Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

„Od pola do stołu po Norwesku”

Partner wiodący: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

Realizacja operacji rozpoczyna się 28/05/2019 r. i kończy się 31/10/2019 r.

Kwota dofinansowania: 183 995,00 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez poszerzenie wiedzy dotyczącej produktu regionalnego, jego certyfikacji, wytwarzania i przetwórstwa na poziomie
gospodarstwa  oraz jego dystrybucji na przykładzie gospodarstw wiejskich w południowo – zachodniej Norwegii.

Cele szczegółowe operacji

  • Wyjazd studyjny - do Norwegii dla grupy 23 osób. Uczestnicy podczas pięciodniowego wyjazdu studyjnego będą  mieli okazję zapoznać się z działalnością konsorcjów rolników zrzeszonych pod jedną marką oraz funkcjonowaniem ciekawych inicjatyw i systemów znaków regionalnych.
  • Broszury informująca -  która będzie swoistą monografią wizytowanych norweskich farm. Będzie ona miało na celu  ułatwienie podejmowania nowych wyzwań w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
  • Formy realizacji operacji: wyjazd studyjny, Publikacja / materiał drukowany 

Formy realizacji operacji: wyjazd studyjny, Publikacja/ materiał drukowany.

Operacja skierowana jest do:

  • pierwsza grupa docelowa będzie liczyła  23 osoby z terenu regionów: mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego i kujawsko-pomorskiego. Grupa, wyodrębniona zostanie ze środowiska instytucjonalnego otoczenia wsi i rolnictwa, zajmujące się oraz przyczyniające do upowszechniania wiedzy o regionalnych produktach certyfikowanych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, w tym dotyczącej ich produkcji, przetwórstwa, dystrybucji oraz marketingu. Wspierające rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w zakresie małego przetwórstwa lokalnego i zielonej gospodarki. Rolników i doradców z Regionu Kujawsko-pomorskiego gdzie przemysł rolno-spożywczy jest jednym z głównych kanałów sprzedaży produktów rolnych. Jest to obszar z funkcjonowaniem lokalnych  grup rybackich, których działalność obejmuje zakresu podnoszenia wartości produktów rybactwa;
  • rolników i doradców z Regionu Łódzkiego gdzie występuje konkurencyjna, zdywersyfikowana struktura gospodarcza powiązana z działalnością przetwórczą na obszarach wiejskich;
  • rolników i doradców z regionu Lubelszczyzny, który to teren charakteryzuje się najwyższą towarowością gospodarstw rolnych, ukierunkowanych głównie na produkcję zbóż i ziemniaków oraz hodowlę trzody chlewnej, bydła mlecznego i rzeźnego oraz drobiu, a także koncentracją przetwórstwa w branży mięsnej, mleczarskiej oraz zbożowo-młynarskiej. Największy w Polsce teren pod względem uprawy truskawki;
  • rolników i doradców z regionu Mazowsza – największego sadu w Europie. Na terenie Mazowsza znajduje się duża  koncentracja przetwórstwa w branży mięsnej, mleczarskiej oraz zbożowo-młynarskiej a także koncentracją zakładów branży piekarniczo-cukierniczej, owocowo-warzywnej oraz zielarskiej;
  • druga grupa docelowa to 1000 osób, do których trafi publikacja informacyjna. Będą to głównie producenci żywności, którym zaproponujemy zakładanie działalności przetwórczej we własnym gospodarstwie.


 News z 17.09.2019 r.  - zobacz


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009