Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Racjonalna i zasobooszczędna gospodarka zasobami w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) w ramach operacji "Racjonalna i zasobooszczędna gospodarka zasobami w rolnictwie i na obszarach wiejskich”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wydała dwa opracowania: Efektywne gospodarowanie energią elektryczną i cieplną w gospodarstwie rolnym oraz Metody ochrony i racjonalnej gospodarki wodnej w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Rolnictwo jest jednym z głównych dysponentów środowiska naturalnego. Dlatego naturalnym kierunkiem staje się rolnictwo zrównoważone, które wdraża postęp technologiczny, lecz jednocześnie racjonalnie i efektywnie wykorzystuje istniejące zasoby. Temat ten został podjęty w publikacjach.

Pierwszy z zeszytów - Efektywne gospodarowanie energią elektryczną i cieplną w gospodarstwie rolnym,  traktuje o efektywności wykorzystania energii elektrycznej i cieplnej w gospodarstwie rolnym, zarządzaniu energią poprzez odpowiedni dobór taryf i zastosowanie odnawialnych źródeł energii.  Przy tej okazji wskazujemy na zagrożenie,  jakie niesie niska emisja, dotychczas prawie niezauważana na obszarach wiejskich. 

Drugi z zeszytów, Metody ochrony i racjonalnej gospodarki wodnej w rolnictwie i na obszarach wiejskich,  wskazuje na  potrzebę oszczędnego gospodarowania zasobami wodnymi w rolnictwie, szczególnie w kontekście coraz bardziej odczuwalnych zmian klimatycznych, ale także wdrażanej Dyrektywy wodnej i nowej ustawy Prawo wodne. Publikacja porusza również problem zanieczyszczeń obszarowych, których przyczyną są zarówno niewłaściwe praktyki rolnicze, ale także nieprawidłowa gospodarka ściekami komunalnymi.

Opracowania stanowią zwarte kompendium wiedzy i prezentują praktyczny aspekt gospodarowania zasobami  na terenach wiejskich.

Publikacje w głównej mierze skierowane są do praktyków, doradców rolnych i rolników i mogą stać się użytecznym źródłem wiedzy i narzędziem wykorzystywanym w codziennej pracy.

Opracowania są również dostępne w wersji elektronicznej w Bibliotece KSOW oraz na stronie FDPA  

Przyjemnej lektury!

Pobierz publikacje:

News z 27.10.2017 - zobacz


 

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009