Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Budowanie partnerstw jako sposób zwiększania kompetencji LGD w świetle nowych wyzwań klimatycznych.

Partnerzy KSOW: Wielkopolska Sieć LGD z Lubuską Siecią LGD, Federacją Lokalnych Grup Działania Pomorza Zachodniego oraz Lokalną Grupą Działania „Prym”.

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 01 czerwca 2020 r. i kończy się w dniu 30 czerwca 2021 r.

Kwota dofinansowania: 73 713,85 zł.

Celem operacji jest sieciowanie i podnoszenie kompetencji lokalnych grup działania z obszaru 4 województw (wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie i łódzkie) poprzez wspólny udział w szkoleniu w zakresie działań proekologicznych i w wyjeździe studyjnym do Niemiec w zakresie funkcjonowania „inteligentnej wioski”. Przygotowanie wniosków do wdrożenia w nowych lokalnych strategii rozwoju w zakresie działań proekologicznych i Smart Villages.

Formy realizacji operacji:

  • Szkolenie w formie warsztatów z zakresu działań proekologicznych pozwoli na zaangażowanie uczestników, kontakt ze specjalistą, zdawanie pytań i wyjaśnianie wątpliwości, oraz jednoczesne poznanie się wszystkich uczestników i nawiązanie kontaktów. Materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowców będą możliwe do wykorzystania przez jej uczestników w swoich działaniach doradczych, jak i planowaniu nowej lokalnej strategii rozwoju.
  • Wizyta studyjna do Niemiec pozwoli na zapoznanie się na miejscu z realizowanymi projektami, bezpośredni kontakt z osobami wdrażającymi projekt „Smart Villages”, przeprowadzenie dyskusji w większym gronie, co będzie stanowiło podstawę do przygotowania wniosków z tematu działań proekologicznych i inteligentnych wiosek dla wszystkich partnerów, możliwych do wdrożenia w nowym okresie programowania.

Operacja skierowana jest do członków i pracowników biur LGD z czterech województw: wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego i łódzkiego.

Przewidywane efekty realizacji operacji:

  • 40 przeszkolonych członów i pracowników biur LGD w zakresie działań proekologicznych;
  • 40 członów i pracowników biur LGD posiadających wiedzę w zakresie funkcjonowania „inteligentnej wioski” w związku z udziałem w wyjeździe studyjnym i udziale w dyskusji;
  • nawiązanie kontaktów pomiędzy członkami i pracownikami biur LGD z 4 województw z Polski i 1 z Niemiec;
  • przygotowanie wniosków do wdrożenia w nowych lokalnych strategiach rozwoju w zakresie działań proekologicznych i Smart Villages.


Jakie są działania ekologiczne i prośrodowiskowe możliwe do realizowania przez lokalne grupy działania?

News z 19.10.2020 r. - zobacz


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009