Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

I OGÓLNOPOLSKI KONGRES GOSPODARSTW OPIEKUŃCZYCH pn.: Usługi opiekuńcze jako przyszłościowa forma działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

I OGÓLNOPOLSKI KONGRES GOSPODARSTW OPIEKUŃCZYCH pn.: Usługi opiekuńcze jako przyszłościowa forma działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, realizowany przez Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Celem operacji  jest wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy podmiotami gospodarczymi, rolnikami oraz instytucjami  działającymi w zakresie usług opiekuńczych.

Założeniem operacji jest nie tylko popularyzacja idei gospodarstw opiekuńczych wśród ale także tworzenie sieci współpracy pomiędzy właścicielami gospodarstw opiekuńczych, doradcami, urzędnikami samorządowymi, pracownikami instytucji opieki społecznej i LGD zainteresowanymi tworzeniem gospodarstw opiekuńczych.

Gospodarstwa opiekuńcze mogą być mechanizmem wspierającym poprawe jakości życia osób niesamodzielnych ale także  umożliwiającym rolnikom, właścicielom siedlisk uzyskiwania dodatkowego źródła dochodu w oparciu o posiadane zasoby bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania. 

W ramach projektu odbędzie się „Ogólnopolski Kongres Gospodarstw Opiekuńczych” dla 100 osób, połączony z wyjazdem studyjnym do istniejących już gospodarstw opiekuńczych w ramach projektu „Zielona opieka – gospodarstwa opiekuńcze w woj. Kujawsko - Pomorskim”. Projekt zakłada również przeprowadzenie kampanii informacyjnej (audycje i spoty telewizyjne) oraz wydanie publikacji w celu zachęcenia właścicieli gospodarstw rolnych, domowników i mieszkańców obszarów wiejskich do podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej, polegającej na świadczeniu usług opiekuńczych, jako alternatywnej do instytucjonalnej formy opieki.

Kongres odbędzie się 12-14 czerwca 2018r.


NEWS Z 9.07.2018 - zobacz

Relacja z I Ogólnopolskiego Kongresu Gospodarstw Opiekuńczych

W dniach 12-14 czerwca 2018 roku w Hotelu Evita w Tleniu, odbył się Ogólnopolski Kongres, który dotyczył tematyki gospodarstw opiekuńczych. Myślą przewodnią Kongresu była komercjalizacja usług opiekuńczych oraz szeroko pojęta współpraca podczas wprowadzania w życie idei rolnictwa społecznego.

Obecnie na rynku usług opiekuńczych odnotowujemy brak wystarczającej ilości podmiotów, które byłyby w stanie świadczyć opiekę nad osobami potrzebującymi,  zaspakajać potrzeby codzienne osób niesamodzielnych, samotnych czy też w podeszłym wieku.


W związku z gwałtownym starzeniem się społeczeństwa polskiego i związanym z tym wydłużaniem się długości życia ludności, a także długim czasem oczekiwania na miejsce w domu opieki społecznej, na rynku usług opiekuńczych zaczyna brakować przedsiębiorstw, dających nowe miejsca  pracy. Taką szansę stanowią gospodarstwa opiekuńcze, które z jednej strony zapewniłyby nowe miejsca świadczenia opieki, a z drugiej strony pozwoliłyby na uzyskiwanie, przez osoby odchodzące z rolnictwa i członków ich rodzin, dochodów pozwalających na życie i pracowanie bez konieczności opuszczania dotychczasowego miejsca zamieszkania.

Organizując „I Ogólnopolski Kongres Gospodarstw Opiekuńczych” organizatorom zależało przede wszystkim na spotkaniu, wymianie wiedzy pomiędzy instytucjami, organizacjami, gospodarstwami opiekuńczymi, lokalnymi grupami działania oraz innymi osobami działającymi w zakresie świadczenia usług opiekuńczych. Celem Kongresu było również nawiązanie współpracy pomiędzy już istniejącymi podmiotami publicznymi oraz zachęcenie ich do podejmowania nowych inicjatyw gospodarczych w sektorze usług opiekuńczych. 

W spotkaniu uczestniczyło ok. 140 osób, w tym: przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zagraniczni eksperci zajmujący się tematyką gospodarstw opiekuńczych, przedstawiciele samorządów, instytucji pomocy społecznej, lokalnych grup działania, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, sektora ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, właściciele gospodarstw opiekuńczych oraz opiekunowie, pracownicy Ośrodków Doradztwa Rolniczego z całego kraju, a także przedsiębiorcy zainteresowani świadczeniem usług opiekuńczych na terenach wiejskich. Podczas Kongresu odbyło się wiele ciekawych wystąpień krajowych i zagranicznych prelegentów.

Prezentacje z Kongresu dostępne są na stronie:  http://www.kpodr.pl , w zakładce „Relacje”/  I OGÓLNOPOLSKI KONGRES GOSPODARSTW OPIEKUŃCZYCH.

Z zagranicy przyjechali eksperci z Holandii: Caroline i IJsbrand Snoeij - właściciele gospodarstwa opiekuńczego; ze Słowenii: Lili Mahne - przedstawicielka Instytutu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a z Czech: Eliska Hudcova z Ministerstwa Rolnictwa.

 

Kongres podzielono na 3 dni robocze. Pierwszego dnia odbyły się inspirujące prezentacje zagranicznych doświadczeń w zakresie komercjalizacji usług oraz współpracy międzyinstytucjonalnej. Dyrektor KPODR w Minikowie - Ryszard Kamiński, przedstawił doświadczenia Ośrodka w ramach opieki nad osobami niesamodzielnymi na przykładzie 15 gospodarstw opiekuńczych utworzonych w ramach projektu „Zielona Opieka - gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim.” Pierwszym z zagranicznych wykładowców był IJsbrand Snoeij, ekspert z Holandii, właściciel gospodarstwa opiekuńczego oraz członek Zarządu Krajowej Federacji Gospodarstw Opiekuńczych. Jego zdaniem gospodarstwo opiekuńcze to przede wszystkim pasja i serce wkładane w opiekę nad osobami potrzebującymi wsparcia. Przybliżył on uczestnikom system funkcjonowania opieki w Holandii oraz zaprezentował profil działania swojego gospodarstwa opiekuńczego – „t’ Paradijs”.

Ciekawym faktem jest, iż w tym gospodarstwie świadczy się kilka rodzajów usług, które można podzielić na następujące formy:

 • zajęcia dzienne dla osób starszych z demencją,
 • zajęcia dzienne dla dorosłych z autyzmem, osób psychicznie chorych,
 • pobyty weekendowe dla dzieci z autyzmem,
 • opieka indywidualna, realizowanie programu edukacyjnego dla dzieci.

Kolejnym ekspertem zagranicznym była Lili Mahne, która m.in. wskazała iż w maju 2018r., rząd Słowenii wprowadził zmiany do rozporządzenia dotyczącego działań dodatkowych w gospodarstwach – dodano możliwość oficjalnej rejestracji gospodarstwa opiekuńczego, pomimo tego, że warunki takiej rejestracji nie zostały jeszcze jednoznacznie w Słowenii zdefiniowane.

Jak podkreśla Eliska Hudcova z Republiki Czeskiej - gospodarstwo opiekuńcze nie jest wyspecjalizowanym gospodarstwem leczniczym, a raczej pozostaje typowym miejscem pracy, gdzie osoby potrzebujące wsparcia mogą z niego skorzystać poprzez udział w pracach w gospodarstwie. Dodała też, że gospodarstwa o charakterze opiekuńczym są zazwyczaj opisywane w kontekście innowacyjnego wykorzystania rolnictwa w promowaniu terapii, rehabilitacji, integracji społecznej, edukacji oraz usług socjalnych na obszarach wiejskich.

Drugiego dnia kongresu, Pani Ewa Markowska-Bzducha - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odniosła się do miejsca gospodarstw opiekuńczych w polityce rządu. Ministerstwo wraz CDR w Krakowie oraz dwoma uczelniami przystępują do realizacji projektu GOSPOSTRATEG pn. "Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych" (GROWID).

Na ten dzień zaplanowano też przedstawienie dobrych praktyk we współpracy gospodarstw opiekuńczych z instytucjami pomocy społecznej.

Była to sesja z udziałem właścicieli gospodarstw opiekuńczych z województwa kujawsko-pomorskiego. Tego samego dnia odbyły się także wyjazdy do gospodarstw opiekuńczych. Każda z trzech grup studyjnych odwiedziła po dwa różne obiekty.

Trzeciego dnia kongresu skupiono się na przepisach prawnych dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez podmioty ekonomii społecznej oraz na możliwościach uzyskania dofinansowania na utworzenie gospodarstwa opiekuńczego. Tego samego dnia odbyły się również warsztaty, mające na celu identyfikację argumentów i kontrargumentów dla działalności gospodarczej polegającej na opiece nad osobami niesamodzielnymi.

Na zakończenie Kongresu odbył się panel dyskusyjny, podczas którego określono podstawowe założenia funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych:

 • Gospodarstwo opiekuńcze nie może być biznesem za wszelką cenę. Przede wszystkim należy pomyśleć o osobach przebywających w takim gospodarstwie. Trzeba im zapewnić godziwe warunki życia, dobrej jakości opiekę bez obcinania kosztów.
 • Opieka musi być prowadzona na bazie czynnego gospodarstwa rolnego, w którym powinna panować rodzinna atmosfera, a podopieczni powinni mieć dostęp do zwierząt oraz możliwość bezpośredniego obcowania z naturą.
 • Standaryzacja usług. Konieczne jest wprowadzenie systemu kontroli świadczonych usług, aby standardy były na odpowiednim poziomie.
 • Oznakowanie gospodarstw. Nazwa oraz określenie statutu jakości świadczonych w gospodarstwach usług.
 • Szansą dla gospodarstw jest prowadzenie działalności jako podmioty ekonomii społecznej.
 • Współpraca pomiędzy różnymi podmiotami działającymi w sferze opieki nad osobami niesamodzielnymi jest konieczna do osiągnięcia sukcesu.

Tematyką gospodarstw opiekuńczych i możliwościami ich  rozwoju są zainteresowane różnorodne grupy- rolnicy, potencjalni opiekunowie, przedsiębiorcy, osoby starsze, lokalne organizacje i instytucje. Współpraca wszystkich zainteresowanych z pewnością pomoże we wdrożeniu najbardziej efektywnych rozwiązań.

Materiał przygotowała:
Justyna Lesiewicz, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Tłumaczenie zagranicznych prezentacji: Marcelina Musielewicz-Costa

Dokumenty do pobrania:

 • Możliwości uzyskania dofinansowania na utworzenie gospodarstwa opiekuńczego w ramach poddziałania 6.2 PROW 2014-2020 – pobierz prezentację
 • Możliwości uzyskania dofinansowania na utworzenie gospodarstwa opiekuńczego w ramach dostępnych źródeł- Lokalne Grupy Działania – pobierz prezentację
 • Warsztaty identyfikujące argumenty i kontrargumenty dla działalności gospodarczej polegającej na opiece nad osobami niesamodzielnymi – pobierz prezentację
 • Przepisy prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz działalności prowadzonej przez podmioty ekonomii społecznej – pobierz prezentację
 • Doświadczenia czeskie w komercjalizacji usług opiekuńczych i współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz osób niesamodzielnych – pobierz prezentację
 • Opieka nad osobami niesamodzielnymi w gospodarstwach opiekuńczych w woj. kujawsko-pomorskim Doświadczenia Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – pobierz prezentację
 • Doświadczenia słoweńskie w komercjalizacji usług opiekuńczych i współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz osób niesamodzielnych – pobierz prezentację
 • Gospodarstwa opiekuńczego oraz opieki pozainstytucjonalnej nad osobami niesamodzielnymi na przykładzie Holandii - pobierz prezentację
 • Materiały konferencyjne - pobierz prezentację


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009