Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Projekty Partnerów KSOW w Planie operacyjnym Jednostki Centralnej KSOW na lata 2020-2021

Spośród 90 wniosków, które wpłynęły w ramach konkursu nr 4/2020 do Jednostki Centralnej KSOW 42 operacje zostały wybranych do realizacji w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021.

Poniżej aktualizowane na bieżąco informacje o realizowanych projektach.

Wybierz priorytet, żeby zobaczyć/ukryć projekty realizowane w jego ramach.
Kliknij na znak   przy projekcie, żeby otrzymać więcej informacji.

Partner KSOW

Tytuł projektu

Kwota
dofinansowania

Priorytet 1: Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich.

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Wielofunkcyjność gospodarstw rolnych Niemiec i Włoch jako przykład dywersyfikacji dochodu

104 613,31

Federacja Grup i Producentów Wołowina Polska

Rozwój produkcji bydła ras mięsnych, integracja i innowacje w modelu francuskim

143 809,14

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych "POLSKA EKOLOGIA"

Integracja w rolnictwie a produkcja żywności wysokiej jakości i zdolność do wdrażania innowacji na przykładzie Włoch

125 418,80

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Kierunek na rozwój – szkolenia i wyjazdy studyjne dla branży serowarskiej

546 650,96

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego

Transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie chorwackim na przykładzie tworzenia wartości dodanej na poziomie gospodarstwa, zwłaszcza producentów winorośli.

85 740,00

Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z/s w Tulcach Sp. z o.o.

„Rewolucja genomowa narzędziem rentownej hodowli”

132 627,82

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

Pogłębione badanie smart villages w Polsce – wybrane przykłady

99 909,68

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

Moja SMART wieś.IDEA i FAKT

123 514,39

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ocena oddziaływania wybranych działań PROW 2014-2020 na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Polski (analiza regionalna) II etap badań

55 000,00

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Środowiskowe i społeczne efekty prac urządzeniowo-rolnych w Polsce

446 830,92

Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi

„Najciekawsze i SMART – zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w oparciuo nowoczesne technologie”

59 210,02

FUNDACJA HAGIA MARINA

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA RYNKOWE I TECHNOLOGICZNE W ROLNICZYCH OBSZARACH WIEJSKICH PÓŁNOCNEJ GRECJI

148 357,50

Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o.

„Videosfera Agro” – Platforma informacyjna upowszechniająca innowacyjne i dobre praktyki w rolnictwie na terenie Polski.

774 960,00

Priorytet 2: Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego Zarządzania lasami.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej

„Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o turystykę kulinarną”

365 539,95

Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru

„Przetwórstwo oparte na lokalnych zasobach szansą na rozwój obszarów wiejskich”

128 437,40

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP

JAK ROZPOCZĄĆ ROLNICZY HANDEL DETALICZNY (RHD)

138 116,00

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej

„Dobre praktyki pszczelarskie UE instrumentem rozwoju obszarów wiejskich”

246 822,00

Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z/s w Tulcach Sp. z o.o.

Innowacyjne biotechniki rozrodu szansą dla rozwoju krajowej hodowli bydła.

89 938,80

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Konkurs AGROLIGA 2020 i 2021 – etap wojewódzki

703 294,44

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

Europejskie rozwiązania strukturalne dla rolnictwa górskiego na tle krajowych oczekiwań i potrzeb.

298 522,73

Priorytet 3: Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP

4 kroki do stworzenia działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej tzw. MLO

122 208,00

KRAJOWA RADA IZB ROLNICZYCH

„Gospodarstwa rodzinne w dobie globalizacji”

93 559,87

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego

Innowacyjne przykłady współpracy w sektorze rolnym Szwajcarii

123 300,00

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

Przetwórstwo surowców pochodzących od kóz, w tym ras rodzimych, w małych przetwórniach i serowarniach

172 149,64

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolnictwa Rolniczego w Szepietowie

Warsztaty z przetwórstwa uzupełnieniem wiedzy uczniów szkół rolniczych

95 167,64

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

„Produkcja, przetwórstwo i sprzedaż żywności na niewielką skalę - szansą rozwoju wsi”

283 949,30

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund

Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich II

304 870,89

Iso-Tech sp. z o.o.

Kampania Medialna „Wiedz i Mądrze Jedz” 2020 czyli jak zwiększyć oddziaływanie Krótkich Łańcuchów dostaw Żywności na rozwój zrównoważony obszarów wiejskich by wdrożyć Europejski Zielony Ład w Polsce

458 220,00

Województwo Podlaskie

Idea Kilometra Zero na przykładzie włoskich doświadczeń

129 616,00

Województwo Podlaskie

Oznaczenia geograficzne oraz sieciowanie współpracy – zagraniczne inspiracje

141 218,00

Krajowe Zrzeszenie Plantatorów Aronii ARONIA POLSKA

Aronia… Na zdrowie! Najkrótsza droga z krzewu na stół województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i dolnośląskie

16 283,40

Priorytet 4: Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem.

Brak operacji w tym priorytecie

Priorytet 5: Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu.

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

Forum opinii, potrzeb i ograniczeń we wdrażaniu działań ochrony środowiska oraz klimatu w polskim rolnictwie

196 121,83

Priorytet 6: Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”

RLKS i współpraca międzynarodowa lgd instrumentem rozwoju obszarów wiejskich

125 695,00

Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi

Gęsina nie tylko na św. Marcina - Promocja przyzagrodowego chowu, przetwórstwa oraz walorów żywieniowych gęsiny podczas targów i imprez plenerowych

252 161,92

Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii

Aktywizacja społeczności lokalnej w projektach rozwoju obszarów wiejskich.

53 314,13

Polska Organizacja Turystyczna

„Dobre smaki na wsi”

260 295,31

Wielkopolska Sieć LGD

Budowanie partnerstw jako sposób zwiększania kompetencji LGD w świetle nowych wyzwań klimatycznych.

73 713,85

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą”

„W poszukiwaniu inspiracji rozwoju działalności na terenach wiejskich – produkty lokalne, turystyczne na bazie zasobów przyrodniczych i kulturowych”

115 500,00

Fundacja Gmina Idealna

Sieci LGD - obowiązek czy szansa?

203 572,30

Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi

Przyzagrodowy chów gęsi sposobem na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

479 399,48

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale

Aktywny staruszek – gospodarstwa opiekuńcze jako forma aktywizacji seniorów na wsi. Zapoznanie się z dobrymi praktykami zagranicznymi.

195 000,00

Wielkopolska Organizacja Turystyczna

Współpraca i dobre praktyki szansą na rozwój obszarów wiejskich

106 406,46

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009