Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Rola kobiet w rozwoju obszarów wiejskich w opolskim, łódzkim, dolnośląskim i wielkopolskim

Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Częstochowie  w partnerstwie z Fundacją Przedsiębiorczości  z siedzibą w Częstochowie realizuje operację pt. Rola kobiet w rozwoju obszarów wiejskich w opolskim, łódzkim, dolnośląskim i wielkopolskim..

Celem operacji jest identyfikacja, wymiana doświadczeń oraz wiedzy, promocja dziedzictwa kulturowego i tradycyjnego woj. opolskiego, łódzkiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego, możliwych do przeniesienia dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie udziału kobiet wiejskich w rozwoju społecznym, gospodarczym obszarów wiejskich całego kraju.

Operacja przyczyni się do realizacji celów szczegółowych:

  • identyfikacji, wymiany doświadczeń oraz wiedzy, możliwych do przeniesienia dobrych praktyk i doświadczeń, ocena programów skierowanych na tereny wiejskie wykorzystanych w obecnym okresie programowania
  • podniesienia wiedzy uczestników konferencji w zakresie wykorzystania potencjału kobiet wiejskich do rozwoju społeczno - gospodarczego kraju
  • promocji aktywności kobiet na obszarach wiejskich w zakresie przedsiębiorczości, wykorzystywania pozyskanych środków finansowych na rozwój obszarów wiejskich, innowacyjności, agroturystyki i turystyki wiejskiej, rozwoju i poznania dziedzictwa kulturowego obszaru realizacji

Grupą docelową operacji są:

400 kobiet, w tym co najmniej 200 w wieku do 35 lat, zamieszkujących obszary wiejskie zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji w zakresie planowania i organizacji działalności społecznej na rzecz środowisk lokalnych, kobiet przedsiębiorczych, przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich, mieszkanek województw: opolskiego, łódzkiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego, wszystkich kobiet – i nie tylko kobiet - zainteresowanych udziałem w Konferencji, którzy mają coś do powiedzenia na tematy związane z wykorzystaniem potencjału pań oraz ich aktywizacją na rzecz włączenia społecznego i zawodowego na terenach wiejskich.. 

W ramach operacji zaplanowano realizację następujących form:

Cykl 4 konferencji dla 400 uczestników z województw opolskiego, łódzkiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego.

Planowane rezultaty/wyniki operacji/efekty:

Szeroka dyskusja na temat roli kobiet w rozwoju obszarów wiejskich, ich włączeniu społecznemu i aktywności gospodarczej oraz społecznej, z terenu województw: opolskiego, łódzkiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego, z ich udziałem, to coś co może doprowadzić do wyciągnięcia wielu wniosków, którą mogą tą sytuację poprawić, a także docenić kobiety jako liderki i animatorki tego rozwoju. Uczestnicy będą mieli również okazję, aby podnieść swoją wiedzę i indywidualnie starać się aktywizować siebie. Konferencje, w których z założenia może wziąć udział znaczna liczba uczestników, cechuje się jasnością przekazu w formie wykładu, dotarciem z wiedzą do dużej grupy uczestników. Dlatego też, wybrana forma realizacja pozwala na osiągnięcie zakładanych celów, efektów oraz zakresu realizacji operacji, gdyż duża grupa uczestników podniesienie swoją wiedzę w zakresie tematyki operacji, w tym również praktyczną.


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009