Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Wyniki I konkursu na projekty do realizacji w ramach Planu działania SC KSOW na lata 2012-2013

W ramach pierwszego naboru wniosków w konkursie na projekty do realizacji w ramach Planu działania SC KSOW na lata 2012-2013, do Fundacji FAPA wpłynęły 184 projekty. Wszystkim  Wnioskodawcom, którzy wzięli udział w konkursie Zespół SC KSOW składa serdeczne podziękowania.

Na posiedzeniu w dniu 2.04.2012 Komisja Konkursowa zatwierdziła listę projektów do realizacji w ramach Planu działania SC KSOW na lata 2012-2013. Lista projektów przyjętych do realizacji w ramach Planu działania SC KSOW na lata 2012-2013.

Zgodnie z umową zawartą 6 października 2011 r. pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA wykonawcy, przyjętych do realizacji projektów, będą wyłaniani zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych lub, jeśli do projektu nie stosuje się przepisów ustawy, z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

Decyzją Komisji projekty, których termin realizacji przypada na 2013 rok nie podlegały ocenie. Zgodnie z uchwałą Komisji projekty te będą ocenione wraz z projektami zgłoszonymi na 2013 rok, w kolejnym naborze wniosków.  

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009