Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Integracja w rolnictwie a produkcja żywności wysokiej jakości i zdolność do wdrażania innowacji na przykładzie Włoch

Partner wiodący: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych "POLSKA EKOLOGIA"

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 15 maja 2020r. i kończy się w dniu 30 czerwca 2021r.

Kwota dofinansowania: 125418,80 zł

Celem operacji jest przeszkolenie i podniesienie wiedzy uczestników wyjazdu studyjnego do Włoch oraz spotkań, które zostaną po nim zorganizowane w zakresie systemów jakości żywności, krótkich łańcuchów dostaw, rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w obszarze małego przetwórstwa lokalnego, innowacyjności w tym rozwoju społeczeństwa cyfrowego w rolnictwie oraz tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich w tym poprzez integrację.

Poza wnioskiem: zdobycie wiedzy i poznanie włoskich doświadczeń w zakresie produkcji żywności wysokiej jakości, certyfikacji produkcji, procesu integracji poziomej i pionowej w rolnictwie oraz adaptacji innowacji w procesie produkcji rolnej. Włoscy rolnicy oraz ich organizacje posiadają ogromny dorobek i doświadczenie w zakresie współpracy w łańcuchach, kreowania marek i zdobywania najbardziej wymagających rynków. Następnym krokiem będzie rozpowszechnianie rezultatów wyjazdu studyjnego wśród polskich podmiotów zainteresowanych rozwojem produkcji żywności wysokiej jakości i jej certyfikacji, integracji rolnictwa (poziomej i pionowej), poprawy pozycji rolników
w łańcuchach produkcji i ich optymalizacji a także kreowania oraz adaptacji innowacji.

Cele szczegółowe obejmują:

  • Transfer wiedzy wśród 20 uczestników wyjazdu studyjnego oraz co najmniej 80-100 producentów rolnych z 4 województw Polski, uczestników 4 jednodniowych spotkań, podczas których omówione zostaną zdobyte doświadczenia.
  • Promocję produkcji żywności wysokiej jakości i jej certyfikacji, promocję integracji oraz innowacyjności wśród wszystkich zainteresowanych.

Formy realizacji operacji:

  • 1 wyjazd studyjny do Włoch, które są zdecydowanie wiodących rynkiem UE jeśli chodzi o produkcję żywności wysokiej jakości, jej certyfikację i szeroko pojętą współpracę;
  • 4 spotkania, które zorganizowane zostaną po wyjeździe studyjnym a pozwolą utrwalić i ugruntować zdobytą przez uczestników wiedzę oraz podzielić się nią z innymi zainteresowanymi; zainteresowani zdobędą wiedzę pozwalającą na rozpoczęcie lub rozwój produkcji żywności wysokiej jakości i jej certyfikację w optymalnym, partnerskim i zintegrowanym modelu oraz przy zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań;
  • promocja operacji na stronach internetowych partnerów KSOW.

Operacja skierowana jest do:

  • rolników z 4 województw: kujawsko-pomorskie, lubelskie, podkarpackie i wielkopolskie, zarówno uczestników wyjazdu studyjnego jak i uczestników 4 spotkań które odbędą się po wyjeździe w celu prezentacji jego przebiegu oraz efektów.
  • doradców zainteresowanych rozwojem produkcji żywności wysokiej jakości i jej certyfikacją, integracją poziomą i pionową w rolnictwie oraz adaptacją innowacji w procesie produkcji rolnej.
  • przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz nauki zainteresowanych rozwojem nowoczesnego rolnictwa oraz produkcji żywności najwyższej jakości i jej certyfikacją.

Wielkim wyzwaniem jest rekrutacja spośród rolników i doradców  osób mających cechy prawdziwych liderów i zdolność zarażania entuzjazmem i energią do rozwoju.



 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009