Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Projekty Partnerów KSOW w Planie operacyjnym Jednostki Centralnej KSOW na lata 2018-2019

Spośród 87 wniosków, które wpłynęły w ramach konkursu nr 3/2019 do Jednostki Centralnej KSOW 35 operacji zostało wybranych do realizacji w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019.

Poniżej aktualizowane na bieżąco informacje o realizowanych projektach.

Wybierz priorytet, żeby zobaczyć/ukryć projekty realizowane w jego ramach.
Kliknij na znak   przy projekcie, żeby otrzymać więcej informacj i.

Partner KSOW

Tytuł projektu

Kwota
dofinansowania

Priorytet 1: Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich.

Polska Organizacja Turystyczna

Identyfikacja, upowszechnianie i promocja dobrych praktyk w turystyce na obszarach wiejskich - kontynuacja

589 607,86

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut Badawczy

Jak powstają innowacje ekologiczne w gospodarstwach rolnych? Analiza i przykłady

19 800,00

IRWIR PAN

Moja SMART wieś

92 749,08

Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny - Park Spółdzielczy w Płońsku

Współpraca i transfer wiedzy podstawą rozwoju przedsiębiorczości

Partner zrezygnował z podpisania umowy

Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi

„Na drodze do odkryć – start Sieci Najciekawszych Wsi”

64 076,66

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

„Od nauki do praktyki, czyli transfer wiedzy nt. korzyści z zachowania bioróżnorodności poprzez chów i hodowlę ras zachowawczych i wysokowydajnych w województwach Zachodniej i Południowej Polski na II Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku”

94 275,95

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

„W stronę rozwoju: wyjazdy studyjne i szkolenia specjalistyczne dla polskich producentów sera i wina”

429 257,04

Priorytet 2: Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego Zarządzania lasami.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie

„Od pola do stołu po Norwesku”

183 995,00

Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich Kraków

Bawaria i jej modelowe rozwiązania z zakresu gospodarowania przestrzenią i dziedzictwem kulturowym wsi

117 200,00

Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru

„Pod znakiem jabłecznika-dobre praktyki przetwórstwa owoców w UE”

96 350,00

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Efektywność ekonomiczna scaleń gruntów w Polsce

97 787,93

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Konkurs Agroliga 2019 – etap wojewódzki, II edycja

263 742,09

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy

Rolnictwo precyzyjne w obszarze hodowli bydła mlecznego – aktualności w nauce oraz wymiana doświadczeń praktycznych

101 559,82

Priorytet 3: Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund

Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich

210 633,65

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Krótki łańcuch dostaw i RHD jako determinanty rozwoju lokalnego rolnictwa

178 326,13

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

Wady i zalety systemowych rozwiązań wytwarzania, certyfikacji i dystrybucji produktów o CHNP, CHOG i GTS w krajach UE

255 249,85

Polska Fundacja Innowacji

Kampania multi-medialna WIEDZ I MĄDRZE JEDZ - krótkie łańcuchy dostaw żywności to źródlo innowacji dla rozwoju wsi i rolnictwa

373 000,00

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA

Z głową i ze smakiem - współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw

244 000,00

Stowarzyszenie Serowarów Farmerskich i Zagrodowych

"Wielkie SER-wowanie" - Promocja serów, produktów mlecznych i innych, wytworzonych lokalnie, jako element zrównoważonego rozwoju gospodarstw farmerskich

102 726,00

Krajowe Zrzeszenie Plantatorów Aronii ARONIA POLSKA

Aronia… Na zdrowie! Najkrótsza droga z krzewu na stół

12 469,27

Priorytet 4: Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem.

Brak operacji w tym priorytecie

Priorytet 5: Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu.

Polska Izba Żywności Ekologicznej

„Eko jemy – nie marnujemy”

281 893,90

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

„Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa”

223 958,00

Priorytet 6: Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej

LEADER dziś i jutro - Konferencja podsumowująca wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w latach 2016-2018 i perspektywy po roku 2021

368 763,49

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego

Pozyskiwanie środków finansowych przez organizacje pozarządowe szansą ich rozwoju w kontekście budowy sieci współpracy z innymi podmiotami w środowisku lokalnym

83 701,25

Polska Sieć LGD - Federacja Regionalnych Sieci LGD

RLKS instrumentem rozwoju obszarów wiejskich

147 333,33

Polska Organizacja Turystyczna

Akcja z udziałem blogerów „Dobry biznes na wsi”

315 741,00

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”

Kreatywna wieś - dobre praktyki na obszarach wiejskich

173 080,00

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania KRASNYSTAW PLUS

Marka lokalna szansą rozwoju obszarów wiejskich

72 990,04

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

„Między zagrodą a boiskiem. Studium aktywności wiejskich klubów sportowych – publikacja książkowa”

24 252,00

Warmińsko - Mazurska Izba Rolnicza

„Zainspiruj się dziedzictwem”

83 232,39

Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans „Vesna”

Sukces w sukcesji gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich

Partner zrezygnował z realizacji operacji

Gmina Wolanów

Wolanow Food Festival

177 120,00

Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi

Przyzagrodowy chów gęsi alternatywą dla małych gospodarstw

273 803,80

Gmina Dzierżoniów

„Sprawny, aktywny, potrzebny – aktywizacja seniorów z gmin wiejskich na rzecz walki z wykluczeniem społecznym”

56 269,20

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

"Wsparcie rozwoju wiejskiej przedsiębiorczości z uwzględnieniem możliwości i problemów wynikających ze zmian społeczno-demograficznych, w tym napływu mieszkańców z terenów miejskich"

165 750,00

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009