Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

FRIK

Preferencyjne kredyty ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych

CEL

Celem Funduszu jest pomoc gminom i ich związkom w finansowaniu kosztów dokumentacji projektów inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania
z funduszy Unii Europejskiej.

Do dokumentacji projektów inwestycyjnych zalicza się koszty opracowania studium wykonalności inwestycji, analizę kosztów i korzyści oraz pozostałą dokumentację projektową, ekspertyzy, studia niezbędne do przygotowania realizacji inwestycji.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O KREDYT ?

Kredytobiorcami mogą być:

  • gminy
  • związki gmin

WARUNKI UDZIELENIA PREFERENCYJNEGO KREDYTU

Preferencyjny kredyt ze środków Funduszu może być udzielony w wysokości nieprzekraczającej 80% zaplanowanych kosztów netto, bez uwzględnienia podatku od towaru i usług, jednak nie więcej niż 500 tys. zł w odniesieniu
do projektu.

Maksymalny okres kredytowania to 36 miesięcy (kredytobiorca może również skorzystać z 18-miesięcznego okresu karencji w spłacie kapitału).

Kredyt oprocentowany jest w wysokości 0,5 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski. Aktualna stopa redyskontowa weksli sprawdź

BGK pobiera prowizję w wysokości 1% od kwoty udzielonego kredytu.

Preferencyjne kredyty ze środków FRIK są wyłączone ze stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Wymaganym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest weksel in blanco inwestora
lub inne zabezpieczenie zaproponowane przez inwestora (zaakceptowane przez Bank).

Spłata kapitału i odsetek może być dokonywana w okresach miesięcznych lub kwartalnych – sposób dokonywania spłaty kapitału i odsetek jest ustalany indywidualnie z kredytobiorcą.

Z preferencyjnego kredytu ze środków FRIK nie ma możliwości refinansowania już poniesionych przez inwestora wydatków dotyczących dokumentacji projektów inwestycyjnych.

Obsługa w zakresie udzielania preferencyjnych kredytów ze środków FRIK odbywa się poprzez Oddziały BGK.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. (Dz.U. Nr 223 z 29.12.2003, poz. 2218)
    o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych,
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
    4 lutego 2004 r. (Dz.U. Nr 32 z 01.03.2004 r., poz. 278) w sprawie warunków i trybu udzielania preferencyjnych kredytów ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.

 

Szczegółowych informacji na temat kredytów udzielają oddziały BGK.

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009