Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

„Razem dla innowacji”

Realizacja operacji „Razem dla innowacji” przyczyniać się będzie do transferu wiedzy w zakresie innowacji sprzedaży detalicznej produktów rolniczych wśród rolników popartej przykładami dobrych praktyk stosowanych w innych krajach europejskich oraz rynkach lokalnych.

Głównym celem operacji jest wsparcie polskiego rolnictwa w zakresie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, szczególnie w zakresie współpracy i wsparcia sprzedaży detalicznej bezpośredniej poprzez pokazanie rolnikom stosowanych w Polsce i Europie rozwiązań.

Grupę docelową stanowić będą rolnicy mieszkańcy obszarów wiejskich z terenu województwa mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko – pomorskiego i wielkopolskiego.

Liczebność grupy docelowej – 80 osób, w tym co najmniej połowa poniżej 35 roku życia

W ramach operacji zorganizowane i przeprowadzone będą:

  • Wyjazdy studyjne prezentujące dobre praktyki w zakresie współpracy rolników we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie sprzedaży detalicznej bezpośredniej.
  • Publikacja podsumowująca realizację operacji umożliwi zebranie w jednym miejscu katalogu dobrych praktyk współpracy w sektorze rolnictwa i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w sprzedaży bezpośredniej.
  • Spot promujący dobre praktyki współpracy w sektorze rolnictwa oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań w sprzedaży bezpośredniej produktów rolniczych, który stanowi odpowiedź na potrzeby współczesnego świata – wykorzystanie medium telewizji lokalnej to dotarcie do szerokiego grona osób zaangażowanych zarówno w kreowaniu rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich jak również ostatecznych odbiorców oferowanych usług i produktów lokalnych na obszarach wiejskich.

Prezentacja dobrych praktyk wykreowanych w ramach realizacji operacji, zapewni osiągnięcie efektu kaskadowego tj. dotarcie do jeszcze większej grupy osób zaangażowanych w działania na rzecz aktywizacji gospodarczej i podejmowania współpracy w sektorze rolnictwa. 

Realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia następujących efektów:

  • udział 80 osób w wyjazdach studyjnych mających na celu transfer wiedzy, dobrych praktyk oraz zapewnienie możliwości wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

W dłuższej perspektywie czasu realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia następujących efektów:

  • podniesienia  świadomości mieszkańców obszarów wiejskich;
  • rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich;
  • podniesienia jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich;

Planowanym rezultatem działań będzie zwiększenie liczby mieszkańców obszarów wiejskich, w tym lokalnych rolników podejmujących realizację wspólnych inwestycji, korzystających z zewnętrznych źródeł dofinansowania, restrukturyzacja i modernizacja gospodarstw rolnych, propagowanie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz promocja współpracy w sektorze rolnym. Zakłada się liczbę osób podejmujących wspólne inwestycje, korzystających ze środków zewnętrznych na dofinansowanie działalności rolniczej do 2023 roku na poziomie 15 osób – źródło danych sprawozdania monitorujące LGD.

Środki finansowe pochodzące z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich stanowią istotne wsparcie dla mieszkańców obszarów wiejskich, w tym przedsiębiorców i rolników, w sposób bezpośredni oddziaływając na wyrównywanie panujących pomiędzy regionami dysproporcji rozwojowych, tym samym realizacja operacji pozytywnie wpłynie na zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i wielkopolskiego.


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009