Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Plan Operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017

Dwuletni Plan operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie działania 8 Plan komunikacyjny PROW 2014-2020 (wersja z dnia 11.07.2018 r.) - pobierz

Dwuletni Plan operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie działania 8 Plan komunikacyjny PROW 2014-2020 (wersja z dnia 16.04.2018 r.)- pobierz

Dwuletni Plan operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie działania 8 Plan komunikacyjny PROW 2014-2020 (z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny) (wersja z dnia 16.04.2018 r.) - pobierz

Dwuletni Plan operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie działania 8 Plan komunikacyjny PROW 2014-2020 (wersja z dnia 29.09.2017 r.) - pobierz

Dwuletni Plan operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 (z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny) (wersja z dnia 20.12.2017 r.) - pobierz

Uchwała Nr 33 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie akceptacji zmian dwuletniego dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie działania 8 Plan Komunikacyjny PROW 2014-2020 - pobierz, zał nr 1 - pobierz

Uchwała Nr 27 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie akceptacji zmiany dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 - pobierz, zał. nr 1 - pobierz, zał. nr 2 - pobierz

Uchwała Nr 25 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie akceptacji zmiany dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 z wyłączeniem działania 8 Plan Komunikacyjny - pobierz, Zał. nr 1 do uchwały nr 25 - pobierz

Uchwała Nr 24 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 29 września 2017 r. w sprawie akceptacji zmiany dwuletniego Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie działania 8 Plan Komunikacyjny PROW 2014-2020 przyjętego Uchwałą Nr 21 Grupy Roboczej ds. KSOW z dnia 26 lipca 2017 r. - pobierz, Zał. Nr 1 do Uchwały nr 24 - pobierz

Uchwała Nr 23 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zaopiniowania trzeciej informacji półrocznej z realizacji Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 - pobierz, III Informacja półroczna z realizacji Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 - pobierz, Zał. 1 do III informacji - Przebieg wdrażania działań planu operacyjnego - pobierz, Zał. 2 -do III informacji - Efekty realizacji działań- pobierz

Uchwała Nr 21 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie akceptacji zmiany dwuletniego Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie działania 8 Plan komunikacyjny PROW 2014-2020 - pobierz, Zał. nr 1 do uchwały nr 21 - pobierz, Zał. nr 2 do uchwały nr 21 - pobierz

Uchwała Nr 20 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie akceptacji zmiany dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 z wyłączeniem działania 8 Plan Komunikacyjny - pobierz, Zał. nr 1 do uchwały nr 20 - pobierz, Zał. nr 2 do uchwały nr 20  - pobierz

Uchwała Nr 19 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie rocznego sprawozdania z realizacji Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za rok 2016 - pobierz, Zał. do uchwały nr 19 Sprawozdanie za rok 2016 - pobierz, Zał. 1 do Sprawozdania rocznego z realizacji Planu działania za rok 2016 - pobierz, Zał. 2 do Sprawozdania rocznego z realizacji Planu działania na rok 2016  - pobierz


Dwuletni Plan operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 (wersja z 20.10.2016 r.):

  1. Plan Komunikacyjny podmiotów wdrażających PROW na lata 2014-2020;
  2. Plan Operacyjny Jednostek Regionalnych KSOW;
  3. Plan Operacyjny jednostki centralnej i Instytucji Zarządzającej na lata 2016-2017 

Uchwała Nr 15 GR ds. KSOW z dn. 20.10.2016 r. w sprawie akceptacji zmiany dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 - pobierz, Zał. Nr 1 do Uchwały Nr 15 - pobierz Zał. Nr 2 do Uchwały Nr 15 - Plan Operacyjny JC i IZ - pobierz; Plan Operacyjny Jednostek Regionalnych KSOW - pobierz; Plan Komunikacyjny podmiotów wdrażających PROW na lata 2014-2020 - pobierz;

Uchwała Nr 8 GR ds. KSOW z dn. 18.04.2016 r. w sprawie akceptacji dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 - pobierz,


Informacje i sprawozdania z realizacji Planu operacyjnego na lata 2016-2017:

1. Pierwsza informacja półroczna z dn. 20.10.2016 r:

2. Druga informacja półroczna z dn. 20.12.2016 r.:

  • Przebieg realizacji działań KSOW (celów KSOW) oraz priorytetów PROW w ujęciu ilościowym i finansowym - pobierz
  • Efekty realizacji działań dwuletniego planu operacyjnego w ujęciu ilościowym - pobierz
  • Uchwała Nr 16 GR ds. KSOW - pobierz

3. Trzecia informacja półroczna z dn.29.09.2017 r.:

  • Przebieg wdrażania działań planu operacyjnego - pobierz
  • Efekty realizacji działań - pobierz
  • Uchwała nr 23 GR ds. KSOW - pobierz


Zgłaszanie propozycji zmian do Planu operacyjnego KSOW 2016-2017
dla operacji w ramach działania 8 Plan komunikacyjny


Zgłaszanie propozycji zmian do Planu operacyjnego KSOW 2016-2017
(z wyłączeniem operacji w ramach działania 8 Plan komunikacyjny)


Informacja o możliwości składania propozycji operacji do realizacji w planie operacyjnym KSOW w latach 2016 - 2017 - nabór w 2017 r. - zobacz

Informacja o możliwości składania propozycji operacji do realizacji w planie operacyjnym KSOW w latach 2016 - 2017 - nabór w 2016 r.- zobacz

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009