Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

TRADYCJA I ROZWÓJ

Projekt „Tradycja i Rozwój” realizowana jest przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą w partnerstwie z Mazowiecką Izbą Rolniczą, Podlaską Izbą Rolniczą oraz Pomorską Izbą Rolniczą.  Celem operacji jest wspieranie zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich województw mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego w oparciu o dziedzictwo kulturowe.

 

Do udziału w projekcie organizatorzy zapraszają mieszkańców obszarów wiejskich województw: mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, zrzeszonych w grupach formalnych lub nieformalnych, prowadzących działalność w zakresie sztuki, rękodzieła, kulinariów, promujących dziedzictwo kulturowe, kulinarne, folklor, zwyczaje i tradycje na obszarach wiejskich, których celem jest rozwój lokalny i poprawa sytuacji społeczno – zawodowej na obszarach wiejskich, oraz przedstawiciele organizacji i instytucji wspierających obszary wiejskie z terenu województw mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

W ramach projektu zrealizowane zostaną:

konferencja, która odbędzie się w dniach 8 - 9 października 2018 r. Harmonogram i zagadnienia:

I dzień:

– Rejestracja uczestników, przygotowanie stoisk ekspozycyjnych z własnymi produktami, w tym produktami zgłoszonymi do konkursu „Skarby Europy zaklęte w szkle”, jak i rękodziełem.
– Otwarcie konferencji
- Dziedzictwo kulturowe a rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich” – wykład

- Wieś – Moje miejsce do życia i rozwoju zawodowego - prezentacja działań podejmowanych przez grupy formalne i nieformalne, wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, dyskusja

Obiad

- Małe przetwórstwo lokalne, krótki łańcuch dostaw, rolniczy handel detaliczny czyli rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – wykład oraz ocena przetworów zgłoszonych do konkursu „Skarby Europy zaklęte w szkle”

Kolacja

II dzień

Możliwości i źródła finansowania działań na obszarach wiejskich, w tym wykorzystanie środków z PROW 2014-2020 i KSOW na rozwój obszarów wiejskich oraz przykłady dobrych praktyk (działania realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) – wykład

Jak z sukcesem przygotować wniosek o grant? w tym informacje dot. Programu „Działaj lokalnie” – wykład

Jak promować i sprzedawać swoje produkty przez Internet? Informacje dot. możliwości promocji i sprzedaży przez Internet, kanały internetowe, estetyka sprzedawanych produktów, kampanie reklamowe – wykład

Podsumowanie konkursu „Skarby Europy zaklęte w szkle”, wręczenie nagród.

Podsumowanie i zakończenie konferencji.

Obiad

 

konkurs „Skarby Europy zaklęte w szkle”, którego celem jest promocja przetworów domowych wykonanych z surowców zebranych/wyprodukowanych na terenie województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego i pomorskiego, zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych, promocja tworzenia krótkich łańcuchów dostaw, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego. Przedmiotem konkursu są przetwory oceniane w następujących kategoriach:

– domowe przetwory z owoców (w tym jagody, borówki, jeżyny, żurawiny itp.);
– domowe przetwory z warzyw (w tym grzyby leśne);
– domowe przetwory mięsne i rybne.

Konkurs skierowany jest do grup formalnych i nieformalnych działających na terenie województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego i pomorskiego. Każda grupa może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 produkt w każdej z kategorii. Ocena przetworów oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas konferencji.

 

audycja - reportaż z konferencji i konkursu „Skarby Europy zaklęte w szkle”, który będzie zawierał relację z ww. wydarzeń oraz wypowiedzi uczestników.

Harmonogram realizacji projektu „Kierunek Rozwój”:

25.06.2018 r. – ogłoszenie konkursu „Skarby Europy zaklęte w szkle”. Wszelkie informacje dostępne będą na stronie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej;

31.08.2018 r. – upływa termin  przesyłania zgłoszeń do konkursu „Skarby Europy zaklęte w szkle”  – rekrutacja do udziału w konferencji;
30.09.2018 r. – upływa termin wyłonienia finalistów – uczestników konferencji;
08-09.10.2018 r. – konferencja, w ramach której odbędzie się ocena w konkursie „Skarby Europy zaklęte w szkle”.

 


NEWS Z 13.06.2018 - zobacz

Pochwal się niezwykłym lokalnym smakiem, weź udział w konkursie!

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w konkursie na najlepsze przetwory. W szczególności zapraszamy mieszkańców obszarów wiejskich województw: mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, zrzeszonych w grupach formalnych lub nieformalnych, prowadzących działalność w zakresie sztuki, rękodzieła, kulinariów, promujących dziedzictwo kulturowe, kulinarne, folklor, zwyczaje i tradycje na obszarach wiejskich, których celem jest rozwój lokalny i poprawa sytuacji społeczno – zawodowej na obszarach wiejskich, oraz przedstawicieli organizacji i instytucji wspierających obszary wiejskie z terenu województw mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

W ramach realizowanego  projektu „Tradycja i Rozwój” odbędzie się konkurs oraz konferencja. Finał konkursu „Skarby Europy zaklęte w szkle” odbędzie się w trakcie konferencji 08 – 09 października 2018 r.
31.08.2018 r. – upływa termin  przesyłania zgłoszeń do konkursu „Skarby Europy zaklęte w szkle”  oraz do udziału w konferencji;
30.09.2018 r. – upływa termin wyłonienia finalistów – uczestników konferencji.

Celem Konkursu „Skarby Europy zaklęte w szkle” jest promocja przetworów domowych wykonanych z surowców zebranych/wyprodukowanych na terenie województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego i pomorskiego, zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych, promocja tworzenia krótkich łańcuchów dostaw, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego. Przetwory będą oceniane  w następujących kategoriach:
– domowe przetwory z owoców (w tym jagody, borówki, jeżyny, żurawiny itp.);
– domowe przetwory z warzyw (w tym grzyby leśne);
– domowe przetwory mięsne i rybne.

Konkurs skierowany jest do grup formalnych i nieformalnych działających na terenie województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego i pomorskiego. Każda grupa może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 produkt w każdej z kategorii. Ocena przetworów oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas konferencji.

Ramowy program konferencji:
I dzień
– Rejestracja uczestników, przygotowanie stoisk ekspozycyjnych z własnymi produktami, w tym produktami zgłoszonymi do konkursu „Skarby Europy zaklęte w szkle”, jak i rękodziełem.
– Otwarcie konferencji
- Dziedzictwo kulturowe a rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich” – wykład

- Wieś – Moje miejsce do życia i rozwoju zawodowego - prezentacja działań podejmowanych przez grupy formalne i nieformalne, wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, dyskusja

Obiad

- Małe przetwórstwo lokalne, krótki łańcuch dostaw, rolniczy handel detaliczny czyli rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – wykład oraz ocena przetworów zgłoszonych do konkursu „Skarby Europy zaklęte w szkle”

Kolacja

II dzień

Możliwości i źródła finansowania działań na obszarach wiejskich, w tym wykorzystanie środków z PROW 2014-2020 i KSOW na rozwój obszarów wiejskich oraz przykłady dobrych praktyk (działania realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) – wykład

Jak z sukcesem przygotować wniosek o grant? w tym informacje dot. Programu „Działaj lokalnie” – wykład

Jak promować i sprzedawać swoje produkty przez Internet? Informacje dot. możliwości promocji i sprzedaży przez Internet, kanały internetowe, estetyka sprzedawanych produktów, kampanie reklamowe.

Podsumowanie konkursu „Skarby Europy zaklęte w szkle”, wręczenie nagród.

Podsumowanie i zakończenie konferencji.

Zapraszamy do udziału w konkursie i tym samym konferencji. Udział w projekcie jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona.

Projekt realizowany jest przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą w partnerstwie z Mazowiecką Izbą Rolniczą, Podlaską Izbą Rolniczą oraz Pomorską Izbą Rolniczą.

Więcej informacji na stronie: www.wmirol.org.pl oraz w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej, ul. Lubelska 43A, 10-410 Olsztyn, tel./fax: 895354843, e-mail: skarbyeuropy@gmail.com

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Tradycja i Rozwój” realizowanego z Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Celem operacji jest wspieranie zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich województw mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego w oparciu o dziedzictwo kulturowe.

 


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009