Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Publikacja: „Ciągłość i zmiana – człowiek, wieś, rolnictwo …”.

W ramach operacji opracowana zostanie publikacja o charakterze albumowym prezentująca polską wieś.

Publikacja będzie łączyła w sobie tradycję – która jest ostoją tożsamości oraz nowoczesność.  Prezentowane w niej zdjęcia i opisy będą ukazywały jak przez 100 lat zmieniała się wieś i jej mieszkańcy wraz z postępem społecznym i przemianami gospodarczymi kraju, a jednocześnie ukazywać będzie ciągłość związku rolnictwa ze wsią, wrażliwość mieszkańców wsi na dobro publiczne jakim jest przyroda, kohezję człowieka z zasobami przyrody, więzi kulturowe, postęp innowacyjny w pracy rolnika, jaki i innowacyjność pozarolniczą na wsi, która realizuje się dzięki wsparciu PROW 2014-2020. Poza tym – album pokazywać będzie – jak polska wieś wychodziła z ubóstwa, jak skracał się dystans warunków życia dzielący miasto i wieś, jak postępował proces inkluzji społecznej mieszkańców wsi. Publikacja wydrukowana zostanie w 500 egz. oraz udostępniona w wersji elektronicznej.

Wnioskodawca zrezygnował z realizacji operacji.


 

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009