiejskich. Jak się okazuje panie, a coraz częściej również panowie, zrzeszający się w lokalnych KGW, napotykają sporo problemów – poczynając od pozyskiwania środków finansowych na realizację swoich statutowych celów, aż po trudności związane z formalno-prawnymi aspektami prowadzenia koła. Mimo tych przeciwności Koła Gospodyń Wiejskich nie poddają się i starają się sprostać nowym wyzwaniom, dostosowując swoją działalność do zmieniającego się stylu życia na polskiej wsi, mając ogromny wpływ na jej rozwój.

Przygotowany poradnik jest materiałem pomocniczym dla już działających, jak i nowych, dopiero założonych kół, w którym znajdą niezbędną wiedzę i porady, dzięki którym będą mogły jeszcze prężniej rozwijać swoją działalność. Poradnik zawiera informacje z poniższej tematyki:

 • dziedzictwo kulinarne w kontekście lokalnych, regionalnych produktów – w tym rozdziale znajdują się odpowiedzi na takie pytania, jak: jakie znaczenie mają produkty regionalne i tradycyjne w budowanie dziedzictwa danego regionu? jak wyszukiwać takie produkty? jak potwierdzać ich tradycyjność?
 • krajowe i europejskie systemy jakości – w tym dziale została zebrana niezbędna wiedza dotycząca możliwości udziału w systemach jakości żywności, procedur rejestracji i  wymagań, jakie muszą być spełnione przy certyfikacji produktów w danym systemie.
 • wprowadzanie na rynek żywności przez rolników – w tym rozdziale została omówiona możliwość sprzedaży przez rolników swoich produktów.
 • krótkie łańcuchy dostaw żywności – koła gospodyń wiejskich są naturalnym ogniwem krótkich łańcuchów dostaw, stąd w poradniku została wyjaśniona definicja i system funkcjonowania takich łańcuchów.
 • promocja organizacji takich jak koła gospodyń wiejskich – w poradniku zostały przedstawione podstawowe narzędzia i możliwości komunikacji i promocji, które koła mogą wykorzystywać w swojej działalności, by jeszcze lepiej się promować przy zachowaniu odpowiednich przepisów prawnych m.in. zachowania praw autorskich itp.
 • formalno – prawne aspekty funkcjonowania kół gospodyń wiejskich – ta część poradnika prezentuje wszystkie możliwe ramy prawne, w których mogą działać KGW, również grupy, które chcą założyć nowe koła, znajdą w tym rozdziale podpowiedź jak to zrobić w poszczególnych systemach.
 • współpraca z innymi podmiotami i poszukiwanie funduszy dla KGW – rozdział ten poświęcony jest wskazaniu podmiotów, u których koła mogą szukać wsparcia swojej działalności, zarówno w ramach współpracy, jak również finansowego.
 • budowanie partnerstw w kontekście prowadzonej działalności – w rozdziale opisano  czym jest partnerstwo oraz omówiono dwie – zdaniem autorów – najbardziej przydatne formuły partnerstw, z którymi mogą spotkać się KGW.

Pobierz poradnik 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009