Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

„Pomysł na wieś” - Sieć Najciekawszych Wsi elementem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Wdrożenie koncepcji Sieci Najciekawszych Wsi (SNW) stało się jednym z najważniejszych celów Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi. Projekt zakłada m.in. organizację szkoleń dla liderów społeczności wiejskich zaangażowanych w proces tworzenia Sieci (23 miejscowości objęte strategią SNW).

Przedsięwzięcie realizowane jest z 3 dodatkowymi partnerami – gminami: Cekcyn, Dzierżoniów i Gogolin. Kwota dofinansowania to 60 257,07 zł. Termin realizacji: 01.03.2018 r. - 31.10.2018 r.

Głównym celem operacji jest zrównoważony rozwój obszarów wiejskich poprzez podniesienie wiedzy co najmniej 48 osób (przedstawicieli miejscowości objętych Strategią Sieci Najciekawszych Wsi - SNW) w zakresie spełnienia przez ich wsie standardów marki oraz przygotowanie ich do uzyskania Certyfikatu Uczestnika SNW dzięki organizacji szkoleń i przeprowadzeniu szeregu działań informacyjno-promocyjnych w okresie od marca do końca października 2018 r.

W ramach projektu odbędą się dwa bliźniacze szkolenia: I na terenie gminy Dzierżoniów (dodatkowy partner KSOW) - w miejscowości Mościsko, II na terenie gminy Cekcyn – również dodatkowego partnera KSOW.

Każde szkolenie będzie dwudniowe i będzie obejmowało część wprowadzającą do strategii i do procedur SNW oraz część kreacyjną, poświęconą tworzeniu ofert w ramach SNW. 

Dzień I (8 godzin):&

 • zaprezentowanie i wyjaśnienie procedury uzyskania Certyfikatu Uczestnika SNW; 
 • zaprezentowanie i wyjaśnienie Księgi Standardów Marki i zasad jej stosowania; 
 • dopracowanie wstępnych komunikatów i opowieści wsi;
 • interpretacja dziedzictwa, czyli tworzenie narracji wokół lokalnych zasobów dziedzictwa;
 • prezentacja na temat rozwoju obszarów wiejskich, Odnowy Wsi i projektów realizowanych ze środków PROW (gmina Gogolin – partner projektu);

Dzień II (8 godzin): 

 • doprecyzowanie oferty podstawowej wsi;
 • wybór miejsc i wydarzeń realizujących tematykę opowieści wsi;
 • warsztat kreatywny - jak wykorzystać lokalne zasoby dziedzictwa - tematyka, formy prezentacji, działania warsztatowe lub ekspozycyjne;
 • omówienie i wstępne wypełnienie Formularza Oferty Wsi dla poszczególnych miejscowości;
 • zakończenie i omówienie zasad dalszego wsparcia dla uczestników projektu 

Planowany termin szkoleń: sierpień i wrzesień 2018 r.

W ramach szkoleń dla liderów społeczności wiejskich zaangażowanych w proces tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi każdemu ich uczestnikowi będą przysługiwały dodatkowe konsultacje. Eksperci udzielą uczestnikom dalszych konsultacji telefonicznych i on-line w zakresie wypełnienia formularza i opracowania scenariuszy podstawowych ofert wsi, w formie:

- sesji telefonicznej dla każdej wsi, 

- konsultacji on-line nadesłanych i wypełnionych formularzy ofert dla każdej wsi.

Projekt zakłada też wydanie folderów promocyjno-informacyjnych opisujących 23 miejscowości objęte strategią Sieci Najciekawszych Wsi oraz założenie serwisu internetowego o SNW.

W ramach przedsięwzięcia powstała już Księga Standardów Marki SNW wraz z identyfikacją wizualną oraz opracowaniem Formularza Standardów Marki. Dokument został przygotowany w ramach wkładu własnego lidera projektu – Stowarzyszenia PSORW (20 000,00 zł).

Realizacja przedsięwzięcia sprawi, że włączone do SNW miejscowości staną się atrakcyjne dla turystów, a także dla samej społeczności lokalnej poszczególnych miejscowości – będą dla nich przestrzenią twórczego spędzania czasu, kontaktu z dziedzictwem i budowania tożsamości. Dzięki realizacji operacji zwiększy się także udział społeczności we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.


Publikacja "Na drodze do odkryć"

Opisane w publikacji "Na drodze do odkryć" 23 wsie objęte są Strategią Sieci Najciekawszych Wsi i pretendują do uczestnictwa w SNW. Muszą spełnić szereg warunków, m.in. mieć odpowiednie walory – wartość podnoszą zabytki, zachowana dawna zabudowa zagrodowa czy specyficzny budulec i detal architektoniczny. Kluczową kwestią jest umiejętność udostępnienia walorów wsi i odpowiednia ich prezentacja, co może uczynić pobyt we wsi markowym produktem turystycznym.

Sieć Najciekawszych Wsi to koncept mający swą genezę we wzorcach  funkcjonowania w Europie i świecie sieci Najpiękniejszych Wsi – najcenniejszych pod względem dziedzictwa kulturowego i krajobrazu wiejskiego reprezentantów danego regionu lub kraju.  Sieć Najciekawszych Wsi, podobnie jak w przypadku sieci Najpiękniejszych Wsi Francji, ma być markowym produktem turystycznym i sposobem na zachowanie najcenniejszych wsi pod względem walorów materialnego dziedzictwa. W ramach badań zasobów wsi na potrzeby tworzenia Sieci odkryte zostały miejsca o wyjątkowych walorach kulturowych i przyrodniczych, miejscowości posiadające niezwykłe zabytki dziedzictwa narodowego i europejskiego, ale i kultury przemysłowej. Wsie o zachowanej tradycyjnej architekturze i takie, w których realizowane są nowoczesne inwestycje.

Publikacja powstała w ramach projektu pn. „Pomysł na wieś - Sieć Najciekawszych Wsi elementem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich” realizowanego przez Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi. Partnerami operacji były gminy Cekcyn, Dzierżoniów i Gogolin.

Głównym celem projektu był zrównoważony rozwój obszarów wiejskich poprzez podniesienie wiedzy przedstawicieli miejscowości objętych Strategią Sieci Najciekawszych Wsi (SNW) w zakresie spełnienia przez ich wsie standardów marki oraz przygotowanie ich do uzyskania Certyfikatu Uczestnika SNW. Wszystko dzięki organizacji szkoleń i przeprowadzeniu szeregu działań informacyjno- promocyjnych w okresie od marca do końca października 2018 r. Wdrożenie koncepcji tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi stało się jednym z celów funkcjonowania Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW). W 2014 r. część jej członków, tj. gminy z miejscowościami o walorach predysponujących do uczestnictwa w Sieci, zawarło w tej sprawie porozumienie.

Jednocześnie w kilku regionach (opolskim, śląskim, lubuskim i dolnośląskim) rozpoczęto wyłonienie puli potencjalnych uczestników sieci oraz uruchomiono regionalne projekty przygotowujące wdrożenie.

Pobierz publikację


News z 2.10.2018 - zobacz

Kolejni liderzy SNW przeszkoleni

Przedstawiciele kolejnych miejscowości zaangażowanych w proces powstawania Sieci Najciekawszych Wsi spotkali się w dniach 3-4 września na szkoleniu w Cekcynie. To drugie z cyklu szkoleń zaplanowanych w ramach projektu „Pomysł na wieś - Sieć Najciekawszych Wsi elementem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich” dofinansowanej ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Pierwszego dnia szkolenia, podobnie jak w Mościsku, uczestnicy przypomnieli sobie wyniki prac ze Strategii Sieci Najciekawszych Wsi. Omówili również założenia marki SNW. Zaprezentowane zostały ponadto Księga Standardów Marki i zasady jej stosowania, założenia i konstrukcja oferty SNW oraz procedura uzyskania Certyfikatu Uczestnika SNW.

Uczestnicy szkolenia dopracowali też wstępne komunikaty i opowieści wsi, interpretowali dziedzictwo swoich miejscowości i tworzyli narracje wokół lokalnych zasobów dziedzictwa.

Drugiego dnia uczestnicy w ramach tzw. warsztatu kreatywnego doprecyzowywali oferty podstawowe swoich miejscowości. Zastanawiali się także nad wyborem miejsc i wydarzeń realizujących tematykę opowieści wsi. Omówiony został również Formularz Oferty Wsi.

Kolejnym krokiem zaplanowanym w ramach projektu będzie wydanie folderu promocyjno-informacyjnego i przygotowanie serwisu internetowego.

W ramach szkoleń dla liderów społeczności wiejskich zaangażowanych w proces tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi każdemu ich uczestnikowi przysługują również konsultacje – m in. w zakresie wypełnienia formularza oferty wsi i opracowania scenariuszy podstawowych ofert wsi.

Liderem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi, a partnerami dodatkowymi projektu są gminy: Dzierżoniów, Cekcyn i Gogolin.

Prezentacja - pobierz

Formularz oferty wsi - pobierz
News z 31.07.2018 - zobacz

Wyjątkowe szkolenia dla liderów Sieci Najciekawszych Wsi

Na przełomie sierpnia i września sołtysi, członkowie organizacji wiejskich, a także przedstawiciele lokalnych społeczności i samorządów zaangażowanych w proces powstawania Sieci Najciekawszych Wsi wezmą udział w innowacyjnych szkoleniach z zakresu wdrażania marki SNW.

Każde szkolenie będzie obejmowało część wprowadzającą do strategii i do procedur SNW oraz część kreacyjną, poświęconą tworzeniu ofert w ramach Sieci. Zespołowa praca będzie służyła zarówno wykreowaniu nowatorskich rozwiązań, jak i podniesieniu kompetencji uczestników i zwiększeniu ich zaangażowania w działania Sieci.

Bliźniacze szkolenia odbędą się w dniach 23-24.08.2018 r. w Mościsku oraz 03-04.09.2018 r. w Cekcynie.

Strategią Sieci Najciekawszych Wsi są objęte następujące miejscowości:

 • Antonin (gmina Przygodzice, województwo wielkopolskie)
 • Dobków (gmina Świerzawa, województwo dolnośląskie)
 • Domachowo (gmina Krobia, województwo wielkopolskie)
 • Galiny (gmina Bartoszyce, województwo warmińsko-mazurskie)
 • Głotowo (gmina Dobre Miasto, województwo warmińsko-mazurskie)
 • Gniewino (gmina Gniewino, województwo pomorskie)
 • Goworów (gmina Międzylesie, województwo dolnośląskie)
 • Istebna (gmina Istebna, województwo śląskie)
 • Jemielnica (gmina Jemielnica, województwo opolskie)
 • Kamień Śląski (gmina Gogolin, województwo opolskie)
 • Kozłów (gmina Sośnicowice, województwo śląskie)
 • Łącko (gmina Postomino, województwo zachodniopomorskie)
 • Masłomęcz (gmina Hrubieszów, województwo lubelskie)
 • Miejsce Piastowe (gmina Miejsce Piastowe, województwo podkarpackie)
 • Spycimierz (gmina Uniejów, województwo łódzkie)
 • Stare Siołkowice (gmina Popielów, województwo opolskie)
 • Swołowo (gmina Słupsk, województwo pomorskie)
 • Szalejów Dolny (gmina Kłodzko, województwo dolnośląskie)
 • Taczów (gmina Zakrzew, województwo mazowieckie)
 • Wambierzyce (gmina Radków, województwo dolnośląskie)
 • Zagwiździe (gmina Murów, województwo opolskie)
 • Zalipie (gmina Olesno, województwo małopolskie)
 • Złoty Potok (gmina Janów, województwo śląskie) 

Sposób rekrutacji

O terminach szkoleń grupa docelowa została poinformowana e-mailowo 29 czerwca 2018 r. Zapisy odbywają się drogą elektroniczną. Liderom przysługuje wybór miejsca i daty szkolenia. O zakwalifikowaniu się na dane szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Ramowy plan szkoleń:

Dzień I (8 godzin) 

10:00 – 13:00

 • zaprezentowanie i wyjaśnienie procedury uzyskania Certyfikatu Uczestnika SNW;  
 • zaprezentowanie i wyjaśnienie Księgi Standardów Marki i zasad jej stosowania;  

13:00 – 14:00

 • przerwa obiadowa

14:00 – 19:00

 • dopracowanie wstępnych komunikatów i opowieści wsi; 
 • interpretacja dziedzictwa, czyli tworzenie narracji wokół lokalnych zasobów dziedzictwa;
 • prezentacja na temat rozwoju obszarów wiejskich, Odnowy Wsi i projektów realizowanych ze środków PROW;

Dzień II (8 godzin)

9:00 – 13:00

 • doprecyzowanie oferty podstawowej wsi; 
 • wybór miejsc i wydarzeń realizujących tematykę opowieści wsi;

13:00 – 14:00

 • przerwa obiadowa

14:00 – 18:00

 • warsztat kreatywny - jak wykorzystać lokalne zasoby dziedzictwa - tematyka, formy prezentacji, działania warsztatowe lub ekspozycyjne; 
 • omówienie i wstępne wypełnienie Formularza Oferty Wsi dla poszczególnych miejscowości; 
 • zakończenie i omówienie zasad dalszego wsparcia dla uczestników projektu


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009