Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Ekonomia społeczna dla rozwoju obszarów wiejskich

 „Ekonomia społeczna dla rozwoju obszarów wiejskich” to projekt adresowany do młodych osób (wieku poniżej 35 lat) realizowany w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017. Ekonomia społeczna może stanowić dobre narzędzie zmniejszania bezrobocia oraz aktywizacji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich. Jednak konieczne jest wyposażenie ludzi w wiedzę i umiejętności, które pozwolą brać udział w przedsięwzięciach ekonomii społecznej.  W ramach projektu zorganizowane zostanie szkolenie wraz z wyjazdem studyjnym, które odbędzie w dniach  7-9 października 2017 r.

Celem tej operacji jest wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu:  istoty funkcjonowania, form działających na rynku przedsiębiorstw społecznych; możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w ramach stowarzyszenia, spółdzielni, fundacji, na jakich zasadach działają  podmioty ekonomii społecznej;  komunikacji interpersonalnej koniecznej do dobrej współpracy (m.in. radzenie sobie z konfliktem, złością, zasady produktywnej dyskusji itp.);  pisania statutu i przygotowania innych dokumentów niezbędnych przy rozpoczynaniu działalności podmiotu ekonomii społecznej;  źródeł finansowania podmiotów ekonomii społecznej.

Do udziału w operacji zapraszamy osoby w wieku do 35 lat z województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego. Operacja jest realizowana jest przez Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości, w partnerstwie z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Fundacją Przedsiębiorczości i Lokalną Grupą Działania "Zielony Wierzchołek Śląska".


Partner zrezygnował z realizacji projektu


 

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009