Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

„Dobre praktyki pszczelarskie UE instrumentem rozwoju obszarów wiejskich”

Projekt  „ Dobre praktyki pszczelarskie UE instrumentem rozwoju obszarów wiejskich ” realizowany przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej  w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie  oraz Zespołem Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli.

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2021 roku i kończy się w dniu 31 października 2021 roku 

Wartość operacji : 246 822,00 złotych

Celem operacji jest podniesienie poziomu wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie aktualnych i innowacyjnych rozwiązań w produkcji pszczelarskiej.

Formy realizacji operacji:

 • Wyjazd studyjny pn. „Dobre praktyki pszczelarskie w Hiszpanii”
 • 2-dniowa konferencja  pn. Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o produkcję pszczelarską
 • Wydanie biuletynu „Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o produkcję pszczelarską”

Udział w operacji:

 •  wpłynie na poszerzenie wiedzy u 28 uczestników wyjazdu studyjnego w zakresie aktualnych i innowacyjnych rozwiązań  w produkcji  pszczelarskiej na przykładzie rozwiązań hiszpańskich a za ich pośrednictwem upowszechnienie tej wiedzy i wymianę wiedzy o rezultatach operacji na obszarze czterech województw tj. lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego oraz śląskiego.
 • wpłynie na podniesienie wiedzy u 80 uczestników konferencji nt. produkcji pasiecznej  w zakresie aktualnych i innowacyjnych rozwiązań w produkcji pszczelarskiej
 • wpłynie na wymianę i rozpowszechnienie rezultatów operacji poprzez wydanie 200 biuletynu i dystrybucję miedzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich.

Realizacja operacji w wymiarze długookresowym może przyczynić się do zwiększenia ilości inicjatyw na terenie objętym projektem bazujących na produktach pszczelich.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z czterech województw  tj. województwa lubelskiego, śląskiego, podkarpackiego oraz mazowieckiego ;

 • pszczelarzy i osoby związane z branżą pszczelarską
 • rolników
 • producentów produktów lokalnych i tradycyjnych,
 • przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych,
 • przedstawicieli szkół rolniczych/szkół zawodowych branżowych,
 • przedstawicieli organizacji wspierających przedsiębiorczość na terenach wiejskich tj. LGD,
 • przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego oraz przedstawicieli organizacji branżowych. 

  

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009