Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Rozwój współpracy sieciowej związanej w produkcją bezpiecznej żywności w ramach klastra

Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny – Park Spółdzielczy w Płońsku w partnerstwie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie oraz Fundacją Nauka i  Edukacja dla Agrobiznesu w Warszawie realizuje operację pt.  Rozwój współpracy sieciowej związanej z produkcją bezpiecznej żywności w ramach klastra.

 Celem operacji jest upowszechnienie wiedzy w zakresie funkcjonowania sieci kooperacji, w szczególności organizacji o charakterze klastrowym, a następnie identyfikacja możliwości współpracy i aktywizacja producentów żywności w ramach klastra, umożliwiająca podjęcie wspólnych inicjatyw i rozwiązań związanych

 • dystrybucją produktów żywnościowych;
 • budową marki produktów żywnościowych w ramach klastra.

Operacja przyczyni się do realizacji celów szczegółowych poprzez:

 • zidentyfikowanie partnerów klastra z regionów, którzy mogliby podjąć współpracę w ramach klastra, w tym istniejących sieci oraz opracowanie potencjalnych obszarów i modeli współpracy podmiotów funkcjonujących w ramach łańcucha wartości bezpiecznej żywności;
 • upowszechnienie wiedzy w zakresie funkcjonowania inicjatywy klastrowej- charakterystyki klastra, możliwości współdziałania i korzyści (seminaria), w tym networking;
 • wypracowanie w sposób partycypacyjny – poprzez warsztaty interaktywne z udziałem członków/ potencjalnych członków klastra – propozycji rozwiązań i wspólnych przedsięwzięć do realizacji w ramach klastra bezpiecznej żywności w obszarach: logistyki i dystrybucji produktów żywnościowych; budowania marki produktów żywnościowych klastra.

Grupą docelową operacji są:

członkowie klastra Bezpieczna żywność oraz podmioty zrzeszone w Polskiej Izbie Produktu Regionalnego i Lokalnego.

W ramach operacji zaplanowano realizację następujących form:

 • seminarium dla 30 uczestników
 • 3 warsztaty każdy dla  8-12 uczestników
 • analiza ,,Potencjalni partnerzy klastra ,,Bezpieczna Żywność”

Planowane rezultaty/wyniki operacji/efekty:

Formy realizacji operacji tj. przeprowadzenie seminarium pt. Współpraca w ramach klastra ,,Bezpieczna Żywność”, przeprowadzenie warsztatów dotyczących rozwiązań związanych z dystrybucją produktów żywnościowych oraz budowa marki produktów żywnościowych  w ramach klastra oraz opracowanie analizy  nt. ,,Potencjalni partnerzy klastra ,,Bezpieczna Żywność, przyczynią się do nawiązania i zacieśnienia współpracy producentów żywności w ramach klastra oraz do podejmowania wspólnych przedsięwzięć  przez członków klastra w oparciu o rozwiązania opracowywane wspólnie przez członków klastra.


News z 28.09.2018 r. - zobacz

Zaproszenie na warsztaty „Rozwiązania dotyczące dystrybucji produktów i budowy marki w ramach klastra Bezpieczna Żywność”

Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny-Park Spółdzielczy w Płońsku w partnerstwie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie oraz Fundacją Nauka i  Edukacja dla Agrobiznesu w Warszawie, zaprasza na  blok trzech warsztatów pt. Rozwiązania dotyczące dystrybucji produktów i budowy marki w ramach klastra Bezpieczna Żywność, w ramach projektu pt. Rozwój współpracy sieciowej związanej z produkcją bezpiecznej żywności w ramach klastra, realizowanego z Planu Działania Krajowej  Sieci  Obszarów  Wiejskich  na lata 2014-2020 Planu operacyjnego na lata 2018-2019.

Warsztaty odbędą się w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym MODR/o Poświętne , ul. H. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk w terminach:

 • 9 października 2018r.
 • 16 października 2018r.
 • 23 października 2018r.

Spotkania kierowane są do członków klastra Bezpieczna Żywność oraz podmiotów zrzeszonych w Polskiej Izbie Produktu Regionalnego i Lokalnego.

Celem warsztatów jest rozwój działań w ramach współpracy sieciowej w zakresie logistyki i dystrybucji produktów żywnościowych oraz budowania marki produktów żywnościowych w klastrze. Ideą warsztatów jest dostarczenie uczestnikom informacji na temat możliwych rozwiązań, najlepszych praktyk oraz wspólne wypracowanie przedsięwzięć odpowiadających na potrzeby producentów i przedsiębiorców. Działania będą wykorzystane lub bezpośrednio wdrożone do prowadzonej działalności uczestników warsztatów.

Program warsztatów

Dzień I 9 października 2018r. (Etap I)

9.30 – 10.00                Rejestracja uczestników

10.00 – 10.15              Przywitanie uczestników, wprowadzenie

10.15 – 13.00              Potrzeby i uwarunkowania- Analiza

13.00 – 13.15              Przerwa kawowa

13.15 – 16.00              Szukanie rozwiązań

16.00                           Lunch

Dzień II 16 października 2018r. (Etap II)

9.30 – 10.00                Rejestracja uczestników

10.00 – 10.15              Przywitanie uczestników, wprowadzenie

10.15 – 12.45              Przegląd i selekcja rozwiązań

12.45 – 13.00              Przerwa kawowa

13.00 – 16.00              Prototypowanie- tworzenie nowych usług i procesów

16.00                           Lunch

Dzień III 23 października 2018r. (Etap III)

9.30 – 10.00                Rejestracja uczestników

10.00 – 10.15              Przywitanie uczestników, wprowadzenie

10.15 – 12.45              Prototypowanie- tworzenie nowych usług i procesów cd.                    

12.45 – 13.00              Przerwa kawowa

13.00 – 16.00              Testowanie

                                    Podsumowanie koncepcji

16.00                           Lunch


News z 25.09.2018 r. - zobacz

„Współpraca w ramach klastra Bezpieczna Żywność” - zaproszenie na seminarium

Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny-Park Spółdzielczy w Płońsku w partnerstwie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie oraz Fundacją Nauka i Edukacja dla Agrobiznesu w Warszawie  zapraszają do udziału w seminarium pt. „Współpraca w ramach klastra Bezpieczna Żywność”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 5 października 2018r. (piątek) w Centrum Konferencyjno- Edukacyjnym MODR/o Poświętne, ul. H. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk.

Seminarium odbędzie się w ramach projektu pt. Rozwój współpracy sieciowej związanej z produkcją bezpiecznej żywności w ramach klastra, realizowanego
z Planu  Działania  Krajowej  Sieci  Obszarów  Wiejskich  na lata 2014-2020 Planu operacyjnego na lata 2018-2019.

Wydarzenie kierowane jest do członków klastra Bezpieczna Żywność oraz podmiotów zrzeszonych w Polskiej Izbie Produktu Regionalnego i Lokalnego.

Głównym celem spotkania jest upowszechnienie i podnoszeniu poziomu wiedzy
w obszarach tworzenia klastrów, w zakresie funkcjonowania sieci kooperacji, w szczególności dla organizacji o charakterze klastrowym, identyfikacja możliwości współdziałania i korzyści we wdrażaniu wspólnych inicjatyw.

PROGRAM Seminarium „Współpraca w ramach klastra Bezpieczna Żywność”

Termin: 5 października 2018r.

Miejsce: Centrum Edukacyjno- Edukacyjne MODR/o Poświętne, ul. H. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk

9.00 – 9.30                  Rejestracja uczestników

9.30 – 10.00                Przywitanie uczestników, wprowadzenie

10.00 – 10.15              Pojęcie klastra

10.15 – 10.45              Cele współpracy klastrowej

10.45 – 11.15              Charakterystyka współpracy w ramach klastra

11.15 – 12.00              Obszary działania klastra

12.00 – 12.30              Przerwa kawowa

12.30 – 13.15              Możliwe modele współpracy

13.15 – 13.45              Specyfikacja klastrów rolno- spożywczych

13.45 – 14.30              Plan działania klastra

14.30 – 15.00              Dyskusja

15.00                           Lunch

 


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009