Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Wizyta studyjna przedstawicieli polskich lgd w Portugalii

Projekt realizuje Polska Sieć LGD – Federacja Regionalnych Sieci LGD.

Celem operacji jest wymiana doświadczeń w zakresie przygotowywania i realizacji projektów współpracy oraz nawiązanie kontaktów przedstawicieli polskich LGD z portugalskimi, w związku z przygotowywaniem projektów współpracy w kolejnych latach.

Uczestnicy wyjazdu studyjnego poznają doświadczenia portugalskich LGD związane z aktywizacją mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich, jak również tzw. zielonych miejsc pracy.

Uczestnicy wyjazdu będą mogli poznać doświadczenia portugalskich LGD związane z:

  • planowaniem rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru,
  • tworzeniem miejsc pracy na obszarach wiejskich,
  • małym przetwórstwem lokalnym oraz rozwojem zielonej gospodarki

Grupą docelową operacji będą:

a) przedstawiciele polskich LGD, które w swoich lokalnych strategiach rozwoju zawarły więcej niż 1 międzynarodowy projekt współpracy wyłonionych przez Polską Sieć LGD,

b przedstawiciele LGD z poszczególnych regionów,

c) przedstawiciele Polskiej Sieci LGD ,

Informacja o prowadzonym naborze uczestników wyjazdu studyjnego zostaną umieszczone na:

  • stronie internetowej Polskiej Sieci LGD,
  • grupie LGD prowadzonej na Facebook’u.

Ponadto będzie ona rozesłana do wszystkich regionalnych sieci drogą mailową. LGD i sieci LGD będą mogły zgłaszać swoich przedstawicieli do udziału w wyjeździe na specjalnie przygotowanym formularzu zgłoszeniowym. Przy wyłanianiu uczestników wyjazdu spośród LGD preferowani będą przedstawiciele tych LGD, które zawarły w swoich strategiach większą liczbę międzynarodowych projektów współpracy.

Grupa będzie mogła zgłosić więcej niż jedną osobę tylko w przypadku wolnych miejsc. Preferowane będą również osoby poniżej 35 roku życia.

W ramach operacji zrealizowane zostaną wizyty w podmiotach realizujących operacje finansowane w ramach lsr, wdrażanych przez portugalskie LGD, których przedmiotem będą

  • planowanie rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru,
  • tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich,
  • małe przetwórstwo  lokalne oraz rozwój zielonej gospodarki

Planowany termin wizyty: 23-27 październik 2018r.

Termin realizacji operacji: Od 01.07.2018 r. do 31.10.2018 r.


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009