Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

„Gospodarstwa rodzinne w dobie globalizacji”

Partner wiodący: Krajowa Rada Izb Rolniczych

Operacja jest realizowana przy zaangażowaniu merytorycznym dodatkowych partnerów: Lubelskiej Izby Rolniczej, Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Pomorskiej Izby Rolniczej

Czas trwania operacji: 01.06.2020 r. – 31.10.2020 r.

Kwota dofinansowania: 93 559,87 zł

Cel operacji:

Celem operacji jest umożliwienie przedstawicielom środowiska rolniczego nawiązania bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami nauki oraz zapoznania się z najnowszą wiedzą i doświadczeniami nt. szans i możliwości jakie mają przed sobą gospodarstwa rodzinne w dobie globalizacji, jak również upowszechnianie wiedzy z zakresu rozwiązań, które przyczynią się do podniesienia ich konkurencyjności na rynkach światowych. Realizacja celu jest zgodna z priorytetem 3 PROW – „Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie”. Cel operacji wpisuje się ponadto w cel 1 KSOW – „Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich”, co zostanie przedstawione przez prelegentów podczas konferencji i będzie podlegało dalszej dyskusji w trakcie warsztatów, a następnie zostanie przekazane przez uczestników konferencji na spotkaniach w terenie. Cel operacji jest zgodny z działaniem 13 KSOW „Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”, co przyczynia się do równowagi ekonomicznej, przyrodniczej i społecznej na obszarach wiejskich, wzmacniając pozycję gospodarstw rodzinnych w dobie globalizacji i konieczność bycia konkurencyjnym na rynku.

Grupa docelowa:

W ramach realizowanej operacji zakłada się udział 100 uczestników (kobiety oraz mężczyźni, osoby pełnoletnie, mieszkańcy terenów wiejskich). Wybrana grupa docelowa to rolnicy – liderzy, przedstawiciele środowiska rolniczego, działający w strukturach wojewódzkich izb rolniczych, pracownicy izb rolniczych, którzy zdobytą na konferencji i warsztatach wiedzę oraz materiały będą przekazywać w sposób kompetentny podczas posiedzeń rad powiatowych, walnych zgromadzeń wojewódzkich izb rolniczych oraz podczas spotkań z rolnikami i innymi mieszkańcami wsi na poziomie lokalnym. Są to osoby, które posiadają umiejętności w przekazywaniu ważnych informacji, w sposób zrozumiały i zachęcające do działania. Z racji możliwości udziału w wielu spotkaniach wyżej wymienionych osób, ze zdobytą na konferencji wiedzą o możliwościach i szansach, jak również zagrożeniach wynikających z globalizacji będzie miało możliwość zapoznać się znacznie szersze grono odbiorców. W konferencji i warsztatach zakłada się udział 100 osób, proporcjonalnie z każdego województwa.

Planowane formy realizacji operacji:

Operacja będzie realizowana w formie konferencji oraz warsztatów. Pierwszego dnia odbędzie się konferencja, natomiast drugiego dnia odbędą się warsztaty z podziałem na grupy tematyczne.

Planowane efekty realizacji operacji:

Uczestnicy operacji zdobędą wiedzę z zakresu optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców zasobów środowiska naturalnego, zachowania bioróżnorodności genetycznej roślin lub zwierząt,  wspierania rozwoju przedsiębiorczości  w obszarze małego przetwórstwa lokalnego i zielonej gospodarki, jak również Promocji jakości życia na wsi lub Promocji wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego – co przełoży się na podniesienie świadomości uczestników nt. wagi inwestowania w technologie i rozwiązania innowacyjne w gospodarstwach w celu zwiększenia ich konkurencyjności.

&nb


News z 26.08.2020 r. - zobacz

„Gospodarstwa rodzinne w dobie globalizacji” - zaproszenie

W imieniu Krajowej Rady Izb Rolniczych zapraszamy  9-10.09.2020 r. w Jachrance na konferencję oraz warsztaty „Gospodarstwa rodzinne w dobie globalizacji.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Lubelską Izbą Rolniczą, Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego, Pomorską Izbą Rolniczą. 

Jeśli jesteś rolnikiem – liderem, przedstawicielem środowiska rolniczego, działającym w strukturach wojewódzkich izb rolniczych, pracownikiem izb rolniczych nie czekaj i zgłoś się!

Program Konferencji:

1 dzień: wykłady odbywają się w godzinach 14.00-18.00

 • Definicja gospodarstwa rodzinnego w ujęciu międzynarodowym –Prof. Wiesław Musiał
 • Wyzwania globalizacji a rozwój/konkurencyjność gospodarstw rodzinnych w Polsce – Prof. Walenty Poczta
 • Instrumenty zarządzania ryzykiem w rolnictwie – Prof. Marian Podstawka
 • Sprawny „System wiedzy i innowacyjności w rolnictwie” (AKIS) determinantą konkurencyjności polskich gospodarstw rodzinnych– Prof. Józef Kania
 • Zespołowe formy prowadzenia działalności rolniczej szansą na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej gospodarstw rodzinnych – Prof. Arkadiusz Sadowski
 • Agroekologia szansą na rozwój gospodarstw rodzinnych w świetle koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal) - Prof. Mariusz Matyka

2 dzień: wszystkie warsztaty odbywają się w tym samym czasie w godzinach 10.00-13.00

 • Wyzwania globalizacji a rozwój/konkurencyjność gospodarstw rodzinnych w Polsce - Prof. Walenty Poczta
 • Instrumenty zarządzania ryzykiem w rolnictwie  – Prof. Marian Podstawka
 • Sprawny „System wiedzy i innowacyjności w rolnictwie” (AKIS) determinantą konkurencyjności polskich gospodarstw rodzinnych) – Prof. Józef Kania
 • Zespołowe formy prowadzenia działalności rolniczej szansą na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej gospodarstw rodzinnych – Prof. Arkadiusz Sadowski
 • Europejski Zielony Ład szansą na rozwój gospodarstw rodzinnych w Polsce (European Green Deal) - Prof. Mariusz Matyka

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej KRIR http://www.krir.pl/ 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009